A (van de Meshwesh), Nimlot (geb. te (...) - ovl. te (...))
A, hogepriester Luput (geb. te (...) - ovl. te (...))
A, Tentshepeh (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië en Babylon, Assur-Dan III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 755 BC)
Assyrië en Babylon, Salmanasser III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 824 BC)
Assyrië en Babylon, Salmanasser IV van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 773 BC)
Assyrië en Babylon, Salmanasser V van (geb. Geschat 755 BC - ovl. omstreeks 722 BC)
Assyrië en Babylon, Tiglat-Pileser III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 727 BC)
Assyrië, ...(?) Assur-Uballitsdr. van (geb. ruim voor 1328 BC te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Adad-Nirari I van
Assyrië, Adad-Nirari II van (geb. omstreeks 943 BC te (...) - ovl. omstreeks 891 BC)
Assyrië, Adad-Nirari III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 783 BC)
Assyrië, Adasi van (geb. ruim voor 1720 BC te (...) - ovl. omstreeks 1701 BC)
Assyrië, Arik-Den-Ili van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1308 BC)
Assyrië, Asharid-Apal-Ekur van (geb. te (...) - ovl. ± 1074)
Assyrië, Ashur-Bel-Niheshu van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1407 of 1398 BC)
Assyrië, Ashur-Nadin-Ahhe I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1420 BC (?))
Assyrië, Ashur-Nadin-Ahhe II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1393 BC)
Assyrië, Ashur-Nadin-apli van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1203 BC)
Assyrië, Ashur-Nirari I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1522, 1509 of 1499 BC)
Assyrië, Ashur-Nirari II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1414 of 1408 BC)
Assyrië, Ashur-Nirari III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1197 BC)
Assyrië, Ashur-Rabi I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1435 BC (?))
Assyrië, Ashur-Rabi II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 973 BC)
Assyrië, Ashur-Rem-Niheshu van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1398 of 1391 BC)
Assyrië, Ashur-Res-Ishi I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1116 BC)
Assyrië, Ashur-Res-Ishi II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 967 BC)
Assyrië, Ashur-Shaduni van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1471 BC)
Assyrië, Assur-Bel-Kala van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1057 BC)
Assyrië, Assur-Dan I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1133 BC)
Assyrië, Assur-Dan II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 911 BC)
Assyrië, Assur-Idin van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Assurnasirpal I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1032 BC)
Assyrië, Assurnasirpal II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 859 BC)
Assyrië, Assur-Nirari IV van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1013 (1016 ?) BC)
Assyrië, Assur-Nirari V van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 745 BC)
Assyrië, Assur-Uballit I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1328 BC)
Assyrië, Bazaya van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1622 BC)
Assyrië, Bel-Bani van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1691 BC)
Assyrië, Enlil-Kudurri-Usul van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1192 BC)
Assyrië, Enlil-Nasir I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1484 of 1466 BC)
Assyrië, Enlil-Nasir II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1414 BC)
Assyrië, Enlil-Nirari van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1320 BC)
Assyrië, Eriba-Adad I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1364 BC)
Assyrië, Eriba-Adad II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1054 BC)
Assyrië, Erishum III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1586 BC)
Assyrië, Ibassi-Ili van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Ili-Pada van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Iptar-Sin (Suen) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1650 BC (?))
Assyrië, Ishme-Dagan II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1562 BC)
Assyrië, Libaya van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1674 BC)
Assyrië, Lullaya van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1615 BC)
Assyrië, Mutakkil-Nusku van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1133 BC)
Assyrië, Ninu 'Ayu van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Ninulta-Tukulti-Ashur van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1133 BC)
Assyrië, Ninurta-Apal-Ekur van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1180 BC)
Assyrië, Nur-Ili van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1471 of 1454 BC)
Assyrië, Puzur-Ashur III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1498 BC of 1479 BC)
Assyrië, Qarrad-Assur van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Qibi-Assur van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Salmanasser I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1244 BC)
Assyrië, Salmanasser II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1019 BC)
Assyrië, Sargon II van (geb. Geschat voor 740 BC - ovl. omstreeks 705 BC)
Assyrië, Shammumarat van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 809 BC of 292 BC)
Assyrië, Shamsi-Adad I van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Assyrië, Shamsi-Adad II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1580 BC)
Assyrië, Shamsi-Adad III van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1548 of 1529 BC)
Assyrië, Shamsi-Adad IV van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1050 BC)
Assyrië, Shamsi-Adad V van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 810 BC)
Assyrië, Sharma-Adad I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1662 BC)
Assyrië, Sharma-Adad II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1599 BC)
Assyrië, Shu-Ninua van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1602 of 1554 BC)
Assyrië, Tiglat-Pileser I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1077 BC)
Assyrië, Tiglat-Pileser II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 935 BC)
Assyrië, Tukulti-Ninurta I van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 1207 BC)
Assyrië, Tukulti-Ninurta II van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 884 BC)