Gezinsblad
Karel III ("de Eenvoudige of de Onnozele") van West-Francië, geb. 17 sep 879, ovl. 7 okt 929 te Péronne, zoon van Lodewijk II (æde Stamelaar&Aelig; (le Bègue)) van West-Francië en Adelheid Judith Van Parijs (van Flavigny)
http://www.tiggelen.net/nl/artikelen/artikelen/familie/de-omstreden-afstamming-van-van-tichelt-van-karel-de-grote
Karel III, van West-Francië, later bijgenaamd ‘de Eenvoudige’ (de Onnozele, der Einfältige, le Simple), geb. 17.9.879; door aartsbisschop Fulco van Reims tegenover de toen als koning regerende graaf Odo van Parijs gekroond tot koning (van West-Francië) Reims 28.1.893; wordt eerst algemeen erkend nadat deze hem op zijn sterfbed ook als koning heeft gedesigneerd 1.1.898; moet in 911 de Seine-mondingaan de Noormannen afstaan, maar verkrijgt in datzelfde jaar ook de steun van de meeste magnaten in Lotharingen na het uitsterven der Oostfrankische Karolingen; intituleert vanaf dat moment koning derFranken; ziet achtereenvolgens als tegenkoningen tegenover zich Odo’s broer Robert (922/23) en vervolgens diens schoonzoon Rudolf van Bourgondië (Raoul de Bourgogne, 923/36); ten dienste van deze laatste gevangen genomen door de Karoling Heribert II van Vermandois 923; vertoeft eerst te Château-Thierry, van 924 af te Péronne in gevangenschap; overl. ald. 7.10.929, begr. Péronne (Saint-Fursy), tr.(2) na 10.2.917, vóór 919 Eadgyfu van Engeland, geb. 896; vlucht in 923 met haar zoontje naar haar broer, koning Aethelstan van Engeland; keert terug 936; abdis van Notre-Dame te Laon; overl. na 951;dr. van Edward I the Elder, koning van Engeland, en diens tweede gemalin Aelfleda van Bernicia. Karel de Eenvoudige had eveneens diverse concubines.
Uit de concubines:
a. Arnulf
b. Drogo
c. Rorico, bisschop van Laon, overl. 20.12.976.
d. Apais, tr. Erlebald, graaf in de Lommengouw, overl. 921.

Uit het eerste huwelijk:
e. Ermentrudis, geb. tussen 908 en 916
f. Frederuna
g. Adelais
h. Gisela
i. Rothrudis
j. Hildegardis

Uit het tweede huwelijk:
k. Lodewijk IV
met:
Aedgyfu (Odgiva) (van Engeland)(van Wessex), geb. ± 896, ovl. na 951, beroep(en): abdis van de Notre-Dame te Laon
http://www.tiggelen.net/nl/artikelen/artikelen/familie/de-omstreden-afstamming-van-van-tichelt-van-karel-de-grote
1) Lodewijk IV (van Overzee) van West-Fracië, ovl. 10 sep 954 te Reims, doodsoorzaak: val van zijn paard, begr. te Saint-Remi
http://www.tiggelen.net/nl/artikelen/artikelen/familie/de-omstreden-afstamming-van-van-tichelt-van-karel-de-grote
graaf van Parijs, koning van West-Fracië; Lodewijk IV, gezegd van Overzee, geb. tussen 10.9.920 en 10.9.921; na de nederlaag van zijn vader in 923 door zijn moeder naar Engeland in veiligheid gebracht; wordt na de dood van koning Rudolf van Bourgondië door de groten o.l.v. Hugo de Grote, graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar later bijgenaamd ‘van Overzee’ ‘Transmarinus’, ‘d’outremer’) en gekroond tot koning van West-Francië Laon 19.6.936; moet Hugo de Grote echter naar Parijs volgen en verheffen tot ‘dux Francorum’ 25.7.936 die daarmee een soort hofmeierspositie verwerft; ontsnapt aan dienshof 937 waarna enkele jaren van interne strijd volgen; tracht aanvankelijk ook Lotharingen te herwinnen, maar sluit dan in nov. 942 met Otto I (Duits koning 936/973; keizer sinds 962) een verdrag te Visé aan de Maas, waarbij hij van Lotharingen en een deel van Bourgondië afziet; wordt in de voortgaande strijd met Hugo de Grote gevangen genomen door Vikingen te Rouen 13.7.945 en uitgeleverd aan Hugo de Grote, uit welke gevangenschap hij onder militaire druk van Otto I wordt bevrijd 1.7.946; vestigt zich dan niet meer in de gebruikelijke Karolingische residentie Laon, maar trekt zich terug in de palts te Compiègne totdat een definitieve vrede met Hugo tot stand komt 950; overl. aan de gevolgen van een val van zijn paard Reims 10.9.954. begr. ald. (Saint-Remi), tr. einde 939 Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen 913/14; doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen’) schenkingen aan het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar Aquitanië in 944 en Bourgondië in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945/946 te bewerken; verkrijgt van hem de abdij Notre-Dame de Laon 95 1; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12.11.954) slechts bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eerstijds zijn vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van Aquitanië en van Bourgondië moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van Hugo de Grote (16.6.956), die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nalaat, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) enin nauw overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belangen in West-Francië besturen; abdis van Notre-Dame de Soissons 959; overl. Reims 5.5.984, begr. ald. (Saint-Remi); dr. van Hendrik I (later bijgenaamd ‘de Vogelaar’), hertog van Saksen en Duits koning, en diens tweede gemalin Mathilde van Westfalen.

Uit dit huwelijk:
a. Lotharius IV, koning der Franken, geb. Laon ein 941, overl. Laon 2.3.986, begr. in de basiliek van Saint-Remi te Reims. Hij had een concubine, zuster van een graaf Rodbert. Tr. 966 Emma, geb. tussen 948 en 950, overl. 2 nov. na 988, dochter van Lotharius, koning van Italië en van Adelais, dochter van Rodolf II, koning van Bourgondië.
b. Mathilde (van West Francië), (zie Reeks 83)geb. eind 943, overl. 26/27 jan., tussen 981 en 992, begr. in de cathedraal Saint-Maurice te Vienne. Tr. ca. 964 Conrad III, gezegd de Vreedzame, koning van Bourgondië, overl. Vienne 19.10.993, begr. in de cathedraal Saint-Maurice te Vienne, zoon van Rodolf II, koning van Bourgondië en van Berta van Souabe.
c. Karel, geb. Laon jan. 945, overl. Rouen voor 953.
d. NN, geb. begin 948.
e. Lodewijk, geb. dec. 948, overl. Laon 954, kort voor 10 sept.
f. Karel hertog van Neder-Lotharingen, (zie Reeks 1)geb. Laon zomer 953; neemt deel aan de vergeefse poging van Reinier IV van Henegouwen en diens broer Lambert I van Leuven hun vaderlijk erfdeel terug te veroveren 976; wordt verbannen door zijn broer Lotharius IV nadat hij diens gemalin Emma beschuldigd had van een verhouding met de 16.1.977 aangestelde bisschop van Laon. Adalbero; wendt zich dantot keizer Otto II die hem aanstelt tot hertog in Lotharingen Diedenhofen/Thionville mei 977 (en daarmee, evenals met het herstel van Reinier en Lambert) een dam wil opwerpen tegen Westfrankische aanspraken op het Karolingische stamland); neemt deel aan de vergeldingsactie van de keizer tegen West-Francië 978; wordt daarbij (zonder dat zulks veel gevolgen heeft) door bisschop Theudebert van Metz tot koning van Lotharingen
geproclameerd, maar treedt in de eerste jaren daarna niet meer naar voren; bouwt tussen twee armen van de Zenne een versterkt kamp met aangrenzend bestuurscentrum en geldt daarmee als grondlegger vande stad Brussel; wisselt tijdens de troonstrijd die in het Duitse rijk na de dood van Otto II (7.12.983) uitbreekt herhaaldelijk van partij, waarop het Duitse hof hem laat vallen en hij van die kant voor zijn Westfrankische aspiraties geen enkele steun meer krijgt; wordt mede daardoor na de plotselinge dood van zijn neef Lodewijk V (21.5.987) niet gekozen tot diens opvolger tijdens een door aartsbisschop Adalbero van Reims te Senlis geleide vergadering; neemt na de verkiezing van Hugo ‘Capet’ tot Frans koning (gekroond 3.7.987), zich beroepend op erfrecht, de strijd op en krijgt door zijn bastaardneef Arnulf de koningsstad Laon in handen gespeeld mei 988 (waar hij zijn schoonzuster, de koningin-weduwe Emma, en bisschop Adalbero van Laon gevangen neemt) en weet deze stad te behouden; krijgtdoor Arnulf ook nog de kroningsstad Reims in handen (989) die hem op Palmzondag (29/3) 991 onder ede nogmaals trouw belooft, maar in de daarop volgende nacht uitlevert aan Hugo Capet die hem, met zijn gezin, gevangen zet in Orléans; overl. ald. Tr. ca. 970 NN, dochter van Rodbert van Troyes (?). Tr. voor 979 (ca. 975) Adelheid (van onbekende herkomst).
g. Hendrik, geb. Laon zomer 953, overl. kort daarna.

Gehuwd 939 te Reims met:
Gerberga van Saksen, geb. 913, ovl. 5 mei 984 te Reims, begr. te Saint-Remi 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Hendrik I ("de Vogelaar") van Saksen en Mathilde van Ringelheim (van Westfalen)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Reinier_III_van_Henegouwen

Gebeurtenis: gebeurtenis

Gezinsblad
Karel III ("de Eenvoudige of de Onnozele") van West-Francië
Gehuwd 13 apr 907 te Laon (Frankrijk), @N594@ met:
koningin Frederuna van Ringelheim, geb. ± 887, ovl. ± 12 jan 916, dochter van Diederik (Dietrich, Theodoric) van Ringelheim en Reginhild (Ludmilla Ragnhildis?) van Haithabu (van Friesland?)
http://www.geni.com/people/Johannes-Eerland/6000000011083567988
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I166&tree=DGidME_01&PHPSESSID=1e3e7ef0e97c8ae52da7e5a31f579442
1) prinses Gisela der Franken, geb. ± 902 te (...), ovl. ± 932 te Rouen (Frankrijk)
http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I24047.php
http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I12907.php
----
Betrothed to Rollo de Normandie but died young, no children, Princess/Heiress of Normandy, (Gisèle (Carolingien)), daughter of King Charles of France, illegitimate dtr of Charles, King of the Franks
, @N444@ met:
Rollo Ragnvaldsson (van Normandië), geb. ± 853 te Maer (Noorwegen), ovl. ± 927 te (...), begr. te Rouen (Frankrijk), zoon van Ragnvald (de Wijze) Eysteinsson en Ragnhilde Hrolfsdóttir
http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I24047.php
http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-vermaat/I1155.php
http://www.planete-genealogie.fr/tessaone/genealogie_de_michel_janssens/fiche/individu/?IndiID=206184
https://perswww.kuleuven.be/~u0046041/dvo/I9969.html
http://gw3.geneanet.org/mcbauche?lang=nl;p=torf+ou+forfulus;n=de+pont+audemer
zie voor verdere voorouders de IJsland-connectie
---

Rollo

Rollo (gestorven ca. 928) was een Noorman die zich in de Seine-vallei vestigde. Hij kreeg Rouaan en omgeving in leen van koning Karel iii de Eenvoudige van Frankrijk en werd de stamvader van de hertogen van Normandië. De oudste en meest invloedrijke versie van zijn leven is historisch niet altijd betrouwbaar, maar luidt als volgt.

Een rijke koning in Denemarken (Dacia) heeft twee zonen, Rollo en Gurim. Na de dood van hun vader steunen zij de edelen in een opstand tegen degene die zich als nieuwe koning heeft opgeworpen, gedurende welke strijd Gurim sneuvelt. Rollo, vergezeld van zes schepen, verlaat zijn land, reist eerst naar het eiland Scanza en vervolgens naar Engeland, waar hij een verdrag sluit met koning Athelstan. Na bijna schipbreuk geleden te hebben landt hij met zijn mannen op de kust van Walcheren, waar hij hertog Reinier van Lotharingen en prins Radboud van Friesland (Frisia) verslaat, mede dankzij extra proviand gezonden door koning Athelstan. Daarna trekt Rollo zuidwaarts overzee naar de monding van de Seine. Daar aangekomen bindt hij de strijd aan met en overwint hij de Franken bij Pont-de-l’Arche, Meulan, Parijs, Bayeux en Evreux. In Bayeux huwt hij Popa, de dochter van Berengar, die hem een zoon Willem en een dochter schenkt. Ook vindt hij tussendoor de gelegenheid voor een tweede bezoek aan koning Athelstan van Engeland. Na enkele rooftochten in het binnenland van Frankrijk keert het tij en wordt hij door de Franken bij Chartres verslagen. Ko­ning Karel biedt hem zijn dochter Gisela en eenvredesverdrag aan in ruil voor zijn bekering tot het christendom. Het verdrag, gesloten in Saint-Clair-sur-Epte, bepaalt dat Rollo al het land van de kust tot aan de Epte, dat wil zeggen Normandië enBretagne, als allodiaal bezit krijgt. Bij deze gelegenheid eist de koning dat Rollo zijn voet kust, maar Rollo weigert dit eerbetoon. Kort daarna wordt Rollo gedoopt en neemt hij de naam Robert aan. Hij doet schenkingen aan zeven kerken, verdeelt het land onder zijn volgelingen, en vaardigt wetten uit. Als zijn vrouw Gisela sterft zonder kinderen, neemt hij Popa weer aan zijn zijde en benoemt hijWillem tot zijn erfgenaam en opvolger. Moe van ouderdom en strijd sterft hij.De historische Rollo is zeer waarschijnlijk de Noor Hrolf of Ganger-Rolf, zoon van Rögnvald, graaf van Möre (Noorwegen). Hij is bekend om zijn strijd in de Orkneys, Schotland en aan de kust van Frankrijk. Hij vestigde zich in de Seine-vallei vóór maart 918, de datum van een authentieke oorkonde van koning Karel iii de Eenvoudige, die vermeldt dat de koning land heeft gegeven aan ‘de Noormannen vande Seine, namelijk Rollo en zijn metgezellen, ter verdediging van het rijk [der Franken]’. Dit gebied breidde zich langzaam maar zeker uit, zodat het tegen de tijd dat Rollo’s kleinzoon hertog Richard i in 996 stierf, min of meer de om­vang van het huidige gewest Normandië had. Een Latijnse klaagzang van Rollo’s zoon Willem, geschreven tussen 943 en 962, beschrijft Rollo als een heiden die van overzee kwam en een christenvrouw huwde. Er is geen bewijs voor Rollo’s huwelijk met een dochter van de Franse koning, noch voor het be­staan van een Gisela.

Het verhaal van Rollo’s avonturen en zijn uiteindelijke vestiging in Normandië, zoals hier beschreven, is afkomstig van de Frank Dudo van Saint-Quentin. Hij was als kapelaan en kanselier verbonden aan het hertogelijke hof. Hertog Richard i (943-96) en zijn zoon Richard ii (996-1026) waren de op­drachtgevers voor de geschiedenis van de hertogen van Normandië, terwijl graaf Rodulf van Ivry, halfbroer van Richard i, als Dudo’s belangrijkste informant geldt. Dudo besteedt evenveel aandacht aan Rollo, de heidense aanvoerder van de Noormannen, als aan zijn leiderschap in Normandië.Het verslagvan Rollo’s avonturen op zee moet met een flinke korrel zout genomen worden. Dit is zeker de mening van Dudo’s opvolger Willem, monnik van Jumièges, die omstreeks 1060 een bewerking en continuatie van Dudo’s kroniek schreef. Willem geeft een drastisch verkort verslag van Rollo’s carrière, en hij voert Rollo pas ten tonele wanneer de Denen in Rouaan arriveren. Voor hem is Rol­lo een christenvorst en niet een bekeerde avonturier. De kroniek van de hertogen van Normandië werd na Willems dood opnieuw bewerkt door verschillende geschiedschrijvers. De versie van Robert van Torigni († 1186), de latere abt van Mont-Saint-Mi­chel, ontstond ca. 1139 en vond de grootste verspreiding. Hij voegde alle Rollo-materiaal dat Willem van Jumièges had weggelaten weer in en herstelde dus min of meer Dudo’s originele verhaal. In de landstaal zien we de twee versies ook weer verschijnen. De dichter Wace bewerkte Willem van Jumièges’ versie ca. 1170 in zijn beroemde Roman de Rou, terwijl zijn opvolger en rivaal Benoît de Sainte-Maure een bijna letterlijke vertaling van Robert van Torigni’s – en dus Du­do’s – geschiedenis vervaardigde. De Chro­niques de Normandie bijvoorbeeld, geschreven in de14e en 15e eeuw, bevatten Rollo’s heldendaden zoals we die bij Dudo kunnen lezen.

In Engeland en Frankrijk is Rollo altijd overschaduwd geweest door zijn beroemdste nazaat Willem de Veroveraar. Een glimp van zijn faam vangen we op in 1617, toen de Engelse toneelschrijver John Fletcher (1579-1625) het klassieke verhaal van Bassianus en Geta bewerkte en in middeleeuws Normandië plaatste, onder de titel The Bloody Brother or Rollo duke of Normandy. In Falaise, de geboorteplaats van Willem de Veroveraar, richtte men in 1851 een standbeeld op van Willem, waaraan een kwart eeuw later een beeldje van Rollo werd toegevoegd. Rollo’s ondergeschiktheid is ook wel eens doorbroken, bijvoorbeeld toen bij de heropbouw van Caen in de jaren ’70 van onze eeuw Rollo een gelijkwaardige plaats naast Richard i en Willem de Veroveraar toebedeeld kreeg op de voorgevel van het nieuwe universiteitsgebouw.

E.M.C. van Houtsedities: Lair 1865; Van Houts 1992-95.

studies: Douglas 1942; Bates 1982.
2) prinses Alpais der Franken, geb. ± 905, ovl. te (...)
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-elderen-en-van-der-speld/R2618.php
met:
Erlebaud van Lommegau, geb. ± 895, ovl. ± 921, beroep(en): Heer van Chimay
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-elderen-en-van-der-speld/R2618.php
3) Irmentrud van Frankrijk, geb. ± 908, ovl. te (...), beroep(en): gravin van Gulik
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I166&tree=DGidME_01&PHPSESSID=1e3e7ef0e97c8ae52da7e5a31f579442
met:
Godfried I van Palts - Lotharingen, geb. ± 905, zoon van Gerard de Metz (van de Metzgau) en Oda van Saksen
http://www.graafschap-middeleeuwen.nl/genealogie/getperson.php?personID=I166&tree=DGidME_01&PHPSESSID=1e3e7ef0e97c8ae52da7e5a31f579442
Hoofdindex A-Z