Gezinsblad
Lodewijk IV (van Overzee) van West-Fracië, geb. 10 sep 920 - 10 sep 921, ovl. 10 sep 954 te Reims, doodsoorzaak: val van zijn paard, begr. te Saint-Remi, Bron Tiggelen.net, zoon van Karel III ("de Eenvoudige of de Onnozele") van West-Francië en Aedgyfu (Odgiva) (van Engeland)(van Wessex)
graaf van Parijs, koning van West-Fraci&235; door de groten o.l.v. Hugo de Grote, graaf van Parijs, teruggeroepen (vandaar later bijgenaamd ævan Overzee&Aelig; æTransmarinus&Aelig;, æd&Aelig;outremer&Aelig;) en gekroond tot koning van West-Franci&233; aan de Maas, waarbij hij van Lotharingen en een deel van Bourgondi&232;gne totdat een definitieve vrede met Hugo tot stand komt 950; overl. aan de gevolgen van een val van zijn paard Reims 10.9.954. begr. ald. (Saint-Remi), tr. einde 939 Gerberga van Saksen, geb. Nordhausen 913/14; doet als weduwe van haar eerste gemaal (Giselbert van Lotharingen&Aelig;) schenkingen aan het klooster Echternach 939; als gemalin van haar tweede echtgenoot gezalfd tot koningin der Franken Reims einde 939; speelt herhaaldelijk een actieve rol tijdens diens regering (zij wordt belast met de verdediging van Laon in 941 en die van Reims in 946; zij vergezelt hem op veldtochten naar Aquitani&235; in 949); roept de gewapende hulp van haar broer Otto I in om de vrijlating van Lodewijk uit diens gevangenschap 945/946 t e bewerken; verkrijgt van hem de abdij Notre-Dame de Laon 95 1; kan na zijn dood de verheffing van hun dan pas 13-jarige zoon Lotharius tot Westfrankisch koning (Reims 12.11.954) slechts bereiken met toestemming van Hugo de Grote die hij dan (evenals eerstijds zijn vader) naar Parijs moet volgen en die hij dan ook nog tot hertog van Aquitani&235; moet aanstellen; ondervindt in haar moeilijke positie als formeel regentes o.a. steun van haar schoonzoon Ragenold van Roucy; gaat na de dood van Hugo de Grote (16.6.956), die dan zijnerzijds nog slechts minderjarige zoons nala at, samen met diens weduwe (haar zuster Hedwig) en in nauw overleg met hun broers Bruno (aartsbisschop van Keulen en hertog van Lotharingen) en Otto I, zowel de Karolingische als de Robertijnse belang en in West-Franci&235; en van Adelais, dochter van Rodolf II, koning van Bourgondi&235;), (zie Reeks 83)geb. eind 943, overl. 26/27 jan., tussen 981 en 992, begr. in de cathedraal Saint-Maurice te Vienne. Tr. ca. 964 Conrad III, gezegd de Vreedzame, kon ing van Bourgondi&235; en van Berta van Souabe.
c. Karel, geb. Laon jan. 945, overl. Rouen voor 953.
d. NN, geb. begin 948.
e. Lodewijk, geb. dec. 948, overl. Laon 954, kort voor 10 sept.
f. Karel hertog van Neder-Lotharingen, (zie Reeks 1)geb. Laon zomer 953; neemt deel aan de vergeefse poging van Reinier IV van Henegouwen en diens broer Lambert I van Leuven hun vaderlijk erfdeel teru g te veroveren 976; wordt verbannen door zijn broer Lotharius IV nadat hij diens gemalin Emma beschuldigd had van een verhouding met de 16.1.977 aangestelde bisschop van Laon. Adalbero; wendt zich dan tot keizer Otto II die hem aanstelt tot hertog in Lotharingen Diedenhofen/Thionville mei 977 (en daarmee, evenals met het herstel van Reinier en Lambert) een dam wil opwerpen tegen Westfrankische aan spraken op het Karolingische stamland); neemt deel aan de vergeldingsactie van de keizer tegen West-Franci&233;ans; overl. ald. Tr. ca. 970 NN, dochter van Rodbert van Troyes (?). Tr. voor 979 (ca. 975) Adelheid (van onbekende herkomst).
g. Hendrik, geb. Laon zomer 953, overl. kort daarna.

Gehuwd eind 939 te Reims met:
Gerberga van Saksen, geb. tussen 913 en 914, ovl. 5 mei 984 te Reims, begr. te Saint-Remi, Bron Wikipedia - Henegouwen / Leuven 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Hendrik I ("de Vogelaar") van Saksen en Mathilde van Ringelheim (van Westfalen)
1) Karel van Neder-Lotharingen, geb. ± 953, ovl. ± 993, Bron Coolen-online (BE), Bron Tiggelen.net
koning van Frankrijk

Gehuwd Voor 975 (?) met:
Adelheid van Troyes (?), geb. FROM ± 930 TO ± 955 te (...), ovl. na 991, Bron Karel de Grote, Bron Wikipedia 4, Bron Graafschap-Middeleeuwen, dochter van vader (van Troyes ?) en N.N.
Of Adelheid wel getrouwd is geweest met Karel kan worden betwijfeld: zie: http://www.geneal.ch/rootspersona-tree/adelheid-van-troyes/
2) 5 kinderen (van Overzee), geb. te (...), ovl. te (...), Bron Wikipedia 4
3) Koning Lotharius van Frankrijk, geb. eind 941, ovl. 2 mrt 986 te Laon (Frankrijk), Bron Wikipedia 4 met:
Emma van Italië, geb. ± 948, ovl. 12 okt na 989, Bron Wikipedia 4, dochter van Koning Lotharius van Italië en Adelheid (de Heilige) (van Bourgondië)
Hoofdindex A-Z