Gezinsblad
Wouter (Walterus)(Johannes) Bac, geb. Omstreeks 1230 (1212 ??), Bron Wissenburg, Bron Ivens, Bron Steen, Bron Coolen-online (BE), zoon van Arnoldus (Arnt) Bac en N.N. Berthouts (van Berthout) met:
X. X.
1) Arnt (Arnold, Aernout) Geheten Bertout Bac, geb. (1248) - 1260 (verm 1260), ovl. Na 1312 (mogelijk 1348, maar voor 1355), Bron Hornstra, Bron Sambler, Bron Thijs (heemkunde reusel), Bron Ivens, Bron Wissenburg
(Alias van West-Tilborch). 1248 - 6 apr - Schout en schepenen van 's Hertogenbosch bepalen dat Arnold Woutersz Bac zijn tienden te Oosttilburg (Oisterwijk) verkocht heeft aan de St. Gertrudisabdij te Leuven. 1312 - Berthout Bac van Tilborch woont met zijn gezin op Inthout (of Eijnthoven) gelegen bij Tilburg. In het leenregister van Strick (RANB) wordt het leen als volgt beschreven. 'Het leen gehei ten tgoet teijnthoven oft tot Inthout, mitten toebehoirten tot Westilborg gheleghen, groot tsamen in heijden, weijden ende ackerlande ontrent 9 mudsaet lands aen dbroeck gheleghen met ter zijden westw eerts aen den ghemeijnen metter ander sijden noortwaerts aen de gemeijne straete. Item noch daartoe vier mudsaet lands aen dbroeck gheleghen met ter zijden westweert aen den ghemeinen wech, die over B acxdijc te Bekeweert ende wederomm van daer te Tolborgh weert gaet. Ende mitter ander zijden oistweert bij de erfenissen Hendrick Leijten kinderen. Ende daertoe noch een tiendelken tot Gorp gheleghen van eenen mudde rox, luttel min of meer. Bron Ivens geeft als geboortejaar 1270 en als overlijdensjaar 1355, de andere bronnen neigen naar ca 1250 als geboortejaar; helemaal duidelijk is de lijn berto ut-bac op dit punt nog niet; vrij zeker is wel dat Walterus of wouter wel de vader is van Arnt (Arnold)
met:
Jonkvrouw Elisabeth van de Aa, geb. ± 1255, Bron van Ham (Simjouw), dochter van Heer Gerit van de Aa en X. X.
2) Wouter Bac van Baescot, geb. ± 1250, ovl. na 27 dec 1309, Bron Wissenburg, Bron Coolen-online (BE) met:
X. X.
3) Mechtild Bac, geb. ± 1252, Bron Steen, Bron Coolen-online (BE) met:
Jan Jans Dicbier, ovl. voor 1306, Bron Coolen-online (BE)
Hoofdindex A-Z