Gezinsblad
Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome") , geb. 11 apr 778 te Poitiers (nabij Chasseneuille, Frankrijk), ovl. 20 jun 840 te Ingelheim (op een eiland in de Rijn nabij Ingelheim, Duitsland), Bron Karel de Grote, Bron Wikipedia Henri I, Bron Hintjes, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, Bron Tiggelen.net, Bron Familypedia, zoon van Karel de Grote en Hildegard (Houdiard)
door paus Hadrianus I tot koning van Aquitani&232;gne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz; ha d in ca. 793 een verhouding met een onbekende vrouw, tr. (1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.; tr. (2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800 , overl. Tours 19.4.843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.
Uit 1):
a. Arnulf, graaf van Sens (vermeld 817), overl. ca. 794.

Uit het eerste huwelijk:
b. Lotharius I, volgt IIIB
c. Pippijn I, volgt IIIC
d. Rotrude, geb. ca. 800
e. Berta
f. Hildegardis, geb. ca. 802/04, overl. na okt. 841, abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon.
g. Lodewijk II, volgt IIID

Uit het tweede huwelijk:
h. Gisela, geb. tussen 819 en 822, misschien in de lente van 821, overl. na 1.7.874, ber. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing (noord), waarbij ze aan de basis stond van de oprichting. Tr. tussen 835 en 840, waarsch. ca. 836 Everhard, hertog of markies van Friuli, overl. Itali&235; 16.12.866, begr. in de abdij van Saint-Calixte te Cysoing, zoon van Unruoch, graaf van Ternois.
i. Karel de de Kale

Gehuwd 1 feb 819 te Aken met:
Judith (Juditta) van Beieren (Welf), geb. ± 800, ovl. 1 apr 843 (19 apr?) te Tours, begr. te Saint-Martin, Bron Karel de Grote, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, Bron Tiggelen.net, dochter van Welf I en Eigilwich
1) Karel II ("de Kale") van West-Francie, geb. 13 jun 823 te Frankfurt aan de Main, ovl. 6 okt 877 te Maurienne, begr. te klooster Nantua, later Saint-Denis, Bron Karel de Grote
Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitani&235; bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door æbijna alle&Aelig; wereldrijke en geestelijke groten van Aquitani&233;ans 848; weet echter (o.a. do or de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun ne ef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9.9.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8.8.870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII t ot keizer kronen, Rome 25.12.875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als æprotector et defensor&Aelig; (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Dui tser (28.8.876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8.10.876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14.6.877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Ital i&233;ans; tr. 2) 12 .10.869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22.1.870, een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Itali&235;, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II

Gehuwd 13 dec 842 te Quierzy met:
Ermentrudis van Orlèans, geb. ± 830, ovl. 6 okt 869, Bron Tiggelen.net, dochter van Odo (= Eudes ?) ďOrleans en Engeltrude van Parijs
2) Gisela , geb. ± 820, ovl. ± 874, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome met:
Eberhard van Friuli, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, zoon van Unroch II van Friuli en Engeltrude van Parijs

Gezinsblad
Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome")
Gehuwd omstreeks 794 of 795 met:
Irmingard (van Hesbaye), geb. te (...), ovl. 3 okt 818, Bron Karel de Grote, Bron Familypedia, dochter van Ingram en N.N.
overige kinderen met Lodewijk: 1. Lotharius I 2. Pippijn I 3. Rotrude, geb. ca. 800 4. Berta 5. Lodewijk II,
1) 5 kinderen
2) Hildegardis der Franken (in de Haspengouw), geb. tussen ± 802 en 804, ovl. Na okt 841 (verm. omstreeks 850), Bron Karel de Grote, Bron van der Waal
abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon.
met:
Boudewijn van Kleef van Teisterbant, ovl. ± 830, Bron van der Waal
3) Keizer Lotharius , geb. ± 796 te Aquitanië, ovl. 29 sep 855 te Prüm (Duitsland), begr. te abdij van Prüm, Bron Wikipedia Lijst der Koningen, Bron Familypedia
Hertog van Beieren, Koning van Itali&235;, Keizer van het Heilige Roomse Rijk

Gehuwd 15 nov 821 te Thionville (Frankrijk) met:
Gravin Irmengard de Tours (van Tours), geb. ± 800, ovl. ± 851, Bron Wikipedia Lijst der Koningen, dochter van Hugo ("de angstige") de Tours (van Tours) en Ava de Morvois (van Morvois)

Gezinsblad
Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome") met:
Theodelinde van Sens, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome
1) 2 kinderen , Bron Wikipedia - lodewijk de vrome
Hoofdindex A-Z