Gezinsblad
Godschalk Rosemont (Roesmont) van Eyndhoven, geb. ± 1483 te Eindhoven, ovl. 5 dec 1526 te Leuven (Belgie), zoon van Ghisbertus (Ghijsbrecht) Roesmont (Rosemont) en Jonkvrouwe Margriet van Eyndhoven
Godschalk Roesmont werd omstreeks 1483 te Eindhoven geboren uit bovengenoemde
ouders. In 1485 overleed zijn vader. Uit de akte van scheiding van 12 september 1499 blijkt, dat Godschalk dan nog minderjarig is. Hij erft o.a. een erf cijns van 14 gouden Overlandse Rijnsguldens, te vergelden op sint Jan Baptist,
uit een hoeve op Coll in Nuenen, welke cijns Aert Berwouts gekocht had van Jan Rutgerszoon van'Erpe, man van Ermgard Fredericksdochter Michelinck. Godschalk moet zijn broer Michiel elk jaar,2 gulden e n 18 stuivers betalen. Hij gaat te Leuven studeren in de pedagogie de Valk &233;&246;rt beduytsel ghemaect van meester Godschalk Rosemo nt van Eyndhoven, en Van der Biechten en de die seven dootsonden (216 blz.). Het laatstgenoemde werk verscheen in 1518 in het Latijn, en haalde de vijfde druk in 1554 (verschenen bij Jan de Winghe te Leuven; de uitgave van 1554 is aanwezig op het gemeentearchief van Eindhoven). . ò
Op 7 november 1519 is Roesmont aanwezig bij de vergadering in de hoofdkerk van sint Pieter, samen met o.a. Ruard Tapper van Enkhuizenjin deze vergadering werd Luther's boek veroordeeld. ' In 1520 word t hij benoemd tot professor in de theologie (in opvolging van
Antonius Crabbe van Mechelen) en tot halfjaarlijkse rector van de Universiteit. In
laatstgenoemde hoedanigheid huldigt hij en spreekt hij keizer Karel V toe bij diens offici&232;nodochii virginibus praepositus, ili batus omnis sanctimoniae flos. Mortuus est anno Dni Millesimo quingentesimo XXVI. IX (nonis) decbris. Als zaakwaarnemer in'zijn doodschuld treedt op Mr. Jan Scharley alias Nagelmaker uit Leuven, volge ns een inschrijving in het archief van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te den Bosch, waarvan Godschalk lid was, evenals zijn broer Jan. Op 10 oktober 1527 wordt Frans van Elmpt voor het convent van sinte Maria
Magdalena op de Windmolenberg beleend met de' 20 pond payrnents op de heerlijkheid Herlaer, na dode mr. Godschalk Roesmont. We hebben dus gezien, dat Godschalk tamde uit een gegoede familie. Hij was e en knappe kop, van wie men hoge verwachtingen koesterde. Toch zien we na zijn eervolle promotie een zekere teruguitgang. Zijn publicaties waren populair bij het grote publiek, doch vergeleken met het werk van zijn collega's, ligt het op lager niveau en is het zonder wetenschappelijk belang. Hij lijkt amper opgewassen tegen het inquisitiewerk. Hij is de man van h&233;t compromis, wat Erasmus goed begrepen schijnt te hebben toen hij, aangevallen door Roesmont's collega's, tot driemaal toe een beroep op hem deed. Een onderhoud in het huis van Roesmont, tussen Erasmus en Egmondanus (Nicolaes Baec hem), opdat deze met zijn aanvallen zou ophouden, bleef zonder gevolg.
Een drietal brieven van Erasmus aan Roesmont is uitgegeven. Toen hij de dood
van Roesmont bekend maakte aan Joannes de Lasco, schreef deze äfuit vir melior quam pro vulgari sorte theologprum".
met:
N.N.
1) "missing link 1a" ?? de Roesemont (Roesmont, Rosemont, de Rougemont) met:
"missing link 1b" ?? de Roesemont (Roesmont, Rosemont, de Rougemont)Joannes (Jan) Roesmont (Rosemont) en N.N.
Hoofdindex A-Z