Bron

Titel: Wouter Claes
Onderwerp: Http://www.wouterclaes.nl/php/kwartierstaten/vandenhout.php/lang=en
Dan(c)ker Lowijse Rosemont (Rosemond)
Leuntje Isaak van Dijcke
Lowijs Cornelisse Rosemont
Matje (Maaycken, Maaijken?) Crijns van Zierveld
Arij Claasz Zijtregtop
Nicolaas (Claas) Dirksz Zij(d)tregtop
Maria (Marij) Arijsdr van der Nol
Cornelis Lowijsz (Lowyse) Rosemont
Cornelia Jacoba Bouije (Boeije)
Jacob Cornelisz Boeije
Jannetje Pieters Braam
Pieter Jacobs Boeije
Cornelia Barents Cortoom
Barent Huibrechts Cortoom
Machelijntje Smoor
Pieter Pieters Braam
X. X.
Jan Pieters Braam
Jacomijntje Anthonijsse
Pieter Pieters Braam
Catharina Simons
3 kinderen de Ruijter
3 kinderen Kroes
Ingetje Gerits
3 kinderen Sijtregtop
Dirk Joosten Zijtregtop
Ariaantje Dirksdr Willemsdr (?) /Willemsdr (?) /Bogert
4 kinderen Zijtregtop
Joost Jansz Zijtregtop
Annetje Dirksdr Brincx
Willempje Joosten Sijtregtop
Jan Pieterszn Sijtregtop
Crijntje Joosten
Trijntje Pietersdr
Pieter Adriaenszn
Arij Jacobszn van der Nol
Maria Andriesdr Sonderwijck
Andries Philipszn Sonderwijck
Marijtje Jillisdr Noordergraaff
3 kinderen van der Nol
Jacob Arienszn van der Nol
Grietje Philips
5 kinderen van der Nol
Arij Jacobszn van der Nol
Maertje Claesdr
Claes Adriaenszn
Jacob Willems (???)
Neeltje Arents (???)
Johannes Pieterszn van Dueren
Martijne (Mairlijne) Pietersdr Boeije
6 kinderen Boeije
Irmgard (Isabella) van Vene (van Vilvoorde)
Hertog Jan (de Vreedzame) van Brabant
Margaretha van York