Reeks: keizer Augustus
 
Generatie LXXV - Aartsstamgrootouders
Keizer Augustus

Gezinsblad
Keizer Augustus , geb. 23 sep -63 te Rome (Italië), ovl. 19 aug 14 te Nola (Italië), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Gaius Octavius en Atia Balba Caesonia
Volledige naam: Gaius Julius Caesar Octavianus, keizer van 27 BC - 14 AD
---
Hij zou als magister equitum (letterlijk - leider van de ruiterij -, de rechterhandvan een dictator) aan de geplande veldtocht tegen de Parthen hebben deelgenomen.Samen met zijn vrienden Marcus Vipsan ius Agrippa en Salvidienus Rufus was hijreeds naar Apollonia in Illyria (het huidige Albanie) vooruitgestuurd. Daarbereikte hem in het voorjaar van 44 BC het bericht van de moord op keizer JuliusCaesa r. Tijdens zijn terugreis naar Rome vernam hij dat de dictator (keizerJulius Caesar) hem bij testament had geadopteerd en tot voornaamste erfgenaamvan zijn prive-vermogen had aangeduid.
---
keizer Augustus, qua bloedverwantschap een achterneef en qua testament de voornaamsteerfgenaam van Gaius Julius Caesar (keizer Julius Caesar) won de machtsstrijddie volgde op de moord op Caesar op 15 maart 44 BC en was in 31 BC de enigedie levend uit deze strijd kwam. Vanaf 27 BC zou hij als princeps (eerste burger)de teugels van het Imperium Romanum in handen houden. Hij maakte een einde aaneen e euw van burgeroorlogen en stichtte in de daaropvolgende periode de Julisch-Claudischedynastie. Onder het mom van het herstel van de republiek (restitutio rei publicae)voerde hij in werkelijkheid een d uurzame omvorming tot monarchie (principaat)door. Ook op sociaal-economisch en ander gebied voerde Augustus tijdens zijnregering hervormingen door. Zijn heerschappij zorgde voor een langdurige tijdvan interne vrede, die als Pax Augusta werd aangeduid.
---
de overgrootouders van moederszijde van keizer Augustus (Gaius Julius CaesarStrabo en Aurelia Cotta) zijn tevens de natuurlijke ouders van keizer JuliusCaesar

Gehuwd omstreeks -40 (gescheiden omstreeks -38) met:
Scribonia , geb. omstreeks -65 te (...), ovl. na 16 te (...), Bron Wikipedia Oudheid, dochter van Lucius Scribonius Libo en Sentia
1) Julia Augusta Caesonia (de Oudere) Octavius, geb. omstreeks -39, ovl. ± 15, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra met:
Marcus Vipsanius Agrippa, geb. omstreeks -62, ovl. omstreeks -12, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra

Gezinsblad
Keizer Augustus
Gehuwd omstreeks -38 met:
Livia Drusilla , geb. 30 jan -58, ovl. ± 29, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra 1e huwelijk 2e huwelijk

Gezinsblad
Keizer Augustus met:
Clodia (Claudia) , geb. omstreeks -54, ovl. te (...), dochter van Publius Clodius Pulcher en Fulvia
Toen Octavianus (keizer Augustus) na de succesrijke campagne tegen de Caesarmoordenaarsnaar Italia terugkeerde, raakte hij al snel met Fulvia, de vrouw van Antonius,(tevens zijn eigen schoonmoeder) in conflict, wat op de oorlog van Perusia zouuitlopen (41 BC). Voordien had Octavianus zich echter al van Clodia laten scheiden,waarbij hij onder ede verklaarde, dat zij nog steeds een maagd was; waarsc hijnlijkwas ze nog te jong geweest om het huwelijk te consumeren. Over haar latere levenwordt in de (ons overgeleverde) bronnen niet meer meegedeeld.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXXIV - Aartsstamouders
Marcus Vipsanius Agrippa

Gezinsblad
Marcus Vipsanius Agrippa, geb. omstreeks -62, ovl. omstreeks -12, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra met:
Julia Augusta Caesonia (de Oudere) Octavius, geb. omstreeks -39, ovl. ± 15, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Keizer Augustus en Scribonia
1) Julia Vipsania Agrippa, geb. omstreeks - 12, ovl. ± 33, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXXIII - Aartsoudbetovergrootouders
N.N.

Gezinsblad
N.N. met:
Julia Vipsania Agrippa, geb. omstreeks - 12, ovl. ± 33, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Marcus Vipsanius Agrippa en Julia Augusta Caesonia (de Oudere) Octavius
1) Aemilia Lepida , geb. te (...), ovl. te (...), Bron stamboomonderzoek uitterlinde Cleopatra met:
Keizer Claudius (van Rome), geb. omstreeks -10 te Lyon (Frankrijk), ovl. 12 okt 54 te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Nero Claudius Drusus Germanicus (van Rome) en Anthonia Augusta (minor)(kleine Anthonia)
Volledige naam: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
---
zie ook: http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I35649.php
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXXII - Aartsoudovergrootouders
Keizer Claudius (van Rome)

Gezinsblad
Keizer Claudius (van Rome), geb. omstreeks -10 te Lyon (Frankrijk), ovl. 12 okt 54 te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Nero Claudius Drusus Germanicus (van Rome) en Anthonia Augusta (minor)(kleine Anthonia)
Volledige naam: Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus
---
zie ook: http://www.genealogieonline.nl/west-europese-adel/I35649.php
met:
Aemilia Lepida , geb. te (...), ovl. te (...), Bron stamboomonderzoek uitterlinde Cleopatra, dochter van N.N. en Julia Vipsania Agrippa
1) Genuissa Julia Claudia (van Rome), geb. te (...), ovl. te (...), Bron stamboomonderzoek uitterlinde Cleopatra, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra met:
Gweyridd (Avigarus ?) Ap-Gynvelyn (van Bretagne), geb. ± 15, ovl. ± 73, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Gynvelyn Ap-Teunevan (van Bretagne) en N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXXI - Aartsoudgrootouders
Gweyridd (Avigarus ?) Ap-Gynvelyn (van Bretagne)

Gezinsblad
Gweyridd (Avigarus ?) Ap-Gynvelyn (van Bretagne), geb. ± 15, ovl. ± 73, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Gynvelyn Ap-Teunevan (van Bretagne) en N.N. met:
Genuissa Julia Claudia (van Rome), geb. te (...), ovl. te (...), Bron stamboomonderzoek uitterlinde Cleopatra, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Keizer Claudius (van Rome) en Aemilia Lepida
1) Meric Ap-Gweyridd (van Bretagne), geb. te (...), ovl. ± 76, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
55e koning van Bretagne (73-76)
met:
Julie Victoria (van Icenië), geb. te (...), ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Prasutagus (van Icenië) en Boadicea Verch-Mandubracius (van Bretagne)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXX - Aartsoudouders
Meric Ap-Gweyridd (van Bretagne)

Gezinsblad
Meric Ap-Gweyridd (van Bretagne), geb. te (...), ovl. ± 76, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Gweyridd (Avigarus ?) Ap-Gynvelyn (van Bretagne) en Genuissa Julia Claudia (van Rome)
55e koning van Bretagne (73-76)
met:
Julie Victoria (van Icenië), geb. te (...), ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Prasutagus (van Icenië) en Boadicea Verch-Mandubracius (van Bretagne)
1) Coel Ap-Meric (van Bretagne), geb. ± 60, ovl. ± 142, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
56e Koning van Bretagne (76-142)
met:
Ystradwl Verch-Cynvelyn (van Glamorgan), geb. te (...), ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Cynvelyn Ap-Caradog (van Glamorgan) en N.N.
2) Eurgen Ap-Meric (van Bretagne), geb. te (...), ovl. te (...)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXIX - Aartsbetovergrootouders
Coel Ap-Meric (van Bretagne)

Gezinsblad
Coel Ap-Meric (van Bretagne), geb. ± 60, ovl. ± 142, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Meric Ap-Gweyridd (van Bretagne) en Julie Victoria (van Icenië)
56e Koning van Bretagne (76-142)
met:
Ystradwl Verch-Cynvelyn (van Glamorgan), geb. te (...), ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Cynvelyn Ap-Caradog (van Glamorgan) en N.N.
1) Athide (van Bretagne), geb. ± 85, ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra met:
Marcomir (van Sicambrië), geb. ± 85, ovl. ± 149, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Richemer (van Sicambrië) en Ascylla (Cyllin) (van Bretagne)
Koning der Franken (129-149)
Koning van Sicambrie
2) 4 kinderen (van Bretagne), geb. te (...), ovl. te (...)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXVIII - Aartsovergrootouders
Marcomir (van Sicambrië)

Gezinsblad
Marcomir (van Sicambrië), geb. ± 85, ovl. ± 149, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Richemer (van Sicambrië) en Ascylla (Cyllin) (van Bretagne)
Koning der Franken (129-149)
Koning van Sicambrie
met:
Athide (van Bretagne), geb. ± 85, ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Coel Ap-Meric (van Bretagne) en Ystradwl Verch-Cynvelyn (van Glamorgan)
1) Clodomir (van Sicambrië), geb. ± 103, ovl. ± 166, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Koning der Franken (149-166)
Koning van Sicambrie
met:
Hafilda Basilda (van Rugii), geb. te (...), ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXVII - Aartsgrootouders
Clodomir (van Sicambrië)

Gezinsblad
Clodomir (van Sicambrië), geb. ± 103, ovl. ± 166, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Marcomir (van Sicambrië) en Athide (van Bretagne)
Koning der Franken (149-166)
Koning van Sicambrie
met:
Hafilda Basilda (van Rugii), geb. te (...), ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
1) Farabert (van Sicambrië), geb. ± 122, ovl. ± 186, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXVI - Aartsouders
Farabert (van Sicambrië)

Gezinsblad
Farabert (van Sicambrië), geb. ± 122, ovl. ± 186, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Clodomir (van Sicambrië) en Hafilda Basilda (van Rugii)
Heer der Franken
met:
N.N.
1) Sunno (van Sicambrië), geb. ± 150, ovl. ± 213, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXV - Vooredelstamoudbetovergrootouders
Sunno (van Sicambrië)

Gezinsblad
Sunno (van Sicambrië), geb. ± 150, ovl. ± 213, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Farabert (van Sicambrië) en N.N.
Heer der Franken
met:
N.N.
1) Childeric (van Sicambrië), geb. ± 175, ovl. ± 253, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXIV - Vooredelstamoudovergrootouders
Childeric (van Sicambrië)

Gezinsblad
Childeric (van Sicambrië), geb. ± 175, ovl. ± 253, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Sunno (van Sicambrië) en N.N.
Heer der Franken
met:
N.N.
1) Batherus (van Sicambrië), geb. ± 200, ovl. ± 272, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXIII - Vooredelstamoudgrootouders
Batherus (van Sicambrië)

Gezinsblad
Batherus (van Sicambrië), geb. ± 200, ovl. ± 272, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Childeric (van Sicambrië) en N.N. met:
N.N.
1) Clodomir V (van Sicambrië), geb. ± 225, ovl. ± 295, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXII - Vooredelstamoudouders
Clodomir V (van Sicambrië)

Gezinsblad
Clodomir V (van Sicambrië), geb. ± 225, ovl. ± 295, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Batherus (van Sicambrië) en N.N.
Heer der Franken
met:
N.N.
1) Waldradus (van Sicambrië), geb. ± 250, ovl. ± 306, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LXI - Vooredelstambetovergrootouders
Waldradus (van Sicambrië)

Gezinsblad
Waldradus (van Sicambrië), geb. ± 250, ovl. ± 306, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Clodomir V (van Sicambrië) en N.N.
Heer der Franken
met:
N.N.
1) Dagobert , geb. ± 275, ovl. ± 317, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Koning van Sicambrie
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LX - Vooredelstamovergrootouders
Dagobert

Gezinsblad
Dagobert , geb. ± 275, ovl. ± 317, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Waldradus (van Sicambrië) en N.N.
Koning van Sicambrie
Heer der Franken
met:
N.N.
1) Genebald , geb. ± 300, ovl. ± 368, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Koning van Sicambrie
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LIX - Vooredelstamgrootouders
Genebald

Gezinsblad
Genebald , geb. ± 300, ovl. ± 368, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Dagobert en N.N.
Koning van Sicambrie
Heer der Franken
met:
N.N.
1) Dagobert van Keulen, geb. FROM ± 320 TO ± 324, ovl. ± 379, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Koning van Sicambrie
Heer der Franken
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LVIII - Vooredelstamouders
Dagobert van Keulen (Sicambrië?)

Gezinsblad
Dagobert van Keulen (Sicambrië?), geb. FROM ± 320 TO ± 324, ovl. ± 379, Bron West Europese Adel, Bron Stamboom Kyle Willemse met:
N.N.
1) Chlodio (= Clovis) van Keulen, geb. ± 354, ovl. ± 398, Bron KULeuven, Bron West Europese Adel
Heer der Franken
met:
Blesinde der Alemannen, geb. ± 350, ovl. ± 403, Bron West Europese Adel, Bron KULeuven, dochter van Clodomer der Alemannen en N.N.
als "achternaam" wordt ook genoemd:
1. van Zwaben
2. van Duitsland
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LVII - Vooredeloudbetovergrootouders
Chlodio (= Clovis) van Keulen

Gezinsblad
Chlodio (= Clovis) van Keulen, geb. ± 354, ovl. ± 398, Bron KULeuven, Bron West Europese Adel, zoon van Dagobert van Keulen (Sicambrië?) en N.N.
Heer der Franken
met:
Blesinde der Alemannen, geb. ± 350, ovl. ± 403, Bron West Europese Adel, Bron KULeuven, dochter van Clodomer der Alemannen en N.N.
als "achternaam" wordt ook genoemd:
1. van Zwaben
2. van Duitsland
1) Blesinde van Keulen, geb. ± 375, ovl. ± 415, Bron West Europese Adel met:
Theodemir van Toxandrië, geb. ± 374, ovl. 15 aug 414, Bron West Europese Adel
Heer der Franken
---
Of Chlodio werkelijk van deze Theodemir afstamt is niet geheel duidelijk. De mythische Pharamond wordt ook als vader genoemd, maar dat is een nog veel discutabeler mogelijke voorvader
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LVI - Vooredeloudovergrootouders
Theodemir van Toxandrië

Gezinsblad
Theodemir van Toxandrië, geb. ± 374, ovl. 15 aug 414, Bron West Europese Adel
Heer der Franken
---
Of Chlodio werkelijk van deze Theodemir afstamt is niet geheel duidelijk. De mythische Pharamond wordt ook als vader genoemd, maar dat is een nog veel discutabeler mogelijke voorvader
met:
Blesinde van Keulen, geb. ± 375, ovl. ± 415, Bron West Europese Adel, dochter van Chlodio (= Clovis) van Keulen en Blesinde der Alemannen
1) Chlodio (de langharige koning) , geb. FROM ± 392 TO ± 398, ovl. ± 448, Bron BaileyBrandsberg, Bron Geneanet JMLeckner
Chlodio, ook wel bekend als Clodio, Cloio, Chlogio of Chlodian VI (ca. 392-398 - ca. 448) was een belangrijk krijgsheer van de Salische Franken ca. 428. Volgens latere legenden zou hij de zoon zijn g eweest van koning Pharamond, die echter naar alle waarschijnlijkheid nooit heeft bestaan.

Afgaande op de Historia Francorum van Gregorius van Tours kwam Chlodio uit Th&252;ringen (Chlogionem ..., qui apud Disp argum castrum habitabat, quod est in terminum Thoringorum). Op basis van 11e-eeuwse bronnen wordt Dispargum soms ge&235;. Ondanks de nederlaag bleef het gebied van het huidige Belgi&235; en Noord-Frankrijk tot aan de Somme onder het gezag van Chlodio. Chlodio werd een b ondgenoot van de Magister militum Aetius, doch stierf kort nadien. Hij werd opgevolgd door Merovech, die vermoedelijk zijn zoon of schoonzoon was.

Bronnen, noten en/of referenties:

Literatuur:

Edward James, (1988), De Franken, Baarn, pag. 251.
Luit van der Tuuk, (2009), Koningen en krijgsheren. De Franken in de Lage Landen, Kampen: Omniboek, ISBN 9789059774216.

Primaire bronnen:

Sidonius Apollinaris, Romeinse schrijver, politicus en bisschop
Gregorius van Tours, Gallische bisschop

(bron: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlodio )

---

zie ook eens: http://www.tonvanderkroon.nl/artikelen/dagobert-ii-of-de-verloren-koning.html

Chlodio is geen rechtstreekse voorvader van Karel de Grote, maar wel van diens echtgenote Hildegard (Houdiard) en ook van de jongste telgen van de familie de Jong - Roozemond (ca. 53 (= voor-edel-bet overgrootvader) tot 55 (= voor-edel-oud-grootvader) generaties, afhankelijk van de gevolgde afstammingslijn.).
Via Hildegard (Houdiard) X Karel de Grote zijn er minstens 84 tot 86 afstammingslijnen mogelijk. (voorzover bekend op 18 januari 2012 en inclusief de lijnen via de vermelde "missing links" van Floris de Roesemont)
met:
N.N.
2) Blesinde
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LV - Vooredeloudgrootouders
Chlodio (de langharige koning)

Gezinsblad
Chlodio (de langharige koning) , geb. FROM ± 392 TO ± 398, ovl. ± 448, Bron BaileyBrandsberg, Bron Geneanet JMLeckner, zoon van Theodemir van Toxandrië en Blesinde van Keulen
Chlodio, ook wel bekend als Clodio, Cloio, Chlogio of Chlodian VI (ca. 392-398 - ca. 448) was een belangrijk krijgsheer van de Salische Franken ca. 428. Volgens latere legenden zou hij de zoon zijn g eweest van koning Pharamond, die echter naar alle waarschijnlijkheid nooit heeft bestaan.

Afgaande op de Historia Francorum van Gregorius van Tours kwam Chlodio uit Th&252;ringen (Chlogionem ..., qui apud Disp argum castrum habitabat, quod est in terminum Thoringorum). Op basis van 11e-eeuwse bronnen wordt Dispargum soms ge&235;. Ondanks de nederlaag bleef het gebied van het huidige Belgi&235; en Noord-Frankrijk tot aan de Somme onder het gezag van Chlodio. Chlodio werd een b ondgenoot van de Magister militum Aetius, doch stierf kort nadien. Hij werd opgevolgd door Merovech, die vermoedelijk zijn zoon of schoonzoon was.

Bronnen, noten en/of referenties:

Literatuur:

Edward James, (1988), De Franken, Baarn, pag. 251.
Luit van der Tuuk, (2009), Koningen en krijgsheren. De Franken in de Lage Landen, Kampen: Omniboek, ISBN 9789059774216.

Primaire bronnen:

Sidonius Apollinaris, Romeinse schrijver, politicus en bisschop
Gregorius van Tours, Gallische bisschop

(bron: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlodio )

---

zie ook eens: http://www.tonvanderkroon.nl/artikelen/dagobert-ii-of-de-verloren-koning.html

Chlodio is geen rechtstreekse voorvader van Karel de Grote, maar wel van diens echtgenote Hildegard (Houdiard) en ook van de jongste telgen van de familie de Jong - Roozemond (ca. 53 (= voor-edel-bet overgrootvader) tot 55 (= voor-edel-oud-grootvader) generaties, afhankelijk van de gevolgde afstammingslijn.).
Via Hildegard (Houdiard) X Karel de Grote zijn er minstens 84 tot 86 afstammingslijnen mogelijk. (voorzover bekend op 18 januari 2012 en inclusief de lijnen via de vermelde "missing links" van Floris de Roesemont)
met:
N.N.
1) Merovech (der Merovingen), Bron Hintjes, Bron Wikipedia
Merovech was hoogstwaarschijnlijk koning van de Salische Franken (447-458) na Chlodio. Hij is de naamgever van de zogenaamde Merovingen, onder welke het Frankische rijk tot bloei kwam
Over Merovech zelf is weinig bekend, en hij geldt daarom als een half-mythische figuur. Hij was waarschijnlijk de zoon van Chlodio. Volgens de legende werd hij verwekt toen zijn moeder bij het baden e en zeemonster tegenkwam. Het vormt een van de mogelijke verklaring voor de oorsprong van de uitspraak dat iemand van (Europese) adel "BLAUW BLOED" zou hebben, zoals de zeewezens.
De benaming "Merovingen" en vermoedelijk ook de naam "Merovech" stamt mogelijk af van de Merwede ofwel Merowe. Vermoedelijk was deze stamvader woonachtig bij de samenvloeiing van de Maas en de Merwede (mogelijk waar nu slot Loevestein staat). (Zou het "zeemonster" misschien de beroemde Mesosaurus zijn geweest?).

zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Merovingen voor de dynasty van Frankische koningen

In http://subversion.assembla.com/svn/kahosl-ai2009_1/trunk/routeyou/datadumpText.csv staat:

De Merovingen aanbaden eveneens de godin van de jacht Arduina (volledige parallel met de Griekse Artemis) die de beschermgodin was van de "Ardennen". Deze "heidense" godin werd nog aanbeden tot zeker in 1304, bijvoorbeeld in het plaatsje Lun&233;ville nabij Orval."
3845;"nl";"Volgens een Middeleeuwse legende zou Godfried van Bouillon afstammen van de zwanenrider Lohengrin zijn.
met:
N.N.
2) Chlodwig van Keulen, geb. ± 415, ovl. ± 450, Bron Planete-genealogie Guchez met:
Basina (Basine) van Saksen, geb. ± 425, ovl. ± 476, Bron Planete-genealogie Guchez, dochter van Widelphe van Saksen en Amalaberge der Oostgoten
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LIV - Vooredeloudouders
Merovech (der Merovingen)

Gezinsblad
Merovech (der Merovingen), Bron Hintjes, Bron Wikipedia, zoon van Chlodio (de langharige koning) en N.N.
Merovech was hoogstwaarschijnlijk koning van de Salische Franken (447-458) na Chlodio. Hij is de naamgever van de zogenaamde Merovingen, onder welke het Frankische rijk tot bloei kwam
Over Merovech zelf is weinig bekend, en hij geldt daarom als een half-mythische figuur. Hij was waarschijnlijk de zoon van Chlodio. Volgens de legende werd hij verwekt toen zijn moeder bij het baden e en zeemonster tegenkwam. Het vormt een van de mogelijke verklaring voor de oorsprong van de uitspraak dat iemand van (Europese) adel "BLAUW BLOED" zou hebben, zoals de zeewezens.
De benaming "Merovingen" en vermoedelijk ook de naam "Merovech" stamt mogelijk af van de Merwede ofwel Merowe. Vermoedelijk was deze stamvader woonachtig bij de samenvloeiing van de Maas en de Merwede (mogelijk waar nu slot Loevestein staat). (Zou het "zeemonster" misschien de beroemde Mesosaurus zijn geweest?).

zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Merovingen voor de dynasty van Frankische koningen

In http://subversion.assembla.com/svn/kahosl-ai2009_1/trunk/routeyou/datadumpText.csv staat:

De Merovingen aanbaden eveneens de godin van de jacht Arduina (volledige parallel met de Griekse Artemis) die de beschermgodin was van de "Ardennen". Deze "heidense" godin werd nog aanbeden tot zeker in 1304, bijvoorbeeld in het plaatsje Lun&233;ville nabij Orval."
3845;"nl";"Volgens een Middeleeuwse legende zou Godfried van Bouillon afstammen van de zwanenrider Lohengrin zijn.
met:
N.N.
1) Childerik der Merovingen, geb. tussen 433 en 436 te Westfalen (Duitsland), ovl. 26 nov 481 te Doornik (= Tournai, België), Bron Hintjes, Bron Prin 2855
Het graf van Childerik werd op 27 mei 1653 intact gevonden onder de Sint-Brixiuskerk te Doornik, met 21 paardenoffers, een complete wapenrusting (zwaard, messen, werpbijl, lans, schild), een muntschat en talrijke juwelen en een gouden stierenkop. Het was duidelijk geen christelijk graf. De schatten werden geschonken aan koning Lodewijk XIV van Frankrijk (die er volgens de overlevering niet blij me e was) en werden in 1831 gestolen. Op enkele stukken na zijn alle juwelen toen omgesmolten. De gouden bijen die op de mantel van Childerik waren gestikt, inspireerden Napoleon bij de symboliek van zij n keizerrijk.

(bron met nog meer interessante informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Childerik_I )

met:
Basena (Basina) van Thüringen (van Keulen), geb. tussen 429 en 445 te Thuringia (Duitsland), ovl. FROM ± 480 TO ± 491, Bron Hintjes, Bron Prin 2855, Bron Planete-genealogie Guchez 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Chlodwig van Keulen en Basina (Basine) van Saksen
Basina was een Saksische prinses en werd koningin van Th&239;ntrigeerd door de overlevering van Basina: ze speelde een rol als een speler en niet als figurant, wat niet vreemd is voor de vrouwen van de Franken maar wel erg ongewoon voor de Romeinen.

Basina betekent waarschijnlijk bazin
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LIII - Vooredelbetovergrootouders
Childerik der Merovingen

Gezinsblad
Childerik der Merovingen, geb. tussen 433 en 436 te Westfalen (Duitsland), ovl. 26 nov 481 te Doornik (= Tournai, België), Bron Hintjes, Bron Prin 2855, zoon van Merovech (der Merovingen) en N.N.
Het graf van Childerik werd op 27 mei 1653 intact gevonden onder de Sint-Brixiuskerk te Doornik, met 21 paardenoffers, een complete wapenrusting (zwaard, messen, werpbijl, lans, schild), een muntschat en talrijke juwelen en een gouden stierenkop. Het was duidelijk geen christelijk graf. De schatten werden geschonken aan koning Lodewijk XIV van Frankrijk (die er volgens de overlevering niet blij me e was) en werden in 1831 gestolen. Op enkele stukken na zijn alle juwelen toen omgesmolten. De gouden bijen die op de mantel van Childerik waren gestikt, inspireerden Napoleon bij de symboliek van zij n keizerrijk.

(bron met nog meer interessante informatie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Childerik_I )

met:
Basena (Basina) van Thüringen (van Keulen), geb. tussen 429 en 445 te Thuringia (Duitsland), ovl. FROM ± 480 TO ± 491, Bron Hintjes, Bron Prin 2855, Bron Planete-genealogie Guchez 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Chlodwig van Keulen en Basina (Basine) van Saksen
Basina was een Saksische prinses en werd koningin van Th&239;ntrigeerd door de overlevering van Basina: ze speelde een rol als een speler en niet als figurant, wat niet vreemd is voor de vrouwen van de Franken maar wel erg ongewoon voor de Romeinen.

Basina betekent waarschijnlijk bazin
1) Clovis I (Chlodovech) der Merovingen, geb. tussen 465 en 466 te Doornik (= Tournai, België)(Rheims, Marne, Loire-Atlantique, Frankrijk ??), ovl. 27 nov 511 te Parijs, begr. te Parijs (in de basiliek van St. Dennis), Bron Hintjes, Bron van den Berg - Erkelens, Bron Prin 2855
Clovis (c. 466-511) (Ch-)Leuthwig (Ludwig, Louis) was de eerste Koning der Franken die alle Frankische stammen verenigde onder &233;n heerser. Hij was ook de eerste katholieke koning die heerst e over Galli&235;, en liet zich in 496 dopen; in di e tijd, op initiatief van zijn vrouw, Clothilde, een Bourgondisch Gothische prinses die een katholiek was ondanks het arianisme dat haar omringde aan het hof. Hij werd gedoopt in een kleine kerk die z ich op of naast de site van de Kathedraal van Reims bevond, waar de meeste toekomstige Franse koningen gekroond zouden worden. Deze daad was van enorm belang in de latere geschiedenis van West- en Cen traal-Europa in het algemeen, omdat Clovis zijn domein uitbreidde over bijna de hele oude Romeinse provincie Galli&235; (ruwweg modern Frankrijk). Hij wordt beschouwd als de stichter van de Merovingi sche dynastie die heerste over de Franken voor de volgende twee eeuwen.
De naam Chlodovech is hem gegeven door zijn moeder, hetgeen in die tijd zeer opmerkelijk was.
met:
Chlotilde van Bourgondië, geb. tussen 467 en 474 te Lyon (Frankrijk), ovl. 3 jun 544 (548?) te Tours (Frankrijk), Bron van den Berg - Erkelens, Bron Hintjes, dochter van Chilperic (II) van Bourgondië en Caratene
Of Chlotilde de moeder is van Theodoric is niet helemaal zeker; mogelijk is het een andere, onbekende vrouw. Clovis I wordt wel in de gevonden bronnen genoemd als vader.
2) Aldoflède der Franken, geb. ± 459, Bron Prin 2855 met:
Theodorus I der Ostrogoten (Oostgoten), geb. ± 455 te Pannonië, ovl. 26 of 30 aug 526 te Ravenna, Bron Prin 2855, Bron Wikipedia Lijst der Koningen
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LII - Vooredelovergrootouders
Clovis I (Chlodovech) der Merovingen

Gezinsblad
Clovis I (Chlodovech) der Merovingen, geb. tussen 465 en 466 te Doornik (= Tournai, België)(Rheims, Marne, Loire-Atlantique, Frankrijk ??), ovl. 27 nov 511 te Parijs, begr. te Parijs (in de basiliek van St. Dennis), Bron Hintjes, Bron van den Berg - Erkelens, Bron Prin 2855, zoon van Childerik der Merovingen en Basena (Basina) van Thüringen (van Keulen)
Clovis (c. 466-511) (Ch-)Leuthwig (Ludwig, Louis) was de eerste Koning der Franken die alle Frankische stammen verenigde onder &233;n heerser. Hij was ook de eerste katholieke koning die heerst e over Galli&235;, en liet zich in 496 dopen; in di e tijd, op initiatief van zijn vrouw, Clothilde, een Bourgondisch Gothische prinses die een katholiek was ondanks het arianisme dat haar omringde aan het hof. Hij werd gedoopt in een kleine kerk die z ich op of naast de site van de Kathedraal van Reims bevond, waar de meeste toekomstige Franse koningen gekroond zouden worden. Deze daad was van enorm belang in de latere geschiedenis van West- en Cen traal-Europa in het algemeen, omdat Clovis zijn domein uitbreidde over bijna de hele oude Romeinse provincie Galli&235; (ruwweg modern Frankrijk). Hij wordt beschouwd als de stichter van de Merovingi sche dynastie die heerste over de Franken voor de volgende twee eeuwen.
De naam Chlodovech is hem gegeven door zijn moeder, hetgeen in die tijd zeer opmerkelijk was.
met:
Chlotilde van Bourgondië, geb. tussen 467 en 474 te Lyon (Frankrijk), ovl. 3 jun 544 (548?) te Tours (Frankrijk), Bron van den Berg - Erkelens, Bron Hintjes, dochter van Chilperic (II) van Bourgondië en Caratene
Of Chlotilde de moeder is van Theodoric is niet helemaal zeker; mogelijk is het een andere, onbekende vrouw. Clovis I wordt wel in de gevonden bronnen genoemd als vader.
1) Theodoric (Diederik I, Thiery) der Franken (Merovingen), geb. ± 485, ovl. tussen 533 en 534, Bron van den Berg - Erkelens, Bron Hintjes met:
Eustere der Visigothen, geb. tussen 488 en 494, ovl. ± 521, Bron Hintjes, Bron van den Berg - Erkelens, dochter van Alarik II der Visigoten (Westgoten) en Thindigotha der Ostrogoten (Oostgoten)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie LI - Vooredelgrootouders
Theodoric (Diederik I, Thiery) der Franken (Merovingen)

Gezinsblad
Theodoric (Diederik I, Thiery) der Franken (Merovingen), geb. ± 485, ovl. tussen 533 en 534, Bron van den Berg - Erkelens, Bron Hintjes, zoon van Clovis I (Chlodovech) der Merovingen en Chlotilde van Bourgondië met:
Eustere der Visigothen, geb. tussen 488 en 494, ovl. ± 521, Bron Hintjes, Bron van den Berg - Erkelens, dochter van Alarik II der Visigoten (Westgoten) en Thindigotha der Ostrogoten (Oostgoten)
1) Garibald I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. FROM ± 525 TO 530, ovl. ± 593, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Hintjes, Bron Wissenburg
Garibald wordt ook genoemd als zoon van Agivald X NN (1) (bron: http://www.wissenburg.info/index.htm235; en Th&235; en Ricina van Zwaben zijn (zie elders in deze genealogie), waarmee een verdere afstamming ook lijkt door te lopen.
---
Hertog van Beieren (555 - 590)
met:
hertogin Walderada der Lombarden, geb. tussen 530 en 540 te Hongarije, Bron Wissenburg 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Wacho der Lombarden en Raniconde (Radegund) van Thüringen
koningin der Franken
2) Theodebert , geb. ± 504
Het is vrij zeker dat Theodoric de vader is van Theodebert, maar of Eustere of een andere vrouw zijn moeder is is onduidelijk
---
koning van Austrasi&235;

Gehuwd ± 540 met:
Wisigardis der Lombarden, dochter van Wacho der Lombarden en Raniconde (Radegund) van Thüringen
Hoofdindex A-Z

 
Generatie L - Vooredelouders
Garibald I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?)

Gezinsblad
Garibald I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. FROM ± 525 TO 530, ovl. ± 593, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Hintjes, Bron Wissenburg, zoon van Theodoric (Diederik I, Thiery) der Franken (Merovingen) en Eustere der Visigothen
Garibald wordt ook genoemd als zoon van Agivald X NN (1) (bron: http://www.wissenburg.info/index.htm235; en Th&235; en Ricina van Zwaben zijn (zie elders in deze genealogie), waarmee een verdere afstamming ook lijkt door te lopen.
---
Hertog van Beieren (555 - 590)
met:
hertogin Walderada der Lombarden, geb. tussen 530 en 540 te Hongarije, Bron Wissenburg 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Wacho der Lombarden en Raniconde (Radegund) van Thüringen
koningin der Franken
1) Tassilon I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. FROM ± 555 TO ± 560, ovl. FROM ± 592 TO ± 610, Bron Hintjes, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Wissenburg
Hertog van Beieren in 592
met:
X. X.
2) 2 kinderen van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), Bron Hintjes
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLIX - Voorstamoudbetovergrootouders
Tassilon I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?)

Gezinsblad
Tassilon I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. FROM ± 555 TO ± 560, ovl. FROM ± 592 TO ± 610, Bron Hintjes, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Wissenburg, zoon van Garibald I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?) en hertogin Walderada der Lombarden
Hertog van Beieren in 592
met:
X. X.
1) Garibald II van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. ± 585, ovl. tussen 625 en 630, Bron Hintjes, Bron Mittelalter Agilofinger met:
Geila (Gaila) van Friuli, geb. FROM ± 566 TO ± 590, Bron Hintjes, Bron Mittelalter Agilofinger, Bron Wissenburg, dochter van Gisulf II van Friuli en Romilde
een langobardische prinses
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLVIII - Voorstamoudovergrootouders
Garibald II van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?)

Gezinsblad
Garibald II van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. ± 585, ovl. tussen 625 en 630, Bron Hintjes, Bron Mittelalter Agilofinger, zoon van Tassilon I van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?) en X. X. met:
Geila (Gaila) van Friuli, geb. FROM ± 566 TO ± 590, Bron Hintjes, Bron Mittelalter Agilofinger, Bron Wissenburg, dochter van Gisulf II van Friuli en Romilde
een langobardische prinses
1) Theodo I (Agilulf) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. tussen 596 en 615, ovl. tussen 682 en 690, Bron Hintjes, Bron fabpedigree, Bron Hafliger, Bron Wissenburg
Theodo I. (* vor 630; å 680) aus der Dynastie der Agilolfinger war etwa in der Zeit von 640 bis 680 Herzog der Baiern. Mitunter wird er auch Theodo IV. genannt, um die eher legend&246; ge Theodo I. bis III. alle vor 570, mitzurechnen.
met:
Gleisnod de Friuli (van Neustrië), geb. omstreeks 602 (???), ovl. te (...), Bron Hintjes, Bron Hafliger, Bron Geni.com Gleisnod, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Stamboom i-m-d-deVries
mogelijke voorouders, zie http://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I17036.php (wordt niet door andere gevonden bronnen bevestigd)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLVII - Voorstamoudgrootouders
Theodo I (Agilulf) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?)

Gezinsblad
Theodo I (Agilulf) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. tussen 596 en 615, ovl. tussen 682 en 690, Bron Hintjes, Bron fabpedigree, Bron Hafliger, Bron Wissenburg, zoon van Garibald II van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?) en Geila (Gaila) van Friuli
Theodo I. (* vor 630; å 680) aus der Dynastie der Agilolfinger war etwa in der Zeit von 640 bis 680 Herzog der Baiern. Mitunter wird er auch Theodo IV. genannt, um die eher legend&246; ge Theodo I. bis III. alle vor 570, mitzurechnen.
met:
Gleisnod de Friuli (van Neustrië), geb. omstreeks 602 (???), ovl. te (...), Bron Hintjes, Bron Hafliger, Bron Geni.com Gleisnod, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Stamboom i-m-d-deVries
mogelijke voorouders, zie http://www.genealogieonline.nl/stamboom-i-m-d-de-vries/I17036.php (wordt niet door andere gevonden bronnen bevestigd)
1) Lantpert (Landfried) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. voor 636, ovl. na 680, Bron Wikipedia Garibald I met:
N.N.
2) Uta van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), Bron Wikipedia Garibald I
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLVI - Voorstamoudouders
Lantpert (Landfried) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?)

Gezinsblad
Lantpert (Landfried) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?), geb. voor 636, ovl. na 680, Bron Wikipedia Garibald I, zoon van Theodo I (Agilulf) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?) en Gleisnod de Friuli (van Neustrië) met:
N.N.
1) Theodo II van Beieren, geb. FROM voor 645 TO 665, ovl. na 700, Bron Wikipedia, Bron Hintjes, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Wissenburg
hertog van Beieren vanaf ongeveer 680; hoeveel Theodo´s er precies zijn geweest, megelijk vier; Bij http://www.genealogieonline.nl/stamboom-hintjes/I2848.php en http://www.wissenburg.info/index.htm/g en/gen49.htm wordt Lanpert niet genoemd als zoon van Theodo I en vader van Theodo II, maar wordt hier wel als waarschijnlijke tussengeneratie aangenomen.
met:
Folchaid , Bron Hintjes, Bron Wikipedia, dochter van Theutacar en Freiheida
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLV - Voorstambetovergrootouders
Theodo II van Beieren

Gezinsblad
Theodo II van Beieren, geb. FROM voor 645 TO 665, ovl. na 700, Bron Wikipedia, Bron Hintjes, Bron Wikipedia Garibald I, Bron Wissenburg, zoon van Lantpert (Landfried) van Beieren (Bavaria) (Agilofinges ?) en N.N.
hertog van Beieren vanaf ongeveer 680; hoeveel Theodo´s er precies zijn geweest, megelijk vier; Bij http://www.genealogieonline.nl/stamboom-hintjes/I2848.php en http://www.wissenburg.info/index.htm/g en/gen49.htm wordt Lanpert niet genoemd als zoon van Theodo I en vader van Theodo II, maar wordt hier wel als waarschijnlijke tussengeneratie aangenomen.
met:
Folchaid , Bron Hintjes, Bron Wikipedia, dochter van Theutacar en Freiheida
1) ... Theododr. van Beieren, geb. ± 655, Bron Wikipedia, Bron Wissenburg met:
Gotfriet (Gotfrid, Godefred) der Alemannen, geb. FROM ± 630 TO ± 650, ovl. FROM ± 707 TO ± 709, Bron Wikipedia, Bron Wissenburg, Bron West Europese Adel, zoon van ... Leutharszn. der Alemannen en ...Willibaldsdr. van Bourgondië
Graaf der Alemannen
2) 6 kinderen van Beieren, Bron Wikipedia
Theudebert, Theudebald, Tassilo, Grimoald, Lantpert en Uta
3) Tassilon II (Theudebert?) van Bavaria, geb. ± 659, ovl. te (...), Bron Stamboom i-m-d-deVries, Bron West Europese Adel
Hertog der Merovingen
met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLIV - Voorstamovergrootouders
Gotfriet (Gotfrid, Godefred) der Alemannen

Gezinsblad
Gotfriet (Gotfrid, Godefred) der Alemannen, geb. FROM ± 630 TO ± 650, ovl. FROM ± 707 TO ± 709, Bron Wikipedia, Bron Wissenburg, Bron West Europese Adel, zoon van ... Leutharszn. der Alemannen en ...Willibaldsdr. van Bourgondië
Graaf der Alemannen
met:
... Theododr. van Beieren, geb. ± 655, Bron Wikipedia, Bron Wissenburg, dochter van Theodo II van Beieren en Folchaid
1) Huoching (Huochingis) der Alemannen, geb. ± 675, Bron Hintjes, Bron Wikipedia, Bron Wissenburg
Graaf in Alemani&235;
met:
X. X.
2) 5 kinderen der Alemannen, Bron Wissenburg
Kinderen

Willichaire, hertog in 709
Landfrid
Leudfrif (*680 +ca. 731), hertog van Rhaeti&235; in 730
Odilon (*685 +748), hertog van Beieren in 735/7
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLIII - Voorstamgrootouders
Huoching (Huochingis) der Alemannen

Gezinsblad
Huoching (Huochingis) der Alemannen, geb. ± 675, Bron Hintjes, Bron Wikipedia, Bron Wissenburg, zoon van Gotfriet (Gotfrid, Godefred) der Alemannen en ... Theododr. van Beieren
Graaf in Alemani&235;
met:
X. X.
1) Hnabi (Nebi) der Alemannen, geb. tussen ± 700 en ± 715, ovl. voor 775, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes, Bron Wissenburg
graaf of hertog der Alemannen (724)
met:
Hereswind (Hersuinde) , Bron Hintjes, Bron Wissenburg
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLII - Voorstamouders
Hnabi (Nebi) der Alemannen

Gezinsblad
Hnabi (Nebi) der Alemannen, geb. tussen ± 700 en ± 715, ovl. voor 775, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes, Bron Wissenburg, zoon van Huoching (Huochingis) der Alemannen en X. X.
graaf of hertog der Alemannen (724)
met:
Hereswind (Hersuinde) , Bron Hintjes, Bron Wissenburg
1) Imma (Emma, Emme) der Alemannen, ovl. ± 785, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes met:
Gerold I in de Vinzgouw (van Anglachgau), geb. ± 730, ovl. ± 799, doodsoorzaak: gesneuveld tegen de Awaren, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes, Bron Wissenburg, zoon van Agilolf in de Vinzgouw en N.N.
frankisch (mark)graaf [in de Vinzgouw]
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XLI - Vooroudbetovergrootouders
Gerold I in de Vinzgouw (van Anglachgau)

Gezinsblad
Gerold I in de Vinzgouw (van Anglachgau), geb. ± 730, ovl. ± 799, doodsoorzaak: gesneuveld tegen de Awaren, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes, Bron Wissenburg, zoon van Agilolf in de Vinzgouw en N.N.
frankisch (mark)graaf [in de Vinzgouw]
met:
Imma (Emma, Emme) der Alemannen, ovl. ± 785, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes, dochter van Hnabi (Nebi) der Alemannen en Hereswind (Hersuinde)
1) Hildegard (Houdiard) , geb. ± 758, ovl. 30 apr 783 te Thionville (Moselle), doodsoorzaak: in het kraambed overleden, begr. te kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), Bron Karel de Grote, Bron Wissenburg
dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried; Zij vergezelde Karel naar Itali&235; in 773 en 781

Gehuwd voor 30 apr 771 met:
Karel de Grote , geb. 2 april 742, 747 of 748 te Aix-la-Chapelle (nabij ...), ovl. 28 jan 814 te Aken, begr. te Dom te Aken, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes, Bron Wikipedia, Bron Tiggelen.net, zoon van Pepijn III ("de Korte") en Bertrada van Laon
geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustri& 235; en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasi&235; in 773 en 781.
4. een relatie met een onbekende vrouw
5. tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastr&2 35;.
6. tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Li&233;gine, Reine) in 800

10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1):
a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Foss&235; tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavi&235; aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrog&233;nete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
f. Pippijn, volgt IIA
g. Lodewijk, volgt IIB
h. Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80.
i. Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk
verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl. 18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781). (Zie reeks 33)
j. Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
k. Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

Uit 4):
l. Chrothais, geb. ca. 784, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 5):
m. Theodrada, geb. ca. 785, overl. tussen 9.1.844 en 853.
n. Hiltrudis, geb. ca. 787, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 7):
o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24.3.852.

Uit 8):
p. Adeltrudis

Uit 9):
q. Drogo, bisschop van Metz, geb. 17.6.801, overl. Bourgogne 8.12.855, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
r. Hugo, bijgenaamd de abt, geb. tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op 14.6.844.

Uit 10);
s. Theodoricus, geb. 807, overl. na 818.
2) Hadrianus (Adrien) ďOrleans, geb. ± 758, ovl. 15 feb 824 (821 ?), Bron Wikipedia Hugues_le_Grand, Bron Stamboom i-m-d-deVries met:
Waldrade I van Hornbach, geb. ± 759, ovl. te (...), Bron Stamboom i-m-d-deVries
3) Amadeus van Vintzgau - van Bourgondië, geb. ± 765, ovl. te (...), Bron Stamboom i-m-d-deVries met:
Engeltrude van Parijs, geb. ± 780, ovl. te (...), Bron Stamboom i-m-d-deVries 1e huwelijk 2e huwelijk 3e huwelijk, dochter van Gerard I van Parijs en Rotrud der Franken
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XL - Vooroudovergrootouders
Karel de Grote

Gezinsblad
Karel de Grote , geb. 2 april 742, 747 of 748 te Aix-la-Chapelle (nabij ...), ovl. 28 jan 814 te Aken, begr. te Dom te Aken, Bron Karel de Grote, Bron Hintjes, Bron Wikipedia, Bron Tiggelen.net, zoon van Pepijn III ("de Korte") en Bertrada van Laon
geb. bij Aix-la-Chapelle 2.4.748, gedoopt door Bonefacius aartsbisschop van Mainz; Karel en zijn broer Carloman volgen hun vader Pippijn samen op, waarbij Karel in hoofdzaak Neustri& 235; en de Provence, en Carloman in hoofdzaak Austrasi&235; in 773 en 781.
4. een relatie met een onbekende vrouw
5. tr. te Worm in oktober 783 de oost-Frankische Fastrada (Fastr&2 35;.
6. tr. tussen de herfst van 794 en 796 Liutgardis (Liedgarde, Li&233;gine, Reine) in 800

10. een relatie met Adelindis in 806.

Uit 1):
a. Alpais (?), geb. ca. 765/70, overl. 23 juli, uiterlijk in 852. Als weduwe werd zij abdis van Saint-Pierre te Reims. Tr. Beggo, overl. 28.10.816, graaf van Parijs (ca. 815) en stichtte de abdij van Saint-Maur-des-Foss&235; tussen sept. 773 en juni 774, tijdens het beleg van Pavi&235; aug. 774., begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
e. Hrothrudis, geb. ca. 775, overl. 6.6.810; na aanvankelijk verloofd te zijn (in 781) met Constantijn VI Porphyrog&233;nete, waaruit echter geen huwelijk voortvoeide, had zij een relatie met Rorico, graaf van Rennes, overl. 1.3.839, bij wie ze een zoon had.
f. Pippijn, volgt IIA
g. Lodewijk, volgt IIB
h. Lotharius, geb. bij Poitiers tussen 16 april en de herfst van 778, overl. 779/80.
i. Bertrade of Berta, geb. 779/80, overl. na 14.1.823; na aanvankelijk
verloofd te zijn (ca. 789) met Ecgfrith, zoon van koning Offa, had ze een relatie met Angilbert, overl. 18.2.814, hoofd van de raad van de jonge Pippijn (781). (Zie reeks 33)
j. Gisela, geb. in 781, voor mei, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.
k. Hildegardis, geb. Thionville in 782, na 8 juni, overl. tussen 1 en 8 juni 783, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.

Uit 4):
l. Chrothais, geb. ca. 784, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 5):
m. Theodrada, geb. ca. 785, overl. tussen 9.1.844 en 853.
n. Hiltrudis, geb. ca. 787, overl. na 800, waarschijnlijk na 814.

Uit 7):
o. Rothildis, abdis van Faremoutiers tot aan haar dood op 24.3.852.

Uit 8):
p. Adeltrudis

Uit 9):
q. Drogo, bisschop van Metz, geb. 17.6.801, overl. Bourgogne 8.12.855, begr. in de kerk van de abdij Saint-Arnoul te Metz.
r. Hugo, bijgenaamd de abt, geb. tussen 802 en 806, werd gedood in een gevecht te Angoumois op 14.6.844.

Uit 10);
s. Theodoricus, geb. 807, overl. na 818.

Gehuwd voor 30 apr 771 met:
Hildegard (Houdiard) , geb. ± 758, ovl. 30 apr 783 te Thionville (Moselle), doodsoorzaak: in het kraambed overleden, begr. te kerk van de abdij Saint-Arnoul van Metz (Moselle), Bron Karel de Grote, Bron Wissenburg, dochter van Gerold I in de Vinzgouw (van Anglachgau) en Imma (Emma, Emme) der Alemannen
dochter van Gerold I, frankisch graaf [in de Vinzgouw] en van Imma (Emma, Emme), dochter van de Alamannen-graaf Hnabi, achterkleindochter van hertog Godfried; Zij vergezelde Karel naar Itali&235; in 773 en 781
1) Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome") , geb. 11 apr 778 te Poitiers (nabij Chasseneuille, Frankrijk), ovl. 20 jun 840 te Ingelheim (op een eiland in de Rijn nabij Ingelheim, Duitsland), Bron Karel de Grote, Bron Wikipedia Henri I, Bron Hintjes, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, Bron Tiggelen.net, Bron Familypedia
door paus Hadrianus I tot koning van Aquitani&232;gne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz; ha d in ca. 793 een verhouding met een onbekende vrouw, tr. (1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.; tr. (2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800 , overl. Tours 19.4.843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.
Uit 1):
a. Arnulf, graaf van Sens (vermeld 817), overl. ca. 794.

Uit het eerste huwelijk:
b. Lotharius I, volgt IIIB
c. Pippijn I, volgt IIIC
d. Rotrude, geb. ca. 800
e. Berta
f. Hildegardis, geb. ca. 802/04, overl. na okt. 841, abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon.
g. Lodewijk II, volgt IIID

Uit het tweede huwelijk:
h. Gisela, geb. tussen 819 en 822, misschien in de lente van 821, overl. na 1.7.874, ber. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing (noord), waarbij ze aan de basis stond van de oprichting. Tr. tussen 835 en 840, waarsch. ca. 836 Everhard, hertog of markies van Friuli, overl. Itali&235; 16.12.866, begr. in de abdij van Saint-Calixte te Cysoing, zoon van Unruoch, graaf van Ternois.
i. Karel de de Kale

Gehuwd 1 feb 819 te Aken met:
Judith (Juditta) van Beieren (Welf), geb. ± 800, ovl. 1 apr 843 (19 apr?) te Tours, begr. te Saint-Martin, Bron Karel de Grote, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, Bron Tiggelen.net, dochter van Welf I en Eigilwich
2) Pepin (Pepijn)(Karloman) van Italie, geb. april 773 - 777, ovl. 8 jul 810 te Milaan, Bron Wikipedia Italie, Bron Wikipedia, Bron Hintjes
koning van Italie (van de Lombarden) 781 - 810; Pepijn was de oudste onwettige zoon van Karel de Grote (na diens bastaardzoon Pepijn met de Bult)
met:
Chrotais (?) , Bron Wikipedia Italie, Bron Wikipedia, Bron Hintjes

Gezinsblad
Karel de Grote met:
Himiltrud Van Alemannie
1) Pippijn 'de Gebochelde' Der Franken, geb. ± 769, ovl. ± 811, Bron Coolen-online (BE)
Monnik te Prum
2) Alpais Der Franken, geb. ± 768, ovl. 23 jul 852, Bron Coolen-online (BE)
Abdis van Saint-Pierre te Reims (vanaf 816)

Gehuwd ± 808 met:
Graaf Bego I Van Parijs, ovl. 28 okt 816, Bron Coolen-online (BE)
Graaf van Parijs, Chamberlain of Oouis of Acquitaine(vanaf 776)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXIX - Vooroudgrootouders
Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome")

Gezinsblad
Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome") , geb. 11 apr 778 te Poitiers (nabij Chasseneuille, Frankrijk), ovl. 20 jun 840 te Ingelheim (op een eiland in de Rijn nabij Ingelheim, Duitsland), Bron Karel de Grote, Bron Wikipedia Henri I, Bron Hintjes, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, Bron Tiggelen.net, Bron Familypedia, zoon van Karel de Grote en Hildegard (Houdiard)
door paus Hadrianus I tot koning van Aquitani&232;gne okt. 833 doch door zijn jongere zoons hersteld Saint-Denis 1.3.834; dit bevestigd door hernieuwde kroning Metz 28.2.835; overl. op een eiland in de Rijn bij Ingelheim 20.6.840, begr. Saint-Arnould bij Metz; ha d in ca. 793 een verhouding met een onbekende vrouw, tr. (1) 794 of 795 Irmingard, overl. 3.10.818, dr. van Ingram, graaf in de Haspengouw, en N.N.; tr. (2) Aken febr. 819 Judith (Welf), geb. ca. 800 , overl. Tours 19.4.843, begr. ald. (Saint-Martin), dr. van Welf I, graaf in Beieren en Eigilwich uit Saksen. Voorts had Lodewijk tussen 851 en 853 een relatie met een onbekende vrouw.
Uit 1):
a. Arnulf, graaf van Sens (vermeld 817), overl. ca. 794.

Uit het eerste huwelijk:
b. Lotharius I, volgt IIIB
c. Pippijn I, volgt IIIC
d. Rotrude, geb. ca. 800
e. Berta
f. Hildegardis, geb. ca. 802/04, overl. na okt. 841, abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon.
g. Lodewijk II, volgt IIID

Uit het tweede huwelijk:
h. Gisela, geb. tussen 819 en 822, misschien in de lente van 821, overl. na 1.7.874, ber. in de abdij Saint-Calixte van Cysoing (noord), waarbij ze aan de basis stond van de oprichting. Tr. tussen 835 en 840, waarsch. ca. 836 Everhard, hertog of markies van Friuli, overl. Itali&235; 16.12.866, begr. in de abdij van Saint-Calixte te Cysoing, zoon van Unruoch, graaf van Ternois.
i. Karel de de Kale

Gehuwd 1 feb 819 te Aken met:
Judith (Juditta) van Beieren (Welf), geb. ± 800, ovl. 1 apr 843 (19 apr?) te Tours, begr. te Saint-Martin, Bron Karel de Grote, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, Bron Tiggelen.net, dochter van Welf I en Eigilwich
1) Karel II ("de Kale") van West-Francie, geb. 13 jun 823 te Frankfurt aan de Main, ovl. 6 okt 877 te Maurienne, begr. te klooster Nantua, later Saint-Denis, Bron Karel de Grote
Vormt reeds vanaf 829 het middelpunt van handelen van zijn ouders om hem (in strijd met de als definitief bedoelde Ordinatio Imperii) een eigen rijk te bezorgen; door zijn vader tot koning gekroond en aangesteld tot hertog van Maine, Quierzy sept. 838 en van Aquitani&235; bij het verdelingsverdrag van Verdun aug. 843; wordt na jarenlang verzet van de aristocratie in het hem toebedeelde rijksdeel alsnog door æbijna alle&Aelig; wereldrijke en geestelijke groten van Aquitani&233;ans 848; weet echter (o.a. do or de voortdurende Noormannen-invallen) pas vanaf 860 een zekere consolidering te bereiken; schaart zich van dan af, samen met Lodewijk de Duitser, aan de zijde van Theutberga wier huwelijk met hun ne ef Lotharius II kinderloos is, wat dus tot een komende verwerving, althans deling van het middenrijk kan leiden; laat zich na de plotselinge dood van Lotharius II (8.8.869) tot koning van Lotharingen wijden Metz 9.9.869, doch moet het oostelijke deel daarvan afstaan aan Lodewijk de Duitser bij het verdrag van Meersen 8.8.870; laat zich na de dood van zijn neef Lodewijk 11 door paus Johannes VIII t ot keizer kronen, Rome 25.12.875; geacclameerd door een Italiaanse Rijksverzameling als æprotector et defensor&Aelig; (en daarmee feitelijk tot koning) Pavia febr. 876; tracht na de dood van Lodewijk de Dui tser (28.8.876) via een bliksemveldtocht naar Aken alsnog het hele middenrijk te verwerven, maar wordt door Lodewijk de Jonge bij Andernach verslagen 8.10.876; treft op een rijksverzameling te Quierzy (waar voor de duur van zijn afwezigheid de erfelijkheid van lenen per cartularium wordt afgekondigd 14.6.877) voorbereidingen om de paus tegen de Saracenen te hulp te komen, maar ziet daartoe in Ital i&233;ans; tr. 2) 12 .10.869, bevestigd Aix-la-Chapelle 22.1.870, een Bosonide vrouw, overl. tussen 910 en 3 febr. 911, dochter van Bivin, graaf en abt van Gorze en van NN, dochter van Boso de Oude, graaf van Itali&235;, en nicht van koningin Theutberga, echtgenote van Lotharius II

Gehuwd 13 dec 842 te Quierzy met:
Ermentrudis van Orlèans, geb. ± 830, ovl. 6 okt 869, Bron Tiggelen.net, dochter van Odo (= Eudes ?) ďOrleans en Engeltrude van Parijs
2) Gisela , geb. ± 820, ovl. ± 874, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome met:
Eberhard van Friuli, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, zoon van Unroch II van Friuli en Engeltrude van Parijs

Gezinsblad
Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome")
Gehuwd omstreeks 794 of 795 met:
Irmingard (van Hesbaye), geb. te (...), ovl. 3 okt 818, Bron Karel de Grote, Bron Familypedia, dochter van Ingram en N.N.
overige kinderen met Lodewijk: 1. Lotharius I 2. Pippijn I 3. Rotrude, geb. ca. 800 4. Berta 5. Lodewijk II,
1) 5 kinderen
2) Hildegardis der Franken (in de Haspengouw), geb. tussen ± 802 en 804, ovl. Na okt 841 (verm. omstreeks 850), Bron Karel de Grote, Bron van der Waal
abdis van N.-D. en van Saint-Jean de Laon.
met:
Boudewijn van Kleef van Teisterbant, ovl. ± 830, Bron van der Waal
3) Keizer Lotharius , geb. ± 796 te Aquitanië, ovl. 29 sep 855 te Prüm (Duitsland), begr. te abdij van Prüm, Bron Wikipedia Lijst der Koningen, Bron Familypedia
Hertog van Beieren, Koning van Itali&235;, Keizer van het Heilige Roomse Rijk

Gehuwd 15 nov 821 te Thionville (Frankrijk) met:
Gravin Irmengard de Tours (van Tours), geb. ± 800, ovl. ± 851, Bron Wikipedia Lijst der Koningen, dochter van Hugo ("de angstige") de Tours (van Tours) en Ava de Morvois (van Morvois)

Gezinsblad
Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome") met:
Theodelinde van Sens, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome
1) 2 kinderen , Bron Wikipedia - lodewijk de vrome
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXVIII - Vooroudouders
Eberhard van Friuli

Gezinsblad
Eberhard van Friuli, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, zoon van Unroch II van Friuli en Engeltrude van Parijs met:
Gisela , geb. ± 820, ovl. ± 874, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome, dochter van Louis I (le Pieux) (Lodewijk "de Vrome") en Judith (Juditta) van Beieren (Welf)
1) Unruoch III van Friuli, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome met:
Ava van Monza, Bron Wikipedia - lodewijk de vrome
2) Heilwich van Friuli, geb. ± 858, ovl. ± 896, Bron Stamboom i-m-d-deVries met:
Roger I van Laon, geb. te (...), ovl. te (...)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXVII - Voorbetovergrootouders
Roger I van Laon

Gezinsblad
Roger I van Laon, geb. te (...), ovl. te (...) met:
Heilwich van Friuli, geb. ± 858, ovl. ± 896, Bron Stamboom i-m-d-deVries, dochter van Eberhard van Friuli en Gisela
1) Roger II van Laon, geb. te (...), ovl. te (...) met:
N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXVI - Voorovergrootouders
Roger II van Laon

Gezinsblad
Roger II van Laon, geb. te (...), ovl. te (...), zoon van Roger I van Laon en Heilwich van Friuli met:
N.N.
1) Helvide van Laon, geb. ± 940, ovl. te (...), Bron Stamboom i-m-d-deVries met:
Hilduin (Hildouin) II van Ramerupt (Ramperupt), geb. ± 951, ovl. ± 992, Bron Stamboom i-m-d-deVries, zoon van Hilduin (Hildouin) I van Montdidier (Ponthieu) en Hersenda (de Vrome) van Ramerupt (Ramperupt)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXV - Voorgrootouders
Hilduin (Hildouin) II van Ramerupt (Ramperupt)

Gezinsblad
Hilduin (Hildouin) II van Ramerupt (Ramperupt), geb. ± 951, ovl. ± 992, Bron Stamboom i-m-d-deVries, zoon van Hilduin (Hildouin) I van Montdidier (Ponthieu) en Hersenda (de Vrome) van Ramerupt (Ramperupt) met:
Helvide van Laon, geb. ± 940, ovl. te (...), Bron Stamboom i-m-d-deVries, dochter van Roger II van Laon en N.N.
1) Manassus Olvus (Manasse) van Omont (de Dammartin), geb. ± 990 te (...), ovl. ± 1035 te (...), Bron Stamboom Hacking
Gehuwd ± 1035 met:
Constance Capet, geb. ± 1007, ovl. te (...), Bron Stamboom Hacking, dochter van Robert II (le Pieux) de France en Constance van Arles (Provence)
2) Hilduin (Hildouin) III de Montdidier (van Ra(m)perupt), geb. ± 968, ovl. ± 1037, Bron Stamboom i-m-d-deVries
Hilduin is in 992 op pelgrimage geweest naar Jeruzalem
---
zie ook: http://www.planete-genealogie.fr/tessaone/genealogie_de_michel_janssens/fiche/individu/?IndiID=47903
met:
Lesseline (Lasseline) ďHarcourt (van Tuquiville), geb. FROM ± 970 TO ± 975, ovl. omstreeks 998 (1030 ??), Bron Stamboom i-m-d-deVries, dochter van Torf (de Rijke)(van Pont-Audemer) ďHarcourt en Eremburge (Eremberge) de Bricquebec-Bertrand
zie voor voorouders van Lasseline ook de IJsland-connectie
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXIV - Voorouders
Manassus Olvus (Manasse) van Omont (de Dammartin)

Gezinsblad
Manassus Olvus (Manasse) van Omont (de Dammartin), geb. ± 990 te (...), ovl. ± 1035 te (...), Bron Stamboom Hacking, zoon van Hilduin (Hildouin) II van Ramerupt (Ramperupt) en Helvide van Laon
Gehuwd ± 1035 met:
Constance Capet, geb. ± 1007, ovl. te (...), Bron Stamboom Hacking, dochter van Robert II (le Pieux) de France en Constance van Arles (Provence)
1) Hugo (Hugues) de Dammartin, geb. ± 1035, ovl. ± 1103, Bron Stamboom van der Poel met:
Roiade de Bulles, geb. ± 1039 te (...), ovl. te (...), Bron Stamboom van der Poel
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXIII - Edelstamoudbetovergrootouders
Hugo (Hugues) de Dammartin

Gezinsblad
Hugo (Hugues) de Dammartin, geb. ± 1035, ovl. ± 1103, Bron Stamboom van der Poel, zoon van Manassus Olvus (Manasse) van Omont (de Dammartin) en Constance Capet met:
Roiade de Bulles, geb. ± 1039 te (...), ovl. te (...), Bron Stamboom van der Poel
1) Pierre de Dammartin, geb. ± 1065, ovl. ± 1107, Bron Stamboom van der Poel met:
Eustachie ...(?), geb. te (...), ovl. te (...)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXII - Edelstamoudovergrootouders
Pierre de Dammartin

Gezinsblad
Pierre de Dammartin, geb. ± 1065, ovl. ± 1107, Bron Stamboom van der Poel, zoon van Hugo (Hugues) de Dammartin en Roiade de Bulles met:
Eustachie ...(?), geb. te (...), ovl. te (...)
1) Raës (met de baard) de Dammartin, geb. ± 1090, ovl. te (...), Bron Wikipedia 4
Een van de eerste gekende heren was Libert de Warfusee, die met Agnes d Awirs gehuwd was. Naar hem verwijst volgende legende: Na het overlijden van Agnes besloot Libert om het kasteel in abdij om te t overen. Op een dag, toen hij de mis aan het vieren was, werd een eenzame ridder aangetrokken door het klokkengelui. Geintrigeerd door de klokken, kwam de ridder de kapel binnen. Daar, onder indruk van de sereniteit van de plek, knielde hij om te bidden. De heer van Lexhy leidde hieruit af dat dit een gentleman was, en nodigde hem uit te overnachten. s Avonds tijdens het gesprek bleek dat de ridder Raes de Dammartin was, een lid van de Franse koninklijke familie. Libert de Warfusee bood hem dan de hand van zijn dochter Alix aan... Hertog Raes de Dammartin en Alix de Warfusee hadden 2 zonen, die als de voorvaders worden beschouwd van de hoogste adel van Luik.

bron: http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0000035.php4

Gehuwd ± 1115 met:
Alix de Warfusée, geb. ± 1091 te (...), ovl. te (...), Bron Wikipedia 4, Bron Stamboom van der Poel, dochter van Libert-Suréal de Warfusée en Agnès d*#039;Awir
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXXI - Edelstamoudgrootouders
Raës (met de baard) de Dammartin

Gezinsblad
Raës (met de baard) de Dammartin, geb. ± 1090, ovl. te (...), Bron Wikipedia 4, zoon van Pierre de Dammartin en Eustachie ...(?)
Een van de eerste gekende heren was Libert de Warfusee, die met Agnes d Awirs gehuwd was. Naar hem verwijst volgende legende: Na het overlijden van Agnes besloot Libert om het kasteel in abdij om te t overen. Op een dag, toen hij de mis aan het vieren was, werd een eenzame ridder aangetrokken door het klokkengelui. Geintrigeerd door de klokken, kwam de ridder de kapel binnen. Daar, onder indruk van de sereniteit van de plek, knielde hij om te bidden. De heer van Lexhy leidde hieruit af dat dit een gentleman was, en nodigde hem uit te overnachten. s Avonds tijdens het gesprek bleek dat de ridder Raes de Dammartin was, een lid van de Franse koninklijke familie. Libert de Warfusee bood hem dan de hand van zijn dochter Alix aan... Hertog Raes de Dammartin en Alix de Warfusee hadden 2 zonen, die als de voorvaders worden beschouwd van de hoogste adel van Luik.

bron: http://www.belgiumview.com/belgiumview/tl1/view0000035.php4

Gehuwd ± 1115 met:
Alix de Warfusée, geb. ± 1091 te (...), ovl. te (...), Bron Wikipedia 4, Bron Stamboom van der Poel, dochter van Libert-Suréal de Warfusée en Agnès d*#039;Awir
1) Libert (Suréal) de Dammartin, geb. ± 1116, ovl. te (...), Bron Wikipedia 4 met:
N.N.
2) Hugo (Hugues)(ďAwir) de Dammartin, geb. te (...), ovl. te (...)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXX - Edelstamoudouders
Libert (Suréal) de Dammartin

Gezinsblad
Libert (Suréal) de Dammartin, geb. ± 1116, ovl. te (...), Bron Wikipedia 4, zoon van Raës (met de baard) de Dammartin en Alix de Warfusée met:
N.N.
1) Othon de Dammartin de Warfusée de Haneffe, geb. ± 1140, ovl. ± 1171, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Hazeca de Momalle, Bron Planete-Genealogie Tessaone
2) Renard de Dammartin, geb. te (...), ovl. te (...)
3) Everard de Dammartin, geb. te (...), ovl. te (...), Bron Wikipedia 4
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXIX - Edelstambetovergrootouders
Othon de Dammartin de Warfusée de Haneffe

Gezinsblad
Othon de Dammartin de Warfusée de Haneffe, geb. ± 1140, ovl. ± 1171, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Libert (Suréal) de Dammartin en N.N. met:
Hazeca de Momalle, Bron Planete-Genealogie Tessaone
1) Eustache (Persant = de Pers?) de Dammartin de Warfusée de Haneffe, ovl. ± 1229
Ridder Banneret, heer van Neufch&226;teau (Dahlme) en Haneffe
met:
Berthe de Neufchâteau et de Haneffe, ovl. ± 1225, dochter van Henri (Hendrik) de Ahr - Hochstaden en Liutgarde de Are (Ahr) - Hochstaden
Dame van Neufch&226;teau en Haneffe
2) 6 kinderen , Bron Planete-Genealogie Tessaone
Raes, Libert, Alide, Thomas, Marie en Eustache
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXVIII - Edelstamovergrootouders
Eustache (Persant = de Pers?) de Dammartin de Warfusée de Haneffe

Gezinsblad
Eustache (Persant = de Pers?) de Dammartin de Warfusée de Haneffe, ovl. ± 1229, zoon van Othon de Dammartin de Warfusée de Haneffe en Hazeca de Momalle
Ridder Banneret, heer van Neufch&226;teau (Dahlme) en Haneffe
met:
Berthe de Neufchâteau et de Haneffe, ovl. ± 1225, dochter van Henri (Hendrik) de Ahr - Hochstaden en Liutgarde de Are (Ahr) - Hochstaden
Dame van Neufch&226;teau en Haneffe
1) Lambert de Neufchâtel met:
ďAbée (??)
2) Thierry de Dammartin de Warfusée de Haneffe, ovl. te Huy aux Frères Mineurs (Frankrijk)
Huy aux Fr&232;res Mineurs, zie: http://www.planete-genealogie.fr/tessaone/genealogie_de_michel_janssens/fiche/lieu/?LieuID=69190
met:
ďArckel
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXVII - Edelstamgrootouders
Lambert de Neufchâtel

Gezinsblad
Lambert de Neufchâtel, zoon van Eustache (Persant = de Pers?) de Dammartin de Warfusée de Haneffe en Berthe de Neufchâteau et de Haneffe met:
ďAbée (??)
1) Renart ďAbée met:
ďOxhen (??)
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXVI - Edelstamouders
Renart ďAbée

Gezinsblad
Renart ďAbée, zoon van Lambert de Neufchâtel en ďAbée (??) met:
ďOxhen (??)
1) Lambert (le Jeune) ďAbée, ovl. ± 1312 te (Frankrijk)
Lambert is de vader van Renart &233;e)
met:
X. X.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXV - Edeloudbetovergrootouders
Lambert (le Jeune) ďAbée

Gezinsblad
Lambert (le Jeune) ďAbée, ovl. ± 1312 te (Frankrijk), zoon van Renart ďAbée en ďOxhen (??)
Lambert is de vader van Renart &233;e)
met:
X. X.
1) Renart ďAbée, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Marie de Warfusée, Bron Planete-Genealogie Tessaone
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXIV - Edeloudovergrootouders
Renart ďAbée

Gezinsblad
Renart ďAbée, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Lambert (le Jeune) ďAbée en X. X. met:
Marie de Warfusée, Bron Planete-Genealogie Tessaone
1) Lambert ďAbée, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Marie de Bassines, Bron Planete-Genealogie Tessaone
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXIII - Edeloudgrootouders
Lambert ďAbée

Gezinsblad
Lambert ďAbée, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Renart ďAbée en Marie de Warfusée met:
Marie de Bassines, Bron Planete-Genealogie Tessaone
1) Marie ďAbée, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Godefroid (de Oude) de Blehen, ovl. ± 1375, Bron Planete-Genealogie Tessaone
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXII - Edeloudouders
Godefroid (de Oude) de Blehen

Gezinsblad
Godefroid (de Oude) de Blehen, ovl. ± 1375, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Marie ďAbée, Bron Planete-Genealogie Tessaone, dochter van Lambert ďAbée en Marie de Bassines
1) Baudouin de Blehen, geb. ± 1300, ovl. ± 1365 te Ville-en-Hesbaye, Bron Planete-Genealogie Tessaone
Gehuwd ± 1327 met:
Marie de Blehen, Bron Planete-Genealogie Tessaone
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XXI - Edelbetovergrootouders
Baudouin de Blehen

Gezinsblad
Baudouin de Blehen, geb. ± 1300, ovl. ± 1365 te Ville-en-Hesbaye, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Godefroid (de Oude) de Blehen en Marie ďAbée
Gehuwd ± 1327 met:
Marie de Blehen, Bron Planete-Genealogie Tessaone
1) Agnès de Blehen, geb. ± 1330 te Cortil-Wodon (Frankrijk), ovl. ± 1396, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Thibaut Semale, ovl. ± 1365 te Bonneville (Frankrijk), Bron Planete-Genealogie Tessaone
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XX - Edelovergrootouders
Thibaut Semale

Gezinsblad
Thibaut Semale, ovl. ± 1365 te Bonneville (Frankrijk), Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Agnès de Blehen, geb. ± 1330 te Cortil-Wodon (Frankrijk), ovl. ± 1396, Bron Planete-Genealogie Tessaone, dochter van Baudouin de Blehen en Marie de Blehen
1) Baulduin (Tinlefer = ?) Broesberghe, geb. te (...), ovl. ± 1429, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Marie de Colinet, geb. te (...), ovl. te (...), Bron Planete-Genealogie Tessaone
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XIX - Edelgrootouders
Baulduin (Tinlefer = ?) Broesberghe

Gezinsblad
Baulduin (Tinlefer = ?) Broesberghe, geb. te (...), ovl. ± 1429, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Thibaut Semale en Agnès de Blehen met:
Marie de Colinet, geb. te (...), ovl. te (...), Bron Planete-Genealogie Tessaone
1) Jeanne (Jehanne) de Broesberg (Broesberghe), Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Jean (Jehan) de War(i)soul(x), geb. ± 1401, ovl. ± 1472, beroep(en): schepen en burgemeester van Namen, Bron Poolen, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Jehan (Jean) de Warisoul en Marie ďAndenne
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XVIII - Edelouders
Jean (Jehan) de War(i)soul(x)

Gezinsblad
Jean (Jehan) de War(i)soul(x), geb. ± 1401, ovl. ± 1472, beroep(en): schepen en burgemeester van Namen, Bron Poolen, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Jehan (Jean) de Warisoul en Marie ďAndenne met:
Jeanne (Jehanne) de Broesberg (Broesberghe), Bron Planete-Genealogie Tessaone, dochter van Baulduin (Tinlefer = ?) Broesberghe en Marie de Colinet
1) Marie de War(i)soulx, geb. na 1459, ovl. 7 feb 1500, Bron Poolen, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Laurent Aux Brebis, ovl. Na 1511 (1502 ??) te begr. te Dinant, Bron Poolen, Bron James Groover, zoon van Laurent Aux Brebis en Marguerite La Gaillarde (ď Orsimont ???)
Vicomte &271;Anseremme en seigneur de Finneveaux (verworven in 1476)
2) Agnès de War(i)soul(x), geb. na 1460, ovl. 28 okt 1527, Bron Planete-Genealogie Tessaone met:
Jehan (Jean), genoemd Psalmy Salmier, Bron Planete-Genealogie Tessaone, zoon van Jehan (Jean) Salmier en Jehanne (Jeanne) Aux Brebis
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XVII - Stamoudbetovergrootouders
Laurent Aux Brebis

Gezinsblad
Laurent Aux Brebis, ovl. Na 1511 (1502 ??) te begr. te Dinant, Bron Poolen, Bron James Groover, zoon van Laurent Aux Brebis en Marguerite La Gaillarde (ď Orsimont ???)
Vicomte &271;Anseremme en seigneur de Finneveaux (verworven in 1476)
met:
Marie de War(i)soulx, geb. na 1459, ovl. 7 feb 1500, Bron Poolen, Bron Planete-Genealogie Tessaone, dochter van Jean (Jehan) de War(i)soul(x) en Jeanne (Jehanne) de Broesberg (Broesberghe)
1) Francois Aux Brebis, Bron Poolen
Gehuwd 3 sep 1499 met:
Jeanne Goblet, Bron Poolen, dochter van Nicolas Colard (Goblet) en Marguerite Walcourt
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XVI - Stamoudovergrootouders
Francois Aux Brebis

Gezinsblad
Francois Aux Brebis, Bron Poolen, zoon van Laurent Aux Brebis en Marie de War(i)soulx
Gehuwd 3 sep 1499 met:
Jeanne Goblet, Bron Poolen, dochter van Nicolas Colard (Goblet) en Marguerite Walcourt
1) Jean Aux Brebis, geb. 4 dec 1511, ovl. 1 nov 1579 te begr. te Namen, Bron James Groover 2 met:
Marguerite Claret, ovl. voor 1 jan 1579 te begr. te Namen, Bron Poolen 1e huwelijk 2e huwelijk
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XV - Stamoudgrootouders
Jean Aux Brebis

Gezinsblad
Jean Aux Brebis, geb. 4 dec 1511, ovl. 1 nov 1579 te begr. te Namen, Bron James Groover 2, zoon van Francois Aux Brebis en Jeanne Goblet met:
Marguerite Claret, ovl. voor 1 jan 1579 te begr. te Namen, Bron Poolen 1e huwelijk 2e huwelijk
1) Michel Aux Brebis, ovl. 27 mrt 1603 te Dinant, Bron Poolen
volgens http://www.geni.com/people/Michel-Aux-Brebis/6000000001503976406 overleden op 26 mrt 1603 te Dinant
met:
Marie Gerard, Bron Poolen, dochter van Adrien Gerard en Catherine de Haulx
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XIV - Stamoudouders
Michel Aux Brebis

Gezinsblad
Michel Aux Brebis, ovl. 27 mrt 1603 te Dinant, Bron Poolen, zoon van Jean Aux Brebis en Marguerite Claret
volgens http://www.geni.com/people/Michel-Aux-Brebis/6000000001503976406 overleden op 26 mrt 1603 te Dinant
met:
Marie Gerard, Bron Poolen, dochter van Adrien Gerard en Catherine de Haulx
1) Nicolaas Aux Brebis, geb. ± 1570, ovl. tussen 1622 en 1623 te Axel, beroep(en): pachter van de wijnen en het bier, schepen van Axel (1597-1607), Bron Brakman, Bron Poolen
Gehuwd voor 1628 met:
Francoise Huart, geb. te Nijvel (= Nivelles) (Belgie), ovl. na 16 jan 1637 te Terneuzen (?), dochter van Jean Huart en N. N.
2) Guillaume Aux Brebis, ovl. ± 1668, Bron Marche-les-dames
het is niet helemaal zeker of deze Guillaume de zoon is van deze Michel (zie ook http://users.belgacom.net/marche-les-dames/hist/8.htm ). In ieder geval is er ook bekendheid met de familie Sohier (Gab riel SOHIER en zijn zoon, Emmanuel). Guillaume kocht in 1638 la Tour de Wartet
met:
Françoise de Gaiffier, ovl. ± 1619, dochter van Pierre de Gaiffier en Marie de Fresne

Gezinsblad
Michel Aux Brebis met:
Françoise Gaiffier, ovl. 6 okt 1609, Bron Poolen, dochter van Guillaume Gaiffier en Marie de Haultepenne
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XIII - Stambetovergrootouders
Nicolaas Aux Brebis

Gezinsblad
Nicolaas Aux Brebis, geb. ± 1570, ovl. tussen 1622 en 1623 te Axel, beroep(en): pachter van de wijnen en het bier, schepen van Axel (1597-1607), Bron Brakman, Bron Poolen, zoon van Michel Aux Brebis en Marie Gerard
Gehuwd voor 1628 met:
Francoise Huart, geb. te Nijvel (= Nivelles) (Belgie), ovl. na 16 jan 1637 te Terneuzen (?), dochter van Jean Huart en N. N.
1) Suzanneken Aux Brebis, geb. te Axel, ovl. te Terneuzen, beroep(en): handelaarster in spiritualien, Bron Poolen, Bron Brakman
Gehuwd ± 1624 met:
Paulus Centsen, beroep(en): beenhouwer, Bron Poolen, Bron Brakman
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XII - Stamovergrootouders
Paulus Centsen

Gezinsblad
Paulus Centsen, beroep(en): beenhouwer, Bron Poolen, Bron Brakman
Gehuwd ± 1624 met:
Suzanneken Aux Brebis, geb. te Axel, ovl. te Terneuzen, beroep(en): handelaarster in spiritualien, Bron Poolen, Bron Brakman, dochter van Nicolaas Aux Brebis en Francoise Huart
1) Adriaantje Centsen, geb. ± 1624 te Terneuzen, ovl. okt 1673 te Breskens, begr. 2 nov 1673 te Breskens
Gehuwd 25 apr 1643 te Terneuzen met:
Pieter Tack, geb. tussen 1616 en 1617 te Vlissingen, ged. te Vlissingen, ovl. te verm. Breskens, begr. 6 mrt 1675 te Breskens, beroep(en): landb.schepen, zoon van Jan Abrahams Tack en Claartje Pieters
2) Janneke Centsen, geb. te Terneuzen, ovl. 28 mrt 1674 te Hoek, Bron Brakman
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XI - Stamgrootouders
Pieter Tack

Gezinsblad
Pieter Tack, geb. tussen 1616 en 1617 te Vlissingen, ged. te Vlissingen, ovl. te verm. Breskens, begr. 6 mrt 1675 te Breskens, beroep(en): landb.schepen, zoon van Jan Abrahams Tack en Claartje Pieters
Gehuwd 25 apr 1643 te Terneuzen met:
Adriaantje Centsen, geb. ± 1624 te Terneuzen, ovl. okt 1673 te Breskens, begr. 2 nov 1673 te Breskens, dochter van Paulus Centsen en Suzanneken Aux Brebis
1) Jacobus Tack, geb. 30 okt 1651 te Breskens, ovl. voor 30 jan 1719 te Groede, begr. te Groede (30 jan 1719)
Gehuwd 22 jun 1676 te Groede met:
Sara Nuyting, geb. 21 okt 1657 te Groede, ovl. 26 okt 1727 te Groede, dochter van Joos Nuyting en Mayken van der Ghote
2) Jannis (Johannes) Tack, geb. voor 15 feb 1654 te Breskens, ged. 15 feb 1654 te Breskens, ovl. 3 apr 1707 te Groede
Gehuwd 18 mei 1692 te Groede met:
Magdalena Verbrugge, geb. ± 1674, ovl. 18 nov 1710, dochter van Ismael Verbrugge en Suzanna Erasmus
REFN202
3) Abraham Tack, geb. 28 nov 1660 te Breskens, ged. 28 nov 1660 te Breskens, ovl. 10 aug 1719 te Groede, beroep(en): landb.groede
Gehuwd 1687 te Zuidzande met:
Aagje Clayssen (Claaysen)(Claeysen), geb. voor 10 mrt 1669 te Nieuwvliet, ged. 10 mrt 1669 te Nieuwvliet, ovl. 14 sep 1708 te Groede, dochter van Jan Clayssen (Claaysen)(Claeysen) en Bastiaantje Aerssen
4) Maria Tack, geb. voor 1646 te Terneuzen, ovl. voor 1680 te Breskens
5) Suzanna Tack, geb. voor 1649 te Terneuzen, ovl. na 1669
6) Paulus Tack, geb. na 1655 te Breskens, ovl. voor 1719 te Groede ?
7) Klara Tack, geb. voor 1657 te Breskens, ovl. ± 1689 te Groede ?
8) Elizabeth Tack, geb. voor 1663 te Breskens, ovl. 25 sep 1719 te Groede
Hoofdindex A-Z

 
Generatie Xa - Stamouders
Jacobus Tack

Gezinsblad
Jacobus Tack, geb. 30 okt 1651 te Breskens, ovl. voor 30 jan 1719 te Groede, begr. te Groede (30 jan 1719), zoon van Pieter Tack en Adriaantje Centsen
Gehuwd 22 jun 1676 te Groede met:
Sara Nuyting, geb. 21 okt 1657 te Groede, ovl. 26 okt 1727 te Groede, dochter van Joos Nuyting en Mayken van der Ghote
1) Maria Tak (Tack), geb. 30 mei 1684 (30 januari? te Breskens, ovl. 28 dec 1754 te Zuidzande
Onbekende relatie24 jul 1707 te Zuidzande met:
Hendrik van Cruiningen (Cruyningen), geb. 24 sep 1683 (24 dec?) te Zuidzande, ovl. voor 30 okt 1742 te Zuidzande, begr. 30 okt 1742 te Zuidzande, beroep(en): landbouwer en hoofdman, zoon van Jacob Gilliszn van Cruiningen en Marie Louijssen van der Meulen
Hoofdindex A-Z

 
Generatie Xb - Stamouders
Michiel Goedhert

Gezinsblad
Michiel Goedhert, geb. 22 nov 1690 te Cadzand, ovl. 23 dec 1762 te Nieuwvliet, beroep(en): schepen nieuwvliet, zoon van Michiel Goedhert en Mayken van Dale
Onbekende relatie met:
Janneke van de Voorde, geb. ± 1698 te Retranchement, ovl. 28 aug 1759 te Nieuwvliet, dochter van Jan van de Voorde en Cathelijntje Robijns
REFN192
CHAN31 Mar 1998
1) Cathelijntje Goedhert, ged. 25 mei 1721 te Nieuwvliet, ovl. 23 dec 1744 te Groede
Gehuwd 5 mei 1740 te Nieuwvliet met:
Jan Poppe, ged. 26 apr 1712 te Groede, ovl. 9 mrt 1763 te Groede, beroep(en): landbouwer, zoon van Pieter Poppe en Bastiaantje Tack
Hoofdindex A-Z

 
Generatie IXa - Oudbetovergrootouders
Hendrik van Cruiningen (Cruyningen)

Gezinsblad
Hendrik van Cruiningen (Cruyningen), geb. 24 sep 1683 (24 dec?) te Zuidzande, ovl. voor 30 okt 1742 te Zuidzande, begr. 30 okt 1742 te Zuidzande, beroep(en): landbouwer en hoofdman, zoon van Jacob Gilliszn van Cruiningen en Marie Louijssen van der Meulen
Onbekende relatie24 jul 1707 te Zuidzande met:
Maria Tak (Tack), geb. 30 mei 1684 (30 januari? te Breskens, ovl. 28 dec 1754 te Zuidzande, dochter van Jacobus Tack en Sara Nuyting
1) Abraham van Cruiningen, geb. 11 okt 1719 te onbekend, ovl. 22 apr 1784 te onbekend
Ondertrouwd te onbekend met:
Adriana de Back, geb. ± 1733 te Breskens, ovl. 6 feb 1769 te Zuidzande, dochter van Paulus de Back en Maria Tijsse (Thijsse?)
2) Jacob van Cruiningen (Cruyningen), geb. 26 sep 1710 te Zuidzande
Gehuwd 18 mei 1738 te Groede met:
Maatje Tak (Tack), geb. 16 okt 1716 te IJzendijke, ovl. 28 aug 1755 te Groede, dochter van Abraham Tack en Tannetje Thomas
Hoofdindex A-Z

 
Generatie IXb - Oudbetovergrootouders
Isaac Tack

Gezinsblad
Isaac Tack, geb. 27 jun 1704 te Groede, ovl. 29 mei 1742 te Groede, zoon van Jannis (Johannes) Tack en Magdalena Verbrugge
Ondertrouwd 7 apr 1730 te Breskens
Gehuwd 22 apr 1730 te Breskens met:
Albertine! van de Voorde, geb. ± 1695 te Retranchement, ovl. 1741 te Groede
1) Isaac Tack, geb. 31 okt 1738 te IJzendijke, ovl. 2 mrt 1796 te Breskens, beroep(en): baas kleermaker
Ondertrouwd 17 mei 1766 te Groede
Gehuwd 1 jul 1766 te Breskens met:
Janna de Meester, geb. ± 1744 te Groede, ovl. 16 nov 1832 te Breskens, dochter van Lucas de Meester en Janneken de Groote
REFN77
CHAN14 Mar 1994
2) Jannis Tack, geb. 30 jan 1731 te IJzendijke, ovl. 11 feb 1731 te IJzendijke
3) Jannis Tack, geb. 18 feb 1735 te IJzendijke
4) Abraham Tack, geb. 19 jun 1736 te IJzendijke, ovl. 15 jun 1800 te Groede
5) Tonijntje Tack, geb. 28 sep 1737 te IJzendijke, ovl. 10 okt 1794 te Groede
6) Magdalena Tack, geb. 11 nov 1739 te IJzendijke, ovl. 29 jun 1765 te Groede
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VIIIa - Oudovergrootouders
Abraham van Cruiningen

Gezinsblad
Abraham van Cruiningen, geb. 11 okt 1719 te onbekend, ovl. 22 apr 1784 te onbekend, zoon van Hendrik van Cruiningen (Cruyningen) en Maria Tak (Tack)
Ondertrouwd te onbekend met:
Adriana de Back, geb. ± 1733 te Breskens, ovl. 6 feb 1769 te Zuidzande, dochter van Paulus de Back en Maria Tijsse (Thijsse?)
1) Sara van Cruiningen, geb. 9 apr 1762 te Zuidzande, ovl. 21 jan 1842 te Zuidzande
Gehuwd 25 apr 1790 te Zuidzande met:
Johannes Jacobszoon Risseeuw, geb. 23 sep 1765 te Zuidzande, ovl. 16 dec 1826 te Zuidzande, beroep(en): schout, zoon van Jacobus Risseeuw en Bastiana Poppe
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VIIIb - Oudovergrootouders
Isaac Tack

Gezinsblad
Isaac Tack, geb. 31 okt 1738 te IJzendijke, ovl. 2 mrt 1796 te Breskens, beroep(en): baas kleermaker, zoon van Isaac Tack en Albertine! van de Voorde
Ondertrouwd 17 mei 1766 te Groede
Gehuwd 1 jul 1766 te Breskens met:
Janna de Meester, geb. ± 1744 te Groede, ovl. 16 nov 1832 te Breskens, dochter van Lucas de Meester en Janneken de Groote
REFN77
CHAN14 Mar 1994
1) Albertina Tack, geb. 25 jun 1767 te Breskens, ovl. 17 sep 1794 te Groede
Gehuwd 7 jun 1789 te Groede met:
Abraham de Visser, geb. 1748 te Nieuwvliet, ovl. 9 sep 1794 te Groede
REFN38
2) Lucas Tack, geb. 24 sep 1768 te Breskens, ovl. 17 sep 1847 te Groede
3) Izaak Tack, geb. 9 feb 1771 te Breskens, ovl. na 1771 te Breskens?
4) Jannetje Tack, geb. 10 apr 1772 te Breskens, ovl. na 1772 te Breskens?
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VIIa - Oudgrootouders
Johannes Jacobszoon Risseeuw

Gezinsblad
Johannes Jacobszoon Risseeuw, geb. 23 sep 1765 te Zuidzande, ovl. 16 dec 1826 te Zuidzande, beroep(en): schout, zoon van Jacobus Risseeuw en Bastiana Poppe
Gehuwd 25 apr 1790 te Zuidzande met:
Sara van Cruiningen, geb. 9 apr 1762 te Zuidzande, ovl. 21 jan 1842 te Zuidzande, dochter van Abraham van Cruiningen en Adriana de Back
1) Jacobus Henderik Risseeuw, geb. 21 apr 1792 te Zuidzande, ovl. 22 mrt 1837 te Zuidzande, beroep(en): landman
info Risseeuw Rment:naam afk.v.Rousseau-Loire/du Berry

Gehuwd 8 jun 1825 te Zuidzande met:
Bastiana Jozina Risseeuw, geb. 3 jul 1804 te Zuidzande, ovl. 28 jun 1876 te Zuidzande, dochter van Jacobus Jacobszoon Risseeuw en Pieternella Mullie
REFN17
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VIIb - Oudgrootouders
Abraham de Visser

Gezinsblad
Abraham de Visser, geb. 1748 te Nieuwvliet, ovl. 9 sep 1794 te Groede
Gehuwd 7 jun 1789 te Groede met:
Albertina Tack, geb. 25 jun 1767 te Breskens, ovl. 17 sep 1794 te Groede, dochter van Isaac Tack en Janna de Meester
REFN38
1) Izaak de Visser, geb. 21 jan 1791 te Groede, ovl. 23 jan 1838 te Groede, Bron Cees Dalmeijer
Gehuwd 10 apr 1816 te Groede met:
Johanna le Clercq, geb. 9 apr 1798 te Groede, ovl. 6 jan 1849 te Groede, dochter van Abraham le Clercq en Jacomina van Petegem
2) Adriana de Visser, geb. 26 dec 1789 te Groede, ged. 3 jan 1790 te Groede
3) Jannetje de Visser, geb. 10 nov 1792 te Groede, ged. 18 nov 1792 te Groede
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VIa - Oudouders
Jacobus Henderik Risseeuw

Gezinsblad
Jacobus Henderik Risseeuw, geb. 21 apr 1792 te Zuidzande, ovl. 22 mrt 1837 te Zuidzande, beroep(en): landman, zoon van Johannes Jacobszoon Risseeuw en Sara van Cruiningen
info Risseeuw Rment:naam afk.v.Rousseau-Loire/du Berry

Gehuwd 8 jun 1825 te Zuidzande met:
Bastiana Jozina Risseeuw, geb. 3 jul 1804 te Zuidzande, ovl. 28 jun 1876 te Zuidzande, dochter van Jacobus Jacobszoon Risseeuw en Pieternella Mullie
REFN17
1) Sara Pieternella Risseeuw, geb. 15 okt 1829 te Zuidzande, ovl. 9 feb 1908 te Cadzand, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Aux Brebis-genen komen in de lijn van Houte.

Gehuwd 14 sep 1854 te Zuidzande met:
Izaak van Houte, geb. 21 okt 1825 te Cadzand, ovl. 20 jun 1911 te Cadzand, beroep(en): Schoenmaker, moneymaker, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Jacob (Danielszoon) van Houte en Elizabeth Claerbout
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VIb - Oudouders
Izaak de Visser

Gezinsblad
Izaak de Visser, geb. 21 jan 1791 te Groede, ovl. 23 jan 1838 te Groede, Bron Cees Dalmeijer, zoon van Abraham de Visser en Albertina Tack
Gehuwd 10 apr 1816 te Groede met:
Johanna le Clercq, geb. 9 apr 1798 te Groede, ovl. 6 jan 1849 te Groede, dochter van Abraham le Clercq en Jacomina van Petegem
1) Jacomina de Visser, geb. 22 feb 1823 te Groede, ovl. 7 apr 1884 te Groede, Bron Cees Dalmeijer
Gehuwd 16 dec 1841 te groede (zl) met:
Jacobus Laurens Toussaint, geb. 14 jul 1815 te Cadzand, ovl. 21 feb 1865 te Groede, beroep(en): schilder, zoon van Jan (Jean, Jannis) Toussaint en Janna Wittevrongel
REFN9
CHAN06 Dec 1993
2) Abraham de Visser, geb. 29 okt 1816 te Groede, ged. 3 nov 1816 te Groede, ovl. 3 nov 1816 te Groede, Bron Cees Dalmeijer
3) Alberdina de Visser, geb. 9 jun 1830 te Groede, ovl. 11 aug 1861 te Groede, Bron Cees Dalmeijer
4) Izaak de Visser, geb. 7 apr 1820 te Groede, ged. 23 apr 1820 te Groede, ovl. 23 apr 1820 te Groede, Bron Cees Dalmeijer
5) Jacobus de Visser, geb. 2 mei 1826 te Groede, ged. 28 mei 1826 te Groede, ovl. 28 mei 1826 te Groede, Bron Cees Dalmeijer
6) Izaak de Visser, geb. ± 1821 te Groede, ovl. na 1851, Bron Cees Dalmeijer
Gehuwd 19 feb 1851 te Hoek met:
Catharina de Fouw, geb. 2 nov 1824 te Hoek, ovl. na 1851, Bron Cees Dalmeijer, dochter van Reinier de Fouw en Johanna (Janna) Deij
7) Johanna de Visser, geb. ± 1834 te Groede, ovl. 6 nov 1904 te Groede, Bron Cees Dalmeijer
Hoofdindex A-Z

 
Generatie Va - Betovergrootouders
Izaak van Houte

Gezinsblad
Izaak van Houte, geb. 21 okt 1825 te Cadzand, ovl. 20 jun 1911 te Cadzand, beroep(en): Schoenmaker, moneymaker, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Jacob (Danielszoon) van Houte en Elizabeth Claerbout
Gehuwd 14 sep 1854 te Zuidzande met:
Sara Pieternella Risseeuw, geb. 15 okt 1829 te Zuidzande, ovl. 9 feb 1908 te Cadzand, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Jacobus Henderik Risseeuw en Bastiana Jozina Risseeuw
Aux Brebis-genen komen in de lijn van Houte.
1) Aarnout van Houte, geb. 4 aug 1859 te Cadzand, ovl. 7 nov 1938 te Sint Laurens, begr. 11 nov 1938 te Sint Laurens, beroep(en): Hoofdonderwijzer, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 12 sep 1883 te Groede met:
Elizabeth Toussaint, geb. 6 apr 1858 te Groede, ovl. 11 jan 1929 te Sint Laurens, begr. te Sint Laurens, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Jacobus Laurens Toussaint en Jacomina de Visser
Aux Brebis komt hier in de lijn van Houte
2) Jacob van Houte, geb. 10 jul 1855 te Cadzand, ovl. 23 okt 1935 te Middelburg, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 30 dec 1890 te Zuidzande met:
Johanna Risseeuw, geb. 15 dec 1859 te Zuidzande, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
3) Izaak van Houte, geb. 22 jul 1857 te Cadzand, ovl. voor 1861
4) Aarnout van Houte, geb. 15 jul 1858 te Cadzand, ovl. omstreeks 1858 (??) te ???
5) Bastiana Johanna van Houte, geb. 15 jul 1858 te Cadzand
6) Izaak van Houte, geb. 14 jul 1861 te Cadzand, ovl. 26 okt 1942 te Cadzand, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 6 aug 1891 te Cadzand met:
Johanna Maria Lucieer, geb. 9 mrt 1865 te Zuidzande, ovl. 6 apr 1933 te Cadzand, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
7) Bastiana Johanna van Houte, geb. 21 apr 1863 te Cadzand
8) Daniel van Houte, geb. 17 okt 1864 te Cadzand
9) Elizabeth Sara van Houte, geb. 11 sep 1873 te Cadzand, ovl. 4 aug 1951 te ´s-Gravenhage, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 25 jul 1912 te Heinenoord met:
Cornelis Weeda, geb. 27 apr 1877 te Heinenoord, ovl. te Amsterdam, beroep(en): timmerman, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Izaäk Weeda en Mina Schumacher

J.L.van Houte (III)ging bij hem in de leer als timmerman in ca.1914 enmaakte oa.alle timmerwerk handmatig van een schooltje (strijen?)!
Hypothese:Zijn tante trouwde op 39 jarige leeftijd in 1912 met CorWeeda,mogelijk was rensje al eerder daar,aangezien zijn ambachtschoolmogelijk toen al gereed was op 15 jarige leeftijd?
Hoofdindex A-Z

 
Generatie Vb - Betovergrootouders
Jacobus Laurens Toussaint

Gezinsblad
Jacobus Laurens Toussaint, geb. 14 jul 1815 te Cadzand, ovl. 21 feb 1865 te Groede, beroep(en): schilder, zoon van Jan (Jean, Jannis) Toussaint en Janna Wittevrongel
Gehuwd 16 dec 1841 te groede (zl) met:
Jacomina de Visser, geb. 22 feb 1823 te Groede, ovl. 7 apr 1884 te Groede, Bron Cees Dalmeijer, dochter van Izaak de Visser en Johanna le Clercq
REFN9
CHAN06 Dec 1993
1) Izaak Toussaint, geb. 23 jan 1849 te Groede
2) Izaak Toussaint, geb. 3 mrt 1855 te Groede
3) Jan Toussaint, geb. 1 jan 1847 te Groede
4) Elizabeth Toussaint, geb. 17 dec 1850 te Groede
5) Elizabeth Toussaint, geb. 6 apr 1858 te Groede, ovl. 11 jan 1929 te Sint Laurens, begr. te Sint Laurens, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Aux Brebis komt hier in de lijn van Houte

Gehuwd 12 sep 1883 te Groede met:
Aarnout van Houte, geb. 4 aug 1859 te Cadzand, ovl. 7 nov 1938 te Sint Laurens, begr. 11 nov 1938 te Sint Laurens, beroep(en): Hoofdonderwijzer, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Izaak van Houte en Sara Pieternella Risseeuw
Hoofdindex A-Z

 
Generatie IV - Overgrootouders
Aarnout van Houte

Gezinsblad
Aarnout van Houte, geb. 4 aug 1859 te Cadzand, ovl. 7 nov 1938 te Sint Laurens, begr. 11 nov 1938 te Sint Laurens, beroep(en): Hoofdonderwijzer, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Izaak van Houte en Sara Pieternella Risseeuw
Gehuwd 12 sep 1883 te Groede met:
Elizabeth Toussaint, geb. 6 apr 1858 te Groede, ovl. 11 jan 1929 te Sint Laurens, begr. te Sint Laurens, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Jacobus Laurens Toussaint en Jacomina de Visser
Aux Brebis komt hier in de lijn van Houte
1) Jacobus Laurens van Houte, geb. 11 jun 1897 (12 jun?) te Nieuw en Sint Joosland, ovl. 24 jun 1970 te Zutphen, beroep(en): architect, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
CREM: 27 Jun 1970 te Dieren
met:
Gezina Geertruida Wafelaar, geb. 28 feb 1897 te Harlingen, begr. te Vorden, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
2) Jacomina (Mina) van Houte, geb. 1 mrt 1884 te Groede, ovl. 20 jan 1969 (1965?) te Goes, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 7 feb 1908 te Nieuw en Sint Joosland met:
Martinus (Tinus) Eijke, geb. 18 feb 1882 te Zaamslag (Terneuzen?), ovl. 24 jun 1958 te Goes (Wilhelminadorp?), Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
3) Izaak van Houte, geb. 4 okt 1887 te Nieuw en Sint Joosland, ovl. 27 mrt 1969 te Kloetinge, beroep(en): vertegenwoordiger, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 3 jan 1913 te Kattendijke met:
Johanna Pieternella van Wieringen, geb. 24 jul 1880 te Kattendijke, begr. te Kloetinge, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
4) Sara Pieternella van Houte, geb. 25 mrt 1895 te Nieuw en Sint Joosland, ovl. 24 apr 1989 te Apeldoorn (Beekbergen), begr. te Ugchelen, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 22 aug 1917 te Nieuw- en Sint Joosland met:
Cornelis Marinus Roozemond, geb. 1 dec 1891 te Sint Philipsland, ovl. 26 mrt 1967 te Dinxperlo, begr. te Capelle aan den IJssel, Zerk id-nummer 67904 begraafplaatsnummer 139 Plaatsaanduiding C305, beroep(en): hoofd van de school te Capelle, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Cornelis Marinus Roozemond en Dina van der Weele
Hoofdindex A-Z

 
Generatie III - Grootouders
Cornelis Marinus Roozemond

Gezinsblad
Cornelis Marinus Roozemond, geb. 1 dec 1891 te Sint Philipsland, ovl. 26 mrt 1967 te Dinxperlo, begr. te Capelle aan den IJssel, Zerk id-nummer 67904 begraafplaatsnummer 139 Plaatsaanduiding C305, beroep(en): hoofd van de school te Capelle, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Cornelis Marinus Roozemond en Dina van der Weele
Gehuwd 22 aug 1917 te Nieuw- en Sint Joosland met:
Sara Pieternella van Houte, geb. 25 mrt 1895 te Nieuw en Sint Joosland, ovl. 24 apr 1989 te Apeldoorn (Beekbergen), begr. te Ugchelen, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Aarnout van Houte en Elizabeth Toussaint
1) met:
, zoon van Hendrik (Henk) de Jong en Johanna Magdalena (Jo) van Damme
2) met:
Maria Adriana Benjaminse, geb. 28 mrt 1924 te Heerlen, ovl. te Geleen, dochter van Johannes Cornelis Benjaminse en Lena Oversier
3) met:
Jan Leenderd Jongejan, geb. 7 dec 1916 te Scheveningen, ovl. 10 mrt 2013 te Nieuwegein, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Johannes Jongejan en Wilhelmina Rog
4) met:
5) met:
Han Erkens, geb. 11 mrt 1935 te Breukelen ?, ovl. 14 mrt 2012, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Hoofdindex A-Z

 
Generatie II
Ouders
 
Generatie I
Proband