Gezinsblad
Gaius Octavius , geb. Omstreeks 100 BC, ovl. omstreeks -59, Bron Wikipedia Oudheid, zoon van Gaius Octavius en N.N.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaius_Octavius
met:
Atia Balba Caesonia , geb. omstreeks -85, ovl. omstreeks -43, Bron Wikipedia Oudheid, dochter van Marcus Atius Balbus en Julia Caesaris minor
zie: http://nl.wikipedia.org/wiki/Atia_Balba_Caesonia
1) Keizer Augustus , geb. 23 sep -63 te Rome (Italië), ovl. 19 aug 14 te Nola (Italië), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Volledige naam: Gaius Julius Caesar Octavianus, keizer van 27 BC - 14 AD
---
Hij zou als magister equitum (letterlijk - leider van de ruiterij -, de rechterhandvan een dictator) aan de geplande veldtocht tegen de Parthen hebben deelgenomen.Samen met zijn vrienden Marcus Vipsan ius Agrippa en Salvidienus Rufus was hijreeds naar Apollonia in Illyria (het huidige Albanie) vooruitgestuurd. Daarbereikte hem in het voorjaar van 44 BC het bericht van de moord op keizer JuliusCaesa r. Tijdens zijn terugreis naar Rome vernam hij dat de dictator (keizerJulius Caesar) hem bij testament had geadopteerd en tot voornaamste erfgenaamvan zijn prive-vermogen had aangeduid.
---
keizer Augustus, qua bloedverwantschap een achterneef en qua testament de voornaamsteerfgenaam van Gaius Julius Caesar (keizer Julius Caesar) won de machtsstrijddie volgde op de moord op Caesar op 15 maart 44 BC en was in 31 BC de enigedie levend uit deze strijd kwam. Vanaf 27 BC zou hij als princeps (eerste burger)de teugels van het Imperium Romanum in handen houden. Hij maakte een einde aaneen e euw van burgeroorlogen en stichtte in de daaropvolgende periode de Julisch-Claudischedynastie. Onder het mom van het herstel van de republiek (restitutio rei publicae)voerde hij in werkelijkheid een d uurzame omvorming tot monarchie (principaat)door. Ook op sociaal-economisch en ander gebied voerde Augustus tijdens zijnregering hervormingen door. Zijn heerschappij zorgde voor een langdurige tijdvan interne vrede, die als Pax Augusta werd aangeduid.
---
de overgrootouders van moederszijde van keizer Augustus (Gaius Julius CaesarStrabo en Aurelia Cotta) zijn tevens de natuurlijke ouders van keizer JuliusCaesar

Gehuwd omstreeks -40 (gescheiden omstreeks -38) met:
Scribonia , geb. omstreeks -65 te (...), ovl. na 16 te (...), Bron Wikipedia Oudheid, dochter van Lucius Scribonius Libo en Sentia
2) Octavia Thurina minor (kleine Octavia) , geb. omstreeks -69 te (...), ovl. omstreeks -11 te (...), begr. te mausoleum van Augustus, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra met:
Marcus Antonius (Triumvir) (van Rome), geb. 14 jan -83, ovl. 1 aug -30, Bron stamboomonderzoek uitterlinde Cleopatra, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van verm. Marcus Antonius Creticus (van Rome) en Julia Antonia
Hoofdindex A-Z