Gezinsblad
Marcomir van Keulen, geb. ± 365, ovl. ± 400, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, zoon van Chlodio (= Clovis) van Keulen en Blesinde der Alemannen
Gehuwd ± 395 met:
Hildegonda van Lombardije, geb. ± 375, ovl. te (...), Bron West-Europese-adel tm Cleopatra, dochter van Richmir van Toxandrië en N.N.
1) verm. Hildegonde van Keulen, geb. ± 395, ovl. ± 450, Bron West-Europese-adel tm Cleopatra
Gehuwd ± 417 met:
Chlodio (de langharige koning) , geb. FROM ± 392 TO ± 398, ovl. ± 448, zoon van Theodemir van Toxandrië en Blesinde van Keulen
Chlodio, ook wel bekend als Clodio, Cloio, Chlogio of Chlodian VI (ca. 392-398 - ca. 448) was een belangrijk krijgsheer van de Salische Franken ca. 428. Volgenslatere legenden zou hij de zoon zijn gew eest van koning Pharamond, die echternaar alle waarschijnlijkheid nooit heeft bestaan.

Afgaande op de Historia Francorum van Gregorius van Tours kwam Chlodio uit Thuringen.Hij had een burcht te Dispargum aan de grens van het toenmalige Thuringen (Chlogionem..., qui apud Dispargum castru m habitabat, quod est in terminum Thoringorum).Op basis van 11e-eeuwse bronnen wordt Dispargum soms geidentificeerd met depalts in het Duitse Duisburg.

zie: http://en.wikipedia.org/wiki/Liber_Historiae_Francorum

In 428 viel Chlodio het Romeinse Rijk binnen en bezette de steden Kamerijk enDoornik. Weldra bezette hij het gebied tot aan de Somme en maakte van de stadDoornik een Frankische hoofdplaats. Omstreeks 431 of 448 werd hij door de Romeinenverrast tijdens de bruiloft van een van zijn
edelen en verslagen nabij Atrecht in Artesie. Ondanks de nederlaag bleef hetgebied van het huidige Belgie en Noord-Frankrijk tot aan de Somme onder hetgezag van Chlodio. Chlodio werd een bondgenoot va n de Magister militum Aetius,doch stierf kort nadien. Hij werd opgevolgd door Merovech, die vermoedelijkzijn zoon of schoonzoon was.

Bronnen, noten en/of referenties:

Literatuur:

Edward James, (1988), De Franken, Baarn, pag. 251.
Luit van der Tuuk, (2009), Koningen en krijgsheren. De Franken in de Lage Landen,Kampen: Omniboek, ISBN 9789059774216.

Primaire bronnen:

Sidonius Apollinaris, Romeinse schrijver, politicus en bisschop
Gregorius van Tours, Gallische bisschop

(bron: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlodio )

---

zie ook eens: http://www.tonvanderkroon.nl/artikelen/dagobert-ii-of-de-verloren-koning.html

Chlodio is geen rechtstreekse voorvader van Karel de Grote, maar wel van diensechtgenote Hildegard (Houdiard) en ook van de jongste telgen van de familiede Jong - Roozemond (ca. 53 (= voor-edel-betov ergrootvader) tot 55 (= voor-edel-oud-grootvader)generaties, afhankelijk van de gevolgde afstammingslijn.).
Via Hildegard (Houdiard) X Karel de Grote zijn er minstens 84 tot 86 afstammingslijnenmogelijk. (voorzover bekend op 18 januari 2012 en inclusief de lijnen via devermelde "missing links" van Floris de Roesemont)
Hoofdindex A-Z