Bron

Titel: Parthia.com
http://www.parthia.com/sinatruces.htm
Sinatrukes (?) (van Parthia)
Ariarathes IV Eusebes