Jeruzalem, hogepriester ...(?) van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Jeruzalem, Jecolia(h) van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Jeruzalem, Jehoiada (Jehoadda) van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Jeruzalem, koning Solomon (oorspr. Jedidiah) in (geb. te (...) - ovl. omstreeks 930 BC)
Jezreel, Ahinoam van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Jordanië, koning Hanun van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Jordanië, prinses Nabah (Naamah)(the Ammonite) van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Judea (Juda) en Israël, Amnon van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Judea (Juda) en Israël, koning David van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 970 BC)
Judea (Juda) en Israël, Tamar van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Judea (Juda), Absalom ben David ha-David van (geb. te (...) - ovl. te (...))
Judea (Juda), koning Abijah (Avayah, Abijam, Abiyah) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 910 BC)
Judea (Juda), koning Ahaz van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 726 BC)
Judea (Juda), koning Ahaziah (oorspr. Jehoahaz) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 841 BC)
Judea (Juda), koning Amaziah (Amatzia) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 767 BC)
Judea (Juda), koning Asa van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 869 BC)
Judea (Juda), koning Jehoas (Joash) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 796 BC)
Judea (Juda), koning Jehoram (Yehoram, Joram) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 841 BC)
Judea (Juda), koning Jehoshaphat (Yehosephat) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 848 BC)
Judea (Juda), koning Jotham (Yotem) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 735 BC)
Judea (Juda), koning Rehoboam van (geb. omstreeks 972 BC - ovl. omstreeks 913 BC)
Judea (Juda), koning Uzziah (Avozihu, Azariah, Oziah) van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 740 BC)
Judea (Juda), koningin Athalia van (geb. te (...) - ovl. omstreeks 835 BC)
Judea (Juda), Yâba van (geb. te (...) - ovl. te (...))