Gezinsblad
Floris de Roesemont, geb. tussen 1580 en 1590 te Aardenburg (?), ovl. na 15 jan 1606 te Sluis (??), Bron Grijsbaard, zoon van "missing link 3" ?? de Roesemont (Roesmont, Rosemont, de Rougemont) en N.N.
Floris is in 1608 van Aardenburg naar Sluis verhuisd met syne huysvrouwe Sara (zie: www.grijsbaard.nl), hieruit kan een ruwe schatting van zijn geboortejaar worden gemaakt: 1580 - 1590; Floris is moge lijk de grootvader van Lowijs Corneliszn. (Bron: Zeeuws archief, inv. 337.1, nr 146, Register der litmaten van de ghemeijnte Christi in Sluijs opghenomen den xiv januarij 1605: Flooris de Roesemont me t zijn huijsvrouwe Sara (attestasie, attestatie) (Aardenburg 1606.1.15 [3-4] a Sluis: Floris de Roosemont, stadsbode ende uxor Sara N.; obijt))
met:
Sara N.N.
1) Cornelis ...? Rosemont (wordt: Roozemond), geb. te Sluis ??, ovl. te Sint Annaland ???
Zeker is, dat er een Florijntje Cornelisdr en een Lowijs Cornelisz in Sint Annaland stonden geregistreerd (deels gebaseerd op mondelinge bron, die niet genoemd wil worden). Logischerwijs moet er dan m instens ene Cornelis ... Ro(o)semont hebben bestaan. De aanname van het bestaan van minstens ene Cornelis is dus weliswaar niet bewezen, maar toch zeer aannemelijk. Mogelijk hebben er twee Cornelissen bestaan, maar vanwege het feit dat er geen verdere Ro(o)semonden zijn behalve Florijntje en Lowijs, wordt vooralsnog aangenomen dat er sprake is geweest van een (1) Cornelis. Of deze Cornelis ook we rkelijk de zoon is van Floris de Roesmont is ook in zekere zin speculatief, maar gezien het ontbreken van verdere vermeldingen van Roes(e)monts of Ro(o)semonden in de Zeeuwse omgeving van die tijd toc h niet geheel onwaarschijnlijk.
met:
X. X.
Hoofdindex A-Z