Gezinsblad
Chlodio (de langharige koning) , geb. FROM ± 392 TO ± 398, ovl. ± 448, Bron BaileyBrandsberg, Bron Geneanet JMLeckner, zoon van Theodemir van Toxandrië en Blesinde van Keulen
Chlodio, ook wel bekend als Clodio, Cloio, Chlogio of Chlodian VI (ca. 392-398 - ca. 448) was een belangrijk krijgsheer van de Salische Franken ca. 428. Volgens latere legenden zou hij de zoon zijn g eweest van koning Pharamond, die echter naar alle waarschijnlijkheid nooit heeft bestaan.

Afgaande op de Historia Francorum van Gregorius van Tours kwam Chlodio uit Th&252;ringen (Chlogionem ..., qui apud Disp argum castrum habitabat, quod est in terminum Thoringorum). Op basis van 11e-eeuwse bronnen wordt Dispargum soms ge&235;. Ondanks de nederlaag bleef het gebied van het huidige Belgi&235; en Noord-Frankrijk tot aan de Somme onder het gezag van Chlodio. Chlodio werd een b ondgenoot van de Magister militum Aetius, doch stierf kort nadien. Hij werd opgevolgd door Merovech, die vermoedelijk zijn zoon of schoonzoon was.

Bronnen, noten en/of referenties:

Literatuur:

Edward James, (1988), De Franken, Baarn, pag. 251.
Luit van der Tuuk, (2009), Koningen en krijgsheren. De Franken in de Lage Landen, Kampen: Omniboek, ISBN 9789059774216.

Primaire bronnen:

Sidonius Apollinaris, Romeinse schrijver, politicus en bisschop
Gregorius van Tours, Gallische bisschop

(bron: Wikipedia: http://nl.wikipedia.org/wiki/Chlodio )

---

zie ook eens: http://www.tonvanderkroon.nl/artikelen/dagobert-ii-of-de-verloren-koning.html

Chlodio is geen rechtstreekse voorvader van Karel de Grote, maar wel van diens echtgenote Hildegard (Houdiard) en ook van de jongste telgen van de familie de Jong - Roozemond (ca. 53 (= voor-edel-bet overgrootvader) tot 55 (= voor-edel-oud-grootvader) generaties, afhankelijk van de gevolgde afstammingslijn.).
Via Hildegard (Houdiard) X Karel de Grote zijn er minstens 84 tot 86 afstammingslijnen mogelijk. (voorzover bekend op 18 januari 2012 en inclusief de lijnen via de vermelde "missing links" van Floris de Roesemont)
met:
N.N.
1) Merovech (der Merovingen), Bron Hintjes, Bron Wikipedia
Merovech was hoogstwaarschijnlijk koning van de Salische Franken (447-458) na Chlodio. Hij is de naamgever van de zogenaamde Merovingen, onder welke het Frankische rijk tot bloei kwam
Over Merovech zelf is weinig bekend, en hij geldt daarom als een half-mythische figuur. Hij was waarschijnlijk de zoon van Chlodio. Volgens de legende werd hij verwekt toen zijn moeder bij het baden e en zeemonster tegenkwam. Het vormt een van de mogelijke verklaring voor de oorsprong van de uitspraak dat iemand van (Europese) adel "BLAUW BLOED" zou hebben, zoals de zeewezens.
De benaming "Merovingen" en vermoedelijk ook de naam "Merovech" stamt mogelijk af van de Merwede ofwel Merowe. Vermoedelijk was deze stamvader woonachtig bij de samenvloeiing van de Maas en de Merwede (mogelijk waar nu slot Loevestein staat). (Zou het "zeemonster" misschien de beroemde Mesosaurus zijn geweest?).

zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Merovingen voor de dynasty van Frankische koningen

In http://subversion.assembla.com/svn/kahosl-ai2009_1/trunk/routeyou/datadumpText.csv staat:

De Merovingen aanbaden eveneens de godin van de jacht Arduina (volledige parallel met de Griekse Artemis) die de beschermgodin was van de "Ardennen". Deze "heidense" godin werd nog aanbeden tot zeker in 1304, bijvoorbeeld in het plaatsje Lun&233;ville nabij Orval."
3845;"nl";"Volgens een Middeleeuwse legende zou Godfried van Bouillon afstammen van de zwanenrider Lohengrin zijn.
met:
N.N.
2) Chlodwig van Keulen, geb. ± 415, ovl. ± 450, Bron Planete-genealogie Guchez met:
Basina (Basine) van Saksen, geb. ± 425, ovl. ± 476, Bron Planete-genealogie Guchez, dochter van Widelphe van Saksen en Amalaberge der Oostgoten
Hoofdindex A-Z