Stamreeks Roozemond
 
Generatie XIII - Stambetovergrootouders
mog. Geraert (???) de Roesemont (Roesmont, Rosemont, de Rougemont)

Gezinsblad
mog. Geraert (???) de Roesemont (Roesmont, Rosemont, de Rougemont) #1569, geb. te (...), ovl. te (...), zoon van "missing link 2ab" ?? de Roesemont (Roesmont, Rosemont, de Rougemont) en "missing link 2c" ??
Het 1e vermoeden bestaat, dat deze Floris een nazaat is van de Leuvense tak van de familie Roesmont (misschien wel de reeds vermelde Jan Roesmont of Goschalk Rosemont (Roesmont)). Als dit zo zou zijn, dan is de Roesmont-familie misschien wel een aftakking van de Rougemont-familie.

Het 2e vermoeden bestaat, dat Roesemont een verbastering is van het Franse Rougemont. Mogelijk is Flo(o)ris de Roesemont zelf een Rougemont geweest, die bij aankomst in Aardenburg Roesemont is gaan heten. Vandaar dat deze Rougemont, enigszins speculatief, als voorouder van Roesemont wordt gegeven. met:
N.N.

1) Flooris (Floris) de Roosmont (Roosemont, Roesemont), geb. voor 1581 te Aardenburg (??)(Leuven, Oostende, 's-Hertogenbosch??), ovl. Na verm. 1626 te verm. Tholen of Sint Annaland, beroep(en): Stadsbode, Bron Grijsbaard
Flooris is vermoedelijk de grootvader van Lowijs Corneliszn.
---
Aangezien Flooris en Sara voor 1604 zijn getrouwd én er doorgaans niet voor het 23e levensjaar werd getrouwd kan worden aangenomen dat Floris en Sara voor 1581 zijn geboren
---
er is van Flooris (nog) geen begraafakte gevonden
--
Flooris is begin 1605 in Sluis aangekomen met syne huysvrouwe Sara (zie: www.grijsbaard.nl). Hieruit kan een ruwe schatting van zijn geboortejaar worden gemaakt: 1580 - 1590; (Bron: Zeeuws archief, inv. 337.1, nr 146, Register der litmaten van de ghemeijnte Christi in Sluijs opghenomen den xiv januarij 1605: Flooris de Roesemont met zijn huijsvrouwe Sara (attestasie, attestatie). Waarvandaan Flooris en Sara in Sluis aankwamen wordt nog onderzocht.

Floris en Sara zijn begin 1606 verhuisd van Sluis naar Aardenburg (Floris de Roosmont, stadsbode & uxor Sara N. met attestasie van Sluijs, ondertekend door Job du Rieu ((= predikant te Sluis sinds 1605)), in de Kerckstraat ((daar woonden Flooris en Sara !)) )

Floris is op 20 september 1609 doopgetuige te Aardenburg: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-H9D7-4?i=109&wc=MCLG-TP8%3A345031601%2C345031202%2C345608302%3Fcc%3D2036997&cc=2036997

Het vermoeden bestaat dat Flooris (mogelijk met dochter Maertijntken, maar zonder de andere kinderen en zonder Sara) voor 1620 uit Sluis is vertrokken richting Bergen op Zoom (net als de predikant Job du Rieu, die het beleg van Bergen op Zoom in 1620 heeft beschreven) en van daaruit is vertrokken naar Tholen.

Gehuwd voor 1604 met:
Sara Pieters Braeckmans #1170, geb. voor 1581, ovl. Na 1610, verm. voor 1620, dochter van Pieter (Petrus?)... Braeckmans en N.N.
@N3457@
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XII - Stamovergrootouders
Flooris (Floris) de Roosmont (Roosemont, Roesemont)

Gezinsblad
Flooris (Floris) de Roosmont (Roosemont, Roesemont) #1169, geb. voor 1581 te Aardenburg (??)(Leuven, Oostende, 's-Hertogenbosch??), ovl. Na verm. 1626 te verm. Tholen of Sint Annaland, beroep(en): Stadsbode, Bron Grijsbaard, zoon van mog. Geraert (???) de Roesemont (Roesmont, Rosemont, de Rougemont) en N.N.
Flooris is vermoedelijk de grootvader van Lowijs Corneliszn.
---
Aangezien Flooris en Sara voor 1604 zijn getrouwd én er doorgaans niet voor het 23e levensjaar werd getrouwd kan worden aangenomen dat Floris en Sara voor 1581 zijn geboren
---
er is van Flooris (nog) geen begraafakte gevonden
--
Flooris is begin 1605 in Sluis aangekomen met syne huysvrouwe Sara (zie: www.grijsbaard.nl). Hieruit kan een ruwe schatting van zijn geboortejaar worden gemaakt: 1580 - 1590; (Bron: Zeeuws archief, inv. 337.1, nr 146, Register der litmaten van de ghemeijnte Christi in Sluijs opghenomen den xiv januarij 1605: Flooris de Roesemont met zijn huijsvrouwe Sara (attestasie, attestatie). Waarvandaan Flooris en Sara in Sluis aankwamen wordt nog onderzocht.

Floris en Sara zijn begin 1606 verhuisd van Sluis naar Aardenburg (Floris de Roosmont, stadsbode & uxor Sara N. met attestasie van Sluijs, ondertekend door Job du Rieu ((= predikant te Sluis sinds 1605)), in de Kerckstraat ((daar woonden Flooris en Sara !)) )

Floris is op 20 september 1609 doopgetuige te Aardenburg: https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-89QV-H9D7-4?i=109&wc=MCLG-TP8%3A345031601%2C345031202%2C345608302%3Fcc%3D2036997&cc=2036997

Het vermoeden bestaat dat Flooris (mogelijk met dochter Maertijntken, maar zonder de andere kinderen en zonder Sara) voor 1620 uit Sluis is vertrokken richting Bergen op Zoom (net als de predikant Job du Rieu, die het beleg van Bergen op Zoom in 1620 heeft beschreven) en van daaruit is vertrokken naar Tholen.

Gehuwd voor 1604 met:
Sara Pieters Braeckmans #1170, geb. voor 1581, ovl. Na 1610, verm. voor 1620, dochter van Pieter (Petrus?)... Braeckmans en N.N.
@N3457@
1) Martijntge (Maertijntken) Florisse de Roosmont, geb. Voor 10 sep 1606 (doop) te Aardenburg, ovl. FROM ± 1646 TO ± 1659, Bron Zeeuws Archief 4
Martijntje was getuige bij de doop van Johannes Steiger, zoon van Hans Steiger en Aeltjen Nieuwen huijs:
Plaats Poortvliet
Bron Doopboek NH kerk
Datum 12-08-1646
Soort registratie doopakte

Gehuwd 27 nov 1635 te Tholen met:
Maurijts (Maurits, Maurg) van Honnouwer (Honouwe, Hounouer, Hoonhouwer) #37410, geb. te Walhouser (Zwitserland), ovl. te (...), Bron Archief Tholen
van Maertijntken wordt gezegd dat zij is geboren in Tholen, dus het zou kunnen, dat de hier genoemde Maertijntken jong is overleden en dat er sprake is van een tweede Maertijntken (geboorteakte niet g evonden)
---
Maurits in in 1653 getuige bij de doop van Cornelis Adriaens, zoon van Adriaen Pieters en Catalina Filips (bron: Doopboek NH kerk, afschrift Hollestelle, 03-12-1653 )
---
Plaats Tholen
Bron Transporten persoonsnamen GAT_025_5182
Soort registratie transportakte
Paginanummer 100v
Periode 1697-1810
Geregistreerde Maurits Honouer

na 6 okt 1635 (ondertr)
2) Margarita (Florisse) de Roosmont, geb. voor 25 nov 1607 (doop) te Aardenburg, ovl. te (...), Bron Zeeuws Archief 4 met:
mog. Floris du Bois #37570, geb. te (...), ovl. verm. na 3 okt 1647 te verm. Bergen op Zoom
Deze Floris staat op 3 oktober 1647 genoteerd in een notariele akte van notaris Jan van Wesel te Bergen op Zoom, minuutakte, archiefnummer boz-0050, inventarisnummer 0042, blzdn 361-363, aktenummer 12 6
3) Geraert Florisse de Roosemont #36833, geb. voor 5 sep 1610 (doop) te Aardenburg, ovl. mog. na 23 jun 1627 te mog. Bergen op Zoom, Bron Zeeuws Archief 4
vrijwel zeker de eerste zoon van Flooris en derhalve vermoedelijk vernoemd naar een veronderstelde vader van Flooris

Deze Geeraert staat mogelijk op 23 juni 1627 genoteerd in een notariele akte van notaris Jan van Wesel te Bergen op Zoom, minuutakte, archiefnummer boz-0050, inventarisnummer 0022, blzdn 162-165, akte nummer 58

Gezinsblad
Flooris (Floris) de Roosmont (Roosemont, Roesemont) met:
...(?) Cornelisdr (???) #37415, geb. te (...), ovl. te (...), dochter van Cornelis... (???) en N.N.
1) Cornelis Florisse (Roesemont, Rosemont (wordt: Roozemond)), geb. Geschat tussen 1615 en 1622 te mog. Bergen op Zoom of Tholen, ovl. na verm. 1643 te verm. Sint Annaland
Er is één document gevonden met ene Cornelis Florisse. Het is nog onzeker of dat deze Cornelis is
Plaats Stavenisse
Bron Doopboek NH kerk, afschrift Kloet
Datum 27-02-1643
Soort registratie doopakte
Periode 1637-1663
---
Het vermoeden bestaat dat Cornelis is vernoemd naar de vader van zijn vooralsnog onbekende moeder.
---
Er is van Cornelis tussen 1604 en 1629 geen doop gevonden in dedoopboeken van Aardenburg.
Mogelijk is Cornelis geboren én gedoopt te Tholen, maar evengoed zou hij elders of in Sint Annaland kunnen zijn geboren.
---
Zeker is, dat er een Florijntje Cornelisdr en een Lowijs Cornelisz in Sint Annaland stonden geregistreerd (deels gebaseerd op mondelinge bron, die niet genoemd wil worden). Logischerwijs moet er dan minstens ene Cornelis ... Ro(o)semont hebben bestaan. De aanname van het bestaan van minstens ene Cornelis is dus weliswaar niet bewezen, maar logischerwijs onbetwistbaar. Mogelijk hebben er twee Cornelissen bestaan, maar vanwege het feit dat er geen verdere Ro(o)semonden zijn behalve Florijntje en Lowijs, wordt vooralsnog aangenomen dat er sprake is geweest van één Cornelis. Of deze Cornelis ookwerkelijk de zoon is van Floris de Roesmont is ook in zekere zin speculatief, maar gezien het ontbreken van verdere vermeldingen van Roes(e)monts of Roo)semonden in de Zeeuwse omgeving van die tijd toch niet geheel onwaarschijnlijk. Bovendien zou het kunnen zijn, dat Florijntje de verkleinvorm is van Floris.
---
bron (zeer onnauwkeurig): http://www.roozemondbv.nl/p/geschiedenis
met:
...(?) Louwijsdr (???) #37417, geb. te (...), ovl. te (...), dochter van Louwijs... (???) en N.N.
Hoofdindex A-Z

 
Generatie XI - Stamgrootouders
Cornelis ...? Rosemont (wordt: Roozemond)

Gezinsblad
Cornelis ...? Rosemont (wordt: Roozemond), geb. te Sluis ??, ovl. te Sint Annaland ???, zoon van Floris de Roesemont en Sara N.N.
Zeker is, dat er een Florijntje Cornelisdr en een Lowijs Cornelisz in Sint Annaland stonden geregistreerd (deels gebaseerd op mondelinge bron, die niet genoemd wil worden). Logischerwijs moet er dan m instens ene Cornelis ... Ro(o)semont hebben bestaan. De aanname van het bestaan van minstens ene Cornelis is dus weliswaar niet bewezen, maar toch zeer aannemelijk. Mogelijk hebben er twee Cornelissen bestaan, maar vanwege het feit dat er geen verdere Ro(o)semonden zijn behalve Florijntje en Lowijs, wordt vooralsnog aangenomen dat er sprake is geweest van een (1) Cornelis. Of deze Cornelis ook we rkelijk de zoon is van Floris de Roesmont is ook in zekere zin speculatief, maar gezien het ontbreken van verdere vermeldingen van Roes(e)monts of Ro(o)semonden in de Zeeuwse omgeving van die tijd toc h niet geheel onwaarschijnlijk.
met:
X. X.
1) Lowijs Cornelisse Rosemont, geb. ± 1642 te Sint Annaland, beroep(en): Metselaar, Bron Wouter Claes, Bron Zeeuws Archief
Gehuwd 6 apr 1669 te Sint Annaland met:
Matje (Maaycken, Maaijken?) Crijns van Zierveld, geb. ± 1645 te Sint Annaland, Bron Wouter Claes, Bron Gutteling, Bron Zeeuwen Gezocht, dochter van Quirijn (Krijn) Pieters van Siervelt en Helena (Leuntje)
2) Florijntje Cornelisd. Ro(o)semont (Rozemond?), geb. tussen ± 1640 en 1650, ovl. voor 19 feb 1697, Bron Loculus met:
Jan Dingnisse van der Welle, geb. ± 1640 te Sint Annaland, ovl. 18 jul 1720, begr. te Sint Annaland 18 jul 1720, Bron Loculus, zoon van Dingnis Leunisse van der Welle en Cristinka (Corsijntje) Jans
Hoofdindex A-Z

 
Generatie X - Stamouders
Lowijs Cornelisse Rosemont

Gezinsblad
Lowijs Cornelisse Rosemont, geb. ± 1642 te Sint Annaland, beroep(en): Metselaar, Bron Wouter Claes, Bron Zeeuws Archief, zoon van Cornelis ...? Rosemont (wordt: Roozemond) en X. X.
Gehuwd 6 apr 1669 te Sint Annaland met:
Matje (Maaycken, Maaijken?) Crijns van Zierveld, geb. ± 1645 te Sint Annaland, Bron Wouter Claes, Bron Gutteling, Bron Zeeuwen Gezocht, dochter van Quirijn (Krijn) Pieters van Siervelt en Helena (Leuntje)
1) Dan(c)ker Lowijse Rosemont (Rosemond), geb. voor 8 aug 1689 (doop) te Sint Annaland, ovl. 13 sep 1734 te Stavenisse, begr. te Stavenisse op 16 sep 1734, beroep(en): Metselaar, Bron Wouter Claes, Bron BeverenRosemond
Gehuwd 3 mei 1719 te Stavenisse met:
Jannetje Paulusse Step, geb. 19 okt 1692 te Stavenisse, ovl. 16 feb 1778 te Stavenisse, Bron Robert van der Meer, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Paulus Marinus Step en Jacomijntje Rokus(se) Apostel
2) Pieter Lowijsz (Louwyse) Rosemont, geb. ged 5 sep 1676 te Sint Annaland, ovl. verm. 10 jan 1728 te Sint Annaland, beroep(en): diaken van Sint Annaland tussen 1713 en 1718, Bron Hervormde Gemeente Sint Annaland, Bron Zeeuws Archief
Gehuwd 8 mrt 1724 te Sint Annaland met:
Aaltje Jacobs Dane, geb. ged 3 mei 1687 te Sint Annaland, Bron Gutteling, dochter van Jacob Theiphilusz Dane en Matje Passchiers
3) Cornelis Lowijsz (Lowyse) Rosemont, geb. voor 24 jan 1670 (doop) te Sint Annaland, ovl. verm. 8 feb 1723 te Sint Annaland, Bron Wouter Claes, Bron Gutteling, Bron Zeeuws Archief
Gehuwd 14 feb 1694 met:
Cornelia Jacoba Bouije (Boeije), geb. 15 jun 1667 te Sint Annaland, ovl. verm. 1 mrt 1731 te Sint Annaland, Bron Wouter Claes, Bron Zeeuws Archief, dochter van Jacob Cornelisz Boeije en Jannetje Pieters Braam
4) Lindert Rosemont, geb. voor 21 feb 1672 (doop), Bron Gutteling, Bron Zeeuws Archief
5) Dankert Rosemont, geb. Voor 11 feb 1674 (doop), doodsoorzaak: verm. jong gestorven, Bron Gutteling, Bron Zeeuws Archief
6) Marinis Rosemont, geb. voor 3 sep 1678 (doop), Bron Gutteling, Bron Zeeuws Archief
7) Crijn Rosemont, geb. voor 21 dec 1680 (doop), Bron Gutteling, Bron Zeeuws Archief
8) Matje (Maatje) Rosemont, geb. voor 11 okt 1683 (doop), Bron Gutteling, Bron Zeeuws Archief

Gezinsblad
Lowijs Cornelisse Rosemont
Gehuwd 4 aug 1697 te Stavenisse met:
Jannetje (Janneken) Cornelis(se) Moerland, geb. ged 5 jan 1648 (1845?) te Sint Annaland, ovl. begr 8 nov 1710 te Stavenisse, Bron Daane, Bron Simmers 1e huwelijk 2e huwelijk, dochter van Cornelis Anthonisz (Anteunisse) Moerland en Rachel Cornelisdr Quist
Hoofdindex A-Z

 
Generatie IX - Oudbetovergrootouders
Dan(c)ker Lowijse Rosemont (Rosemond)

Gezinsblad
Dan(c)ker Lowijse Rosemont (Rosemond), geb. voor 8 aug 1689 (doop) te Sint Annaland, ovl. 13 sep 1734 te Stavenisse, begr. te Stavenisse op 16 sep 1734, beroep(en): Metselaar, Bron Wouter Claes, Bron BeverenRosemond, zoon van Lowijs Cornelisse Rosemont en Matje (Maaycken, Maaijken?) Crijns van Zierveld
Gehuwd 3 mei 1719 te Stavenisse met:
Jannetje Paulusse Step, geb. 19 okt 1692 te Stavenisse, ovl. 16 feb 1778 te Stavenisse, Bron Robert van der Meer, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Paulus Marinus Step en Jacomijntje Rokus(se) Apostel
1) Lowijse (Louis) Roozemond, geb. voor 12 jan 1721 (doop) te Stavenisse, ovl. 10 sep 1777 te Stavenisse, beroep(en): Burgemeester, schepen, gezworene, timmerman, Bron Belet.nl, Bron Gutteling, Bron Robert van der Meer, Bron BeverenRosemond, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 17 jun 1751 te Stavenisse met:
Maatje (Maetje) Priem, geb. ged 11 jan 1733 (9 mei??) te Stavenisse, ovl. ± 1765 te Stavenisse, Bron Belet.nl, Bron Robert van der Meer, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Isaak (Izaak Jacobse) Priem en Sara Cornelisse Haage (Hage)
(Als ouders worden ook genoemd: Abraham Priem en Elisabeth du Pre, maar dat is toch minder waarschijnlijk)

Gezinsblad
Dan(c)ker Lowijse Rosemont (Rosemond)
Gehuwd 14 apr 1714 te Stavenisse met:
Leuntje Isaak van Dijcke, geb. voor 28 dec 1689 (doop) te Stavenisse, ovl. 8 okt 1718 te Stavenisse, begr. te Stavenisse op 10 okt 1718, Bron Wouter Claes, Bron Robert van der Meer, Bron BeverenRosemond, dochter van Isaac Jansen van Dijke en Pieternella Crijns van Ziervelt
1) Maatje (Maetje) Rosemond (Ro(o)semont), geb. 17 feb 1715 te Stavenisse, ovl. 21 aug 1795 te Stavenisse, Bron Ralbers, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 29 feb 1736 te Stavenisse met:
Gillis (Jelis) van Beveren, geb. 26 jun 1712 te Stavenisse, ovl. 3 jun 1756 te Stavenisse, Bron Ralbers, zoon van Pieter van Beveren en Johanna (Jannetje) Bustraan
mogelijk een kleinzoon van Gillis van Beveren en Maaijken Stoppels ??
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VIII - Oudovergrootouders
Lowijse (Louis) Roozemond

Gezinsblad
Lowijse (Louis) Roozemond, geb. voor 12 jan 1721 (doop) te Stavenisse, ovl. 10 sep 1777 te Stavenisse, beroep(en): Burgemeester, schepen, gezworene, timmerman, Bron Belet.nl, Bron Gutteling, Bron Robert van der Meer, Bron BeverenRosemond, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Dan(c)ker Lowijse Rosemont (Rosemond) en Jannetje Paulusse Step
Gehuwd 17 jun 1751 te Stavenisse met:
Maatje (Maetje) Priem, geb. ged 11 jan 1733 (9 mei??) te Stavenisse, ovl. ± 1765 te Stavenisse, Bron Belet.nl, Bron Robert van der Meer, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Isaak (Izaak Jacobse) Priem en Sara Cornelisse Haage (Hage)
(Als ouders worden ook genoemd: Abraham Priem en Elisabeth du Pre, maar dat is toch minder waarschijnlijk)
1) Danker Roozemond, geb. Voor 26 mrt 1752 (doop) te Stavenisse, ovl. 26 apr 1805 (22 apr?) te Stavenisse, beroep(en): timmermansbaas, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 6 sep 1781 te Stavenisse met:
(H)(E)lena Hendrika (Hendrikse) Eerland, geb. 15 apr 1760 te Stavenisse, ovl. 24 mrt 1794 te Stavenisse, dochter van verm. Hendrik Eerland en verm. Jacomina Stap (Step?)
Helena is vermoedelijk de dochter van Hendrik en Jacomina
2) Izaak (Isack)(Izak) Roozemond, geb. ged 1 apr 1753 te Stavenisse, ovl. ovl 3 jul 1823 te Stavenisse, beroep(en): landman, bouwman, Bron Belet.nl, Bron Daane, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 26 mei 1782 te Stavenisse met:
Lena Abrahamse (Helena) Moerland, geb. 1 aug 1762 te Stavenisse, ovl. ovl 16 nov 1843 te Stavenisse, beroep(en): landvrouw, landvrouw, bouwvrouw, landbouwvrouw, landbouwster, Bron Belet.nl, Bron Daane, Bron Daan-online, Bron Simmers, dochter van Abraham Jan Moerland en Geertuij (Geertruij ??) van der Meere (Meer)
3) Jannetje Roozemond, geb. voor 17 mrt 1754 te Stavenisse, ovl. verm. vóór 1757 te Stavenisse (?)
4) Jannetje Roozemond, geb. voor 22 mei 1757 te Stavenisse, ovl. verm vóór 1759 te Stavenisse (?)
5) Sara Roozemond, geb. voor 18 mrt 1759 te Stavenisse, ovl. 21 mrt 1759 te Stavenisse
6) Sara Roozemond, geb. voor 11 mei 1760 te Stavenisse
7) Abraham Roozemond, geb. voor 13 feb 1762 te Stavenisse, ovl. verm. vóór 1765 te Stavenisse
8) Jannetje Roozemond (Rosemond), geb. voor 20 mrt 1763 te Stavenisse, ovl. 20 okt 1798 te Poortvliet, Bron Robert van der Meer, Bron de-korte.eu
Gehuwd ± 23 dec 1784 met:
Anthonij (Ant(h)onie) (Hendrikse) Stormesant (Sturmezand), geb. voor 29 jan 1758 te Oud-Vossemeer, ovl. 6 sep 1822 te Tholen, beroep(en): Biersteker, Bron Robert van der Meer, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron de-korte.eu, zoon van Hendrik Stormesand en Cornelia van Driel
9) Abraham Roozemond, geb. voor 17 feb 1765 te Stavenisse
10) Jacob Roozemond, geb. 22 feb 1755 te Stavenisse, ovl. 2 okt 1823 te Stavenisse
Gehuwd 27 mei 1791 te Stavenisse met:
Janna Moerland, geb. ± 1764, ovl. 19 apr 1830 te Stavenisse, Bron Genealogie Post-Oost, dochter van Isaac Isakse Moerland en Elisabeth Isakse Priem

Gezinsblad
Lowijse (Louis) Roozemond
Gehuwd 7 jul 1746 te Sint Annaland met:
Teuntje Boer, geb. Omstreeks 1724 (1725?) te Sint Annaland, ovl. ± sep 1748 te Stavenisse

Gezinsblad
Lowijse (Louis) Roozemond
Gehuwd 11 okt 1748 te Stavenisse met:
Maria van Sorge, geb. ± 1724 te Stavenisse
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VII - Oudgrootouders
Danker Roozemond

Gezinsblad
Danker Roozemond, geb. Voor 26 mrt 1752 (doop) te Stavenisse, ovl. 26 apr 1805 (22 apr?) te Stavenisse, beroep(en): timmermansbaas, Bron Zeeuwen Gezocht, zoon van Lowijse (Louis) Roozemond en Maatje (Maetje) Priem
Gehuwd 6 sep 1781 te Stavenisse met:
(H)(E)lena Hendrika (Hendrikse) Eerland, geb. 15 apr 1760 te Stavenisse, ovl. 24 mrt 1794 te Stavenisse, dochter van verm. Hendrik Eerland en verm. Jacomina Stap (Step?)
Helena is vermoedelijk de dochter van Hendrik en Jacomina
1) Lowijs Roozemond, geb. 2 aug 1787 te Stavenisse (?), ovl. 14 okt 1849 te Stavenisse (??), beroep(en): Timmerman, Bron Zeeuws Archief
Gehuwd voor 1810 met:
Elisabeth Vink, geb. ± 1787, ovl. 21 nov 1846, dochter van Mels Vink en Geertrui (Geertje) Marinusse Klippel
2) Heyndrik Roozemond, geb. 17 jan 1784 te Stavenisse, ovl. 7 nov 1860 te Stavenisse (?), beroep(en): Molenaarsknecht, korenmolenaar, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron Zeeuws Archief, Bron Flakkeeroots - Wesdorp
Gehuwd 4 mei 1815 (30 apr?) te Stavenisse met:
Elisabeth van Oeveren, geb. 16 feb 1786 te Stavenisse, ovl. 8 aug 1860 te Stavenisse, beroep(en): particuliere, Bron Flakkeeroots - Wesdorp, dochter van Jacobus van Oeveren en Neeltje van Rooijen
3) Jacomijna (Jacomijntje) Roozemond, geb. 21 dec 1789 te Stavenisse, ovl. 26 sep 1880 te (...), beroep(en): particuliere, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron Zeeuws Archief, Bron Familiesearch
Gehuwd 29 apr 1814 te Stavenisse met:
Johannis Bastiaanse, geb. ± 1790 te Stavenisse, beroep(en): bouwmansknecht, Bron Zeeuwen Gezocht, zoon van Krijn Bastiaanse en Helena Batenburg
4) Maetje Roozemond, geb. 15 okt 1782 te Stavenisse (?), ovl. voor 1786, Bron Zeeuws Archief
5) Maetje Roozemond, geb. 9 mei 1786 te Stavenisse (?), Bron Zeeuws Archief
6) Isaac Roozemond, geb. 16 jan 1792 te Stavenisse (?), Bron Zeeuws Archief

Gezinsblad
Danker Roozemond
Gehuwd na 22 jan 1795 te Stavenisse met:
Neeltje Sui(j)ker, geb. ± 1756 te Stavenisse, ovl. ± 1805 te Stavenisse
Bruidegom betaalt trouwgeld op donderdag 22 januari 1795 Stavenisse. Danker heeft, vanaf 1795 tot aan zijn dood in 1805 in eigen naam en ook samen met Neeltje divers onroerend goed verkocht (uit geldn ood?), waaronder: in 1797: Object 1 : meestoof
Betreft : 1/16 part Prijs : fl. 92,15 (Een meestoof is een soort schuur waar de meekrapwortels werden gedroogd in een droogoven en daarna verpulverd tot poeder dat gebruikt kon worden als verfstof vo or textiel). Locatie : Stavenisse: 1. huis Prijs : fl. 113,50 in 1798 te Stavenisse 1 : zitplaats in de kerk Prijs : fl 3,= in 1802: te Stavenisset 1 huis
Prijs : fl. 68,= in 1805 nabij Stavenisse 1 weiland Prijs : fl 154,20 en 4/10 cent en te: Stavenisse 1 huis + erf + schuur Prijs fl 511,= en te Stavenisse 1 weiland Prijs fl 247,60 en 8/10 cent en 1 meestoof (betreft : 1/16 part)
Prijs fl. 107,= en nabij Stavenisse 1 (perceel?) land Prijs fl 145,10 en 7/10 cent en te of nabij Stavenisse : hofgrond Prijs fl. 59,= en te Stavenisse: land Betreft : 2 partijen Prijs fl 92,11 en 8/1 0 cent . Het lijkt erop, dat de verkopen in 1805 door Neeltje zijn gedaan, na het overlijden van Danker, maar helemaal duidelijk is dit niet.
1) Adriaan Roozemond, geb. 31 mrt 1799 te Stavenisse, ovl. 10 apr 1841 te Stavenisse, beroep(en): arbeider, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 5 mrt 1835 te Stavenisse met:
Maria Kleppe, geb. tussen 1812 en 1813 te Scherpenisse, ovl. 3 apr 1859 te Scherpenisse, beroep(en): particuliere, arbeidster, Bron Zeeuwen Gezocht, dochter van Isaac (Izak) Kleppe en Leuntje Ayd IJzerman
2) Maatje Roozemond, geb. 30 mei 1800 te Stavenisse
3) Neeltje Roozemond, geb. 14 jul 1797 te Stavenisse, ovl. 3 jun 1841 te Stavenisse, beroep(en): naaister, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 29 mrt 1822 te Stavenisse met:
Abraham Quist, geb. ± 1799 te Nieuw-Vossemeer, beroep(en): boerenknecht, Bron Zeeuwen Gezocht, zoon van Anthoni Anthonisse Quist en Johanna van Nieuwenhuizen
4) Isaac Roozemond, geb. 30 nov 1803 te Stavenisse
Hoofdindex A-Z

 
Generatie VI - Oudouders
Lowijs Roozemond

Gezinsblad
Lowijs Roozemond, geb. 2 aug 1787 te Stavenisse (?), ovl. 14 okt 1849 te Stavenisse (??), beroep(en): Timmerman, Bron Zeeuws Archief, zoon van Danker Roozemond en (H)(E)lena Hendrika (Hendrikse) Eerland
Gehuwd voor 1810 met:
Elisabeth Vink, geb. ± 1787, ovl. 21 nov 1846, dochter van Mels Vink en Geertrui (Geertje) Marinusse Klippel
1) Danker Louiszn. Roozemond, geb. 28 nov 1814 te Stavenisse, ovl. ± 1883, beroep(en): Timmerman, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 19 sep 1839 te Stavenisse met:
Pieternella (Petronella) van Putte, geb. ± 1814 te Nieuw-Vossemeer, ovl. ± 1905, dochter van Willem van Putte en Maria Johanna Heijboer
2) Geertje Roozemond, geb. 26 feb 1813 te Stavenisse, Bron Zeeuwen Gezocht met:
Johannes de Jong, geb. ± 1804 te Werkendam
3) Gerardus Marinus Roozemond, geb. 4 feb 1819 te Stavenisse, ovl. 11 jun 1893 te Stavenisse, beroep(en): Timmerman, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 11 feb 1847 te Stavenisse met:
Maria van Luijk, geb. 31 aug 1820 te Stavenisse, ovl. 28 jan 1904 te Stavenisse, beroep(en): particuliere, Bron Zeeuwen Gezocht, dochter van Kornelis (Cornelis) van Luijk en Maria Geluk
4) Mels Roozemond, geb. 30 mrt 1812 te Stavenisse, ovl. 8 okt 1812 te Stavenisse, Bron Zeeuwen Gezocht
5) Jacomina Johanna Louisdr Roozemond, geb. 3 mrt 1822, ovl. 14 jan 1866
Gehuwd 3 mrt 1842 te Stavenisse met:
Abraham Johanniszn Heijboer, geb. tussen 1812 en 1822, ovl. tussen 1857 en 1867
Hoofdindex A-Z

 
Generatie V - Betovergrootouders
Gerardus Marinus Roozemond

Gezinsblad
Gerardus Marinus Roozemond, geb. 4 feb 1819 te Stavenisse, ovl. 11 jun 1893 te Stavenisse, beroep(en): Timmerman, Bron Zeeuwen Gezocht, zoon van Lowijs Roozemond en Elisabeth Vink
Gehuwd 11 feb 1847 te Stavenisse met:
Maria van Luijk, geb. 31 aug 1820 te Stavenisse, ovl. 28 jan 1904 te Stavenisse, beroep(en): particuliere, Bron Zeeuwen Gezocht, dochter van Kornelis (Cornelis) van Luijk en Maria Geluk
1) Danker Roozemond, geb. 6 jan 1859 te Stavenisse, ovl. 31 mrt 1946 te Stavenisse, beroep(en): timmerman, Bron Daane, Bron Zeger de Jong, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 27 nov 1884 te Stavenisse met:
Pietertje Hage, geb. ± 1861 te Stavenisse, ovl. ± 1897, doodsoorzaak: mogelijk op het kraambed overlede, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron Wesdorp (flakkee.net), dochter van Leendert Hage en Tannetje van Nieuwenhuijze
2) Louis Elisa Roozemond, geb. 28 jan 1848 te Stavenisse, ovl. 18 mrt 1877 te Stavenisse, beroep(en): Timmerman, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 17 feb 1875 te Oud-Vossemeer met:
Lena Bartelina van de Vate, geb. ± 1847 te Oud-Vossemeer, Bron Zeeuwen Gezocht, dochter van Willem Marinus Frederik van de Vate en Maatje Koolaard
3) Cornelis Marinus Roozemond, geb. 30 jan 1853 te Stavenisse, ovl. 24 feb 1936 te Sint Philipsland, beroep(en): smid, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron Montanus
Gehuwd 5 jul 1878 te Kattendijke met:
Dina van der Weele, geb. 2 mei 1856 te Wilhelminadorp (Kattendijke?), ovl. 8 feb 1931 te Sint Philipsland, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron Nipius, Bron Montanus, dochter van Jacob van der Weele en Maatje Ripmeester
4) Cornelis Marinus Roozemond, geb. 30 jan 1849 te Stavenisse, ovl. 15 apr 1849 te Stavenisse, Bron Zeeuwen Gezocht
5) Elisabeth Louisa Roozemond, geb. 27 sep 1850 te Stavenisse, beroep(en): particuliere, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 30 apr 1875 te Stavenisse met:
Johannis Marinus Kauffman, geb. ± 1849 te Sint Maartensdijk, beroep(en): timmerman, Bron Zeeuwen Gezocht, zoon van Christiaan Kaufman en Maatje Heijboer
6) Maria Cornelia Roozemond, geb. 4 jan 1856 te Stavenisse, ovl. 26 nov 1948 te Goes, beroep(en): particuliere, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 27 apr 1882 te Stavenisse met:
Christoffel Anthonie van Nieuwenhuijze, geb. ± 1856 te Stavenisse, Bron Zeeuwen Gezocht, zoon van Olivier van Nieuwenhuijze en Johanna van 't Hof
7) Cornelia Roozemond, geb. 5 okt 1860 te Stavenisse, ovl. 6 aug 1894 te Stavenisse, beroep(en): particuliere, Bron Zeeuwen Gezocht
Hoofdindex A-Z

 
Generatie IV - Overgrootouders
Cornelis Marinus Roozemond

Gezinsblad
Cornelis Marinus Roozemond, geb. 30 jan 1853 te Stavenisse, ovl. 24 feb 1936 te Sint Philipsland, beroep(en): smid, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron Montanus, zoon van Gerardus Marinus Roozemond en Maria van Luijk
Gehuwd 5 jul 1878 te Kattendijke met:
Dina van der Weele, geb. 2 mei 1856 te Wilhelminadorp (Kattendijke?), ovl. 8 feb 1931 te Sint Philipsland, Bron Zeeuwen Gezocht, Bron Nipius, Bron Montanus, dochter van Jacob van der Weele en Maatje Ripmeester
1) Cornelis Marinus Roozemond, geb. 1 dec 1891 te Sint Philipsland, ovl. 26 mrt 1967 te Dinxperlo, begr. te Capelle aan den IJssel, Zerk id-nummer 67904 begraafplaatsnummer 139 Plaatsaanduiding C305, beroep(en): hoofd van de school te Capelle, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Gehuwd 22 aug 1917 te Nieuw- en Sint Joosland met:
Sara Pieternella van Houte, geb. 25 mrt 1895 te Nieuw en Sint Joosland, ovl. 24 apr 1989 te Apeldoorn (Beekbergen), begr. te Ugchelen, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Aarnout van Houte en Elizabeth Toussaint
2) Johannes Pieter Roozemond, geb. 25 sep 1896 te Sint Philipsland, ovl. 10 sep 1970 te Groningen, beroep(en): Onderwijzer, Bron Montanus met:
Neeltje Jacoba Faasse, geb. 30 aug 1903 te Sint Philipsland, ovl. 19 feb 1978 te Groningen, Bron Montanus, dochter van Cornelis Laurens (Lauwrens, Lauwerens) Faasse en Maria Adriana Faasse
3) Marinus Cornelis Roozemond, geb. 6 feb 1883 te Sint Philipsland, ovl. 11 mei 1959 te Ouddorp, beroep(en): smid, loodgieter met:
Maatje Bom, geb. 7 dec 1883 te Ouddorp ?, ovl. 14 jan 1969 te Ouddorp
4) Louis Eliza Roozemond, geb. 31 okt 1887, ovl. 11 dec 1957 te Sint Philipsland met:
Catharina Johanna (Kaatje) Reijngoudt, geb. ± 1888, ovl. 17 mei 1968 te Goes, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Abraham Reijngoudt en Adriana Kramer
5) Maatje (Ma) Roozemond, ovl. 4 feb 1974 te Sint Annaland (de Schutse)
6) Pieter Jacob Roozemond, geb. ± 1899, ovl. 6 apr 1963 te Bergen op Zoom
7) Gerard(us) Marinus Roozemond, geb. 10 nov 1878 te Kattendijke, beroep(en): smid, Bron Zeeuwen Gezocht
Gehuwd 17 okt 1912 met:
Adriana Huijssen, geb. ± 1882 te Wemeldinge, ovl. 3 dec 1947 te Wemeldinge, Bron Zeeuwen Gezocht, dochter van Daniël Huijssen en Jannetje Ferdinandusse
8) Cornelia (Kee of Cor?) Roozemond, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong met:
Huib Molenaar, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
9) Marie Roozemond
Hoofdindex A-Z

 
Generatie III - Grootouders
Cornelis Marinus Roozemond

Gezinsblad
Cornelis Marinus Roozemond, geb. 1 dec 1891 te Sint Philipsland, ovl. 26 mrt 1967 te Dinxperlo, begr. te Capelle aan den IJssel, Zerk id-nummer 67904 begraafplaatsnummer 139 Plaatsaanduiding C305, beroep(en): hoofd van de school te Capelle, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Cornelis Marinus Roozemond en Dina van der Weele
Gehuwd 22 aug 1917 te Nieuw- en Sint Joosland met:
Sara Pieternella van Houte, geb. 25 mrt 1895 te Nieuw en Sint Joosland, ovl. 24 apr 1989 te Apeldoorn (Beekbergen), begr. te Ugchelen, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, dochter van Aarnout van Houte en Elizabeth Toussaint
1) met:
, zoon van Hendrik (Henk) de Jong en Johanna Magdalena (Jo) van Damme
2) met:
Maria Adriana Benjaminse, geb. 28 mrt 1924 te Heerlen, ovl. te Geleen, dochter van Johannes Cornelis Benjaminse en Lena Oversier
3) met:
Jan Leenderd Jongejan, geb. 7 dec 1916 te Scheveningen, ovl. 10 mrt 2013 te Nieuwegein, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong, zoon van Johannes Jongejan en Wilhelmina Rog
4) met:
5) met:
Han Erkens, geb. 11 mrt 1935 te Breukelen ?, ovl. 14 mrt 2012, Bron Familie-archieven Roozemond en de Jong
Hoofdindex A-Z

 
Generatie II
Ouders
 
Generatie I
Proband