..., (Cleopatra) Berenice IV (geb. omstreeks -76 te (...) - ovl. omstreeks jul -55 te (...))
..., (Marcus Julius) Agrippa I Herodes (geb. omstreeks -10 te (...) - ovl. ± 44 te Caesaria Maritima)
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... (slavin) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... Antiochusdr. (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... dr. van Pheroras (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... dr. (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... dr. (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ... Tigranesdr. (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ...(?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., ...Demetriusdr. (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 1 dochter (geb. te (..) - ovl. te (..))
..., 1 dochter (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 1 dochter (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 1 kind (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 2 dochters (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 2 kinderen (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 2 zonen (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 5 kinderen (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 7 zonen (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., 8 partners of echtgenotes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Achaemenes (geb. Geschat 725 BC te (...) - ovl. omstreeks 675 BC te (...))
..., Achaeus (geb. te (...) - ovl. omstreeks 213 BC)
..., Aemilia Lepida (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Agrippa II (geb. ± 28 - ovl. ± 93)
..., Agrippa (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Alcimachus (??) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Alexander I Balas (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Alexander III Helios (Heli) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Alexander IV Aegus (geb. omstreeks jul 323 BC te Babylon - ovl. tussen ± 310 en 309 BC te Amphipolis)
..., Alexander Janneüs (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Alexander (geb. te (...) - ovl. te (..))
..., Alexander (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Amastris (geb. te (...) - ovl. te omstreeks 284 BC)
..., Amestris (= Esther ?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Amitis Shahbanu (geb. Geschat 559 BC te (...) - ovl. te Takht-e Soleymān (Pasargadae, Perzië))
..., Amphoterus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Amyntor (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Anna (Anne, Hannah) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Anthiochus (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Anthonia Augusta (minor)(kleine Anthonia) (geb. omstreeks -36 - ovl. Omstreeks 37 (2?))
..., Antigonus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antigonus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochis (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus Hierax (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus I Soter (de Redder) (geb. omstreeks 324 BC te (...) - ovl. 2 jun 261 BC te (...))
..., Antiochus I Theos van Commagene (geb. te (...) - ovl. omstreeks -31 te (...))
..., Antiochus II Theos (geb. omstreeks 286 BC te (...) - ovl. omstreeks 246 BC te (...))
..., Antiochus III (de Grote) (geb. omstreeks 241 BC te (...) - ovl. 3 jul 187 BC te (...))
..., Antiochus IV Epiphanes (geb. omstreeks 221 BC - ovl. omstreeks 193 BC)
..., Antiochus IX Cyzicenus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus VI Dionysus (geb. omstreeks 147 BC te (...) - ovl. omstreeks 141 BC te (...))
..., Antiochus VII Sidetes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus VIII Gryphus (haakneus) (geb. geschat 140 BC te (...) - ovl. omstreeks -96 te (...))
..., Antiochus X Eusebes Philopator (geb. omstreeks 113 BC of 112 BC te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus XI Epiphanes Philadelphus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus XII Dionysus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus XIII Asiaticus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antiochus (geb. omstreeks 251 BC - ovl. omstreeks 246 BC)
..., Antipater I (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antipater II (geb. te (...) - ovl. omstreeks -43 te (...))
..., Antipater (geb. omstreeks 397 BC - ovl. omstreeks 319 BC)
..., Antipater (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antonia Hybrida Minor (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antonia Tryphaena (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antonia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Antonia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Apame (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Archelaus (geb. voor -55 (???) te (...) - ovl. te (...))
..., Ariaramnes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ariarathes III (geb. omstreeks 255 BC - ovl. omstreeks 220 BC)
..., Ariarathes IV Eusebes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ariarathes VI (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ariarathes VII Philometor (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ariobarzanes II (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Aristobulus I (geb. te (...) - ovl. omstreeks 103 BC te (...))
..., Aristobulus II (geb. te (...) - ovl. omstreeks -49 te Rome (Italië))
..., Aristobulus III (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Aristobulus IV (geb. omstreeks 31 BC te (...) - ovl. omstreeks 7 BC te (...))
..., Aristobulus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Arsames (Ostaneszn.) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Arsinoë (???) (geb. te Thessalië - ovl. te (...))
..., Arsinoë I (geb. omstreeks 305 BC - ovl. na 248 BC)
..., Arsinoë IV (geb. omstreeks -68 of -69 - ovl. omstreeks -41)
..., Artavasdes I van Media Atropatene (geb. omstreeks -59 te (...) - ovl. omstreeks -20 te mog. Rome (Italië))
..., Aryaramnes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ashkahadar (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ashken (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Asmoneüs (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Atia Balba Caesonia (geb. omstreeks -85 - ovl. omstreeks -43)
..., Atia Balba Prima (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Atia Balba Tertia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Atossa (geb. omstreeks 545 BC - ovl. omstreeks 475 BC)
..., Atossa (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Aurelia Cotta (geb. Omstreeks 120 BC te (...) - ovl. omstreeks -54 te (...))
..., Balacrus (??) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Bardanes (Tourkos) (geb. ± 755 - ovl. na 813)
..., Bardas (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Barnbishn (geb. ± 320 - ovl. ± 348)
..., Berenice Phernephorus (geb. tussen omstreeks 285 BC en 280 BC te (...) - ovl. te (...))
..., Berenice (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Berenicianus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Blesinde
..., ca 114 zoons (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cambyses I (geb. te (...) - ovl. omstreeks 559 BC te (...))
..., Cambyses II (geb. te (...) - ovl. omstreeks 522 BC)
..., Cassandane (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cassander (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cecilia Attica (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Chlodio (de langharige koning) (geb. FROM ± 392 TO ± 398 - ovl. ± 448)
..., Claudia Livia Julia Drusus (geb. omstreeks -13 - ovl. ± 31)
..., Claudia Marcella Maior (geb. Tussen Omstreeks 40 BC en 36 BC te (...) - ovl. te (...))
..., Cleopatra Berenice III (geb. omstreeks 120 BC te (...) - ovl. omstreeks -80 te (...))
..., Cleopatra I Syra (geb. tussen omstreeks 210 BC en omstreek te (...) - ovl. tussen 10 sep 178 BC en 14 okt 176 te (...))
..., Cleopatra II (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cleopatra III (geb. omstreeks 161 BC te (...) - ovl. omstreeks 101 BC te Egypte)
..., Cleopatra IV (geb. te (...) - ovl. omstreeks 112 BC te (...))
..., Cleopatra Thea (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cleopatra Tryphaena VI (V?) (geb. omstreeks -95 te (...) - ovl. omstreeks -69 of -68 te (...))
..., Cleopatra Tryphaena (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cleopatra V Selene I (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Clodia (Claudia) (geb. omstreeks -54 - ovl. te (...))
..., Corrhaeus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Costobarus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cotys VIII (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Craterus (geb. omstreeks 370 BC - ovl. omstreeks 321 BC te nabij Hellespont)
..., Cypros (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cypros (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cyrus I (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Cyrus II de Grote (geb. omstreeks 600 of 576 BC (??) te Anshan (Perzië - Iran), ovl. omstreeks 530 BC te bij de Syr Darya)
..., Dagobert (geb. ± 275 - ovl. ± 317)
..., David (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Demetrius I Soter (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Demetrius II Nicator (geb. omstreeks 160 BC te (...) - ovl. na 20 mei 129 BC te (...))
..., Demetrius III Eucaerus (of Philipator) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Dominika (geb. ± 760 - ovl. na 813)
..., Drusilla (geb. ± 38 - ovl. 25 aug 79)
..., Drusus Claudius Nero (de Jongere) (geb. omstreeks -13 te (...) - ovl. ± 23 te (...))
..., Drypetis (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Eirene (geb. ± 780 - ovl. te (...))
..., Eleazar Makkabeüs (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Eunice (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Fadia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Farao Ptolemaeus Caesarion (kleine Caesar) (geb. 23 jun -47 - ovl. omstreeks aug -30)
..., Filippus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Fulvia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Fulvia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Gaius Antonius Hybrida (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Gaius Antonius (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Gaius Julius Caesar Strabo (geb. Omstreeks 140 BC - ovl. omstreeks -85)
..., Gaius Julius Caesar (geb. te (...) - ovl. ± 4)
..., Gaius Octavius (geb. Omstreeks 100 BC - ovl. omstreeks -59)
..., Gaius Octavius (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Gaius Octavius (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Gaius Octavius (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., geen kinderen
..., Genebald (geb. ± 300 - ovl. ± 368)
..., Genebald (geb. ± 365 - ovl. ± 419)
..., Gepaerpyris (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Glaphyra
..., Gnaeus Octavius Rufus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Gnaeus Octavius (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Gobryas (geb. te Pâtišuvariš (Perzië))
..., Gygia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Hazibah (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Hephaestion (geb. omstreeks 356 BC - ovl. omstreeks herfst 324 BC)
..., Herodes Antipas (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Herodes Pilippus (Boës) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Herodes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Herodias (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Herodias (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., hogepriester Simon IV (Boethus) (geb. omstreeks -24 - ovl. omstreeks -5)
..., hogepriester Yehoshua (Yeshua, Jezus) III (geb. te (...) - ovl. verm. omstreeks 23 BC te (...))
..., Hyrcanus II (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Hyrcanus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Iotapa (Iotape, Jotape) (geb. omstreeks -43 te (...) - ovl. te (...))
..., Iotapa (Iotape, Jotape) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Iotapa (Iotape, Jotape) (geb. voor 0 te verm. Somosata (Armenië) - ovl. na 0 te (...))
..., Iotapa (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Isias (Philostorgos of Philostorgus) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Johannes Makkabeüs (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Johannes Hyrkanus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Johannes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Jonathan Makkabeüs (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Joseph (geb. te (...) - ovl. omstreeks -38)
..., Jozef (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Judas Makkabeüs (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Judas (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Julia Antonia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Julia Berenice (geb. ± 28 te (...) - ovl. na 81 te (...))
..., Julia Caesaris minor (geb. ± 101 te (...) - ovl. omstreeks -51 te (...))
..., Keizer Augustus (geb. 23 sep -63 te Rome (Italië) - ovl. 19 aug 14 te Nola (Italië))
..., Kleopatra I (???) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., koning Valagesh V (de Grote) (geb. ± 130 - ovl. FROM ± 207 TO ± 208)
..., koningin Ashursharrat (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Kosmartydene (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Lagos (??) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice I (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice III (geb. te (...) - ovl. omstreeks 191 BC)
..., Laodice IV (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice V (geb. omstreeks 185 BC te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice VI (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice VII Thea Philadelphus (geb. na 122 BC te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Laodice (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Leon (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Livia Drusilla (geb. 30 jan -58 - ovl. ± 29)
..., Lucius Antonius (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Lucius Scribonius Libo (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Lullus Antonius (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Lydia dan Joseph (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Lysimachus (Junior) (geb. omstreeks 297 of 296 BC - ovl. omstreeks 279 BC)
..., Lysimachus (geb. omstreeks 360 BC te Crannon (Thessalië) - ovl. omstreeks 281 BC te Corupedium (Sardis))
..., maagd Maria (oorspr. Beth-Heli) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Machatas (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Malthake (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mamaea (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Marcus Antonius (orator) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Marcus Antonius Antylus (geb. te (...) - ovl. omstreeks -30 te (...))
..., Marcus Atius Balbus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Marcus Vipsanius Agrippa (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mardonius (geb. te (...) - ovl. ± 479)
..., Maria Magdalena (geb. te (...) - ovl. te verm. Frankrijk)
..., Maria (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mariamne (Mirjam) II (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mariamne (Mirjam) (geb. omstreeks -54 te (...) - ovl. omstreeks -29 te (...))
..., Mariamne (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mariamne (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mariamne (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mattathias (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mattathias (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., meerdere echtgenotes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., meerdere echtgenotes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Mithridates I Callinicus (geb. te (...) - ovl. omstreeks -70 te (...))
..., Mithridates II van Commagene (geb. te (...) - ovl. omstreeks -20 te Rome (Italië))
..., Mithridates III Antiochus Epiphanes (geb. Geschat -45 te (...) - ovl. omstreeks -12 te (...))
..., mog. Artontes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., mog. Eucharia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., mog. Syrus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., mogelijk meerdere bijvrouwen (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Nabopolasser (geb. omstreeks 658 BC - ovl. omstreeks 605 BC)
..., Nebukadnezar II (de Grote) (geb. omstreeks 634 BC - ovl. omstreeks 562 BC)
..., Nicaea (geb. omsstreeks 335 BC - ovl. tussen ± 302 en 300 BC)
..., Nicomedes III (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Nysa (geb. tussen 196 BC en 193 BC - ovl. te (...))
..., Octavia Thurina minor (kleine Octavia) (geb. omstreeks -69 te (...) - ovl. omstreeks -11 te (...))
..., Olympias (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Orsabaris (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Otanes (geb. te (...) - ovl. na 480 BC te (...))
..., Parysatis (geb. te (...) - ovl. na 405 BC te (...))
..., Perseus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Pharasmanes II (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Phasael (geb. te (...) - ovl. omstreeks -40)
..., Pheroras (Pherores) (geb. te (...) - ovl. omstreeks -5 te (...))
..., Philippos (geb. omstreeks 294 BC - ovl. omstreeks 279 BC)
..., Philippos (geb. te (...) - ovl. omstreeks 326 BC)
..., Philippus I Philadelphus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Philippus II Philoromeus (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Phraates II (geb. te (...) - ovl. omstreeks 128 BC te (...))
..., Phydaemia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., prinses Alexandra III (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., prinses Eucharia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ptolemaeus II Philadelphus (geb. omstreeks 309 BC te (...) - ovl. 28 jan 246 BC te (...))
..., Ptolemaeus IX Soter II (geb. tussen omstreeks 143 BC en 142 BC te (...) - ovl. omstreeks dec -81 te Egypte)
..., Ptolemaeus V Epiphanes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ptolemaeus VI Philometor (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ptolemaeus VIII Physcon (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ptolemaeus X Alexander I (geb. omstreeks 130 BC te (...) - ovl. omstreeks -88 te (...))
..., Ptolemaeus XI Alexander II (geb. omstreeks 105 BC - ovl. voor 22 apr -80)
..., Ptolemaeus XII (Auletes de fluitspeler) (geb. Omstreeks 117 BC te Cyprus (Griekenland) - ovl. omstreeks feb of mrt -51 te Alexandrië)
..., Ptolemaeus XIV Theos Philopator II (geb. omstreeks -60 of -59 te (...) - ovl. omstreeks -44 te (...))
..., Ptolemaeus (geb. te (...) - ovl. omstreeks jan -47 te (...))
..., Publius Clodius Pulcher (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Rhodogoune (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Rhodogune (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Rhodogyne (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Ri-'nu (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Salomè I Alexandra (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Salomè I (geb. te (...) - ovl. omstreeks -10 te (...))
..., Salomé II (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Sames (Samos) II Theosebes Dikaios (geb. te (...) - ovl. omstreeks 109 BC)
..., Sandukht (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Scribonia (geb. omstreeks -65 te (...) - ovl. na 16 te (...))
..., Seleuces VI Epiphanes Nicator (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Seleucus Cybiosactes, (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Seleucus II Callinicus (geb. tussen omstreeks 265 BC - omstreeks te (...) - ovl. omstreeks 225 BC te (...))
..., Seleucus IV Philopator (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Seleucus V (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Sentia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Simon Boës (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Simon Makkabeüs (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Simon (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Sisygambis (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Socrates Chrestus (geb. voor -50 - ovl. omstreeks -88)
..., Spitamenes (Perzisch Spitâmaneh) (geb. omstreeks 366 BC te (...) - ovl. omstreeks 329 BC te (...))
..., Stateira I (geb. te (...) - ovl. omstreeks 332 BC)
..., Stratonice II (geb. omstreeks 280 BC - ovl. te (...))
..., Stratonice III (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Stratonice (geb. te (( - ovl. te (...))
..., Teispes (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Thekla (geb. ± 785 - ovl. ± 823)
..., Theodora (geb. ± 815 te (...) - ovl. 23 feb 867 te (...))
..., Tigranes (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Tryphaena (geb. omstreeks 135 BC te (...) - ovl. omstreeks 111 BC te (...))
..., vader... (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., vader (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., verm. 3 kinderen (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., verm. Alcia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., verm. Artazostre of Radušdukda (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., verm. Glykareia (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Vipsania Agrippa (de Jongere) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Vipsania Agrippina (de Oudere) (geb. omstreeks -14 te Athene (Griekenland) - ovl. 18 okt 33 te (...))
..., Zakutu (?) of Naqi'i (?) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Zenon (orator) (geb. te (...) - ovl. te (...))
..., Zoe (geb. te (...) - ovl. te (...))